Luna: mai, 2012

DUMINICA A IV-A DUPĂ PAŞTI (A SLĂBĂNOGULUI)

AŞTEPTAREA ÎN SUFERINŢĂ

Pericopa evanghelică reproduce una dintre nenu­măratele minuni săvârşite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în timpul activităţii Sale pământeşti: vindeca­rea unui slăbănog, care timp de 38 de ani îşi ducea zilele în necaz şi suferinţă, aşteptând la marginea lacului Vitezda ca îngerul Domnului să tulbure apa şi deopotrivă să găsească pe cineva care să-l arunce în lac, deoarece apa numai în clipa aceea avea putere să vindece pe cel suferind. Detalii →

Hotărâre Sinodală

HOTARARE SINODALA CATERISIRE

După cum o floare rară