Luna: mai, 2012

Ingerul a alergat

Maicuta vin la tine

DUMINICA A VII-A DUPĂ PAŞTI (A SFINŢILOR PĂRINŢI)

UNITATEA CREDINŢEI

Pericopa Evanghelică de azi se prezintă ca una dintre cele mai zguduitoare rugăciuni rostite de Mântuitorul Hristos în grădina Ghetsimani, rugăciunea pentru Sine, pentru ucenici şi pentru întreaga lume. Această rugă­ciune prezintă o importanţă deosebită şi datorită faptului că a fost rostită cu puţin înainte de patima Sa cea de bună voie şi de încheierea activităţii Sale pământeşti, Mântuitorul gân­dindu-se în aceste momente la unitate şi la existenţa unei credinţe unitare care să-i ţină aproape pe toţi creştinii: „Părinte, Sfinte, păzeşte-i în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat ca să fie una, precum suntem şi Noi” (Ioan 17,11). Detalii →