Luna: mai, 2012

ÎNĂLŢAREA DOMNULUI

ÎNĂLŢAREA SPIRITUALĂ

Simbolul de credinţă ne prezintă pe scurt viaţa Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos din momentul naşterii Sale până la înălţarea Sa la cer, ceea ce reprezintă sfârşitul activităţii Sale pământeşti. Acest ultim eveniment din viaţa pământească a Domnului este prezentat astfel: „Şi s-a înălţat la ceruri şi sade de-a dreapta Tatălui; şi iarăşi va să vină, cu mărire, să judece viii şi morţii, a cărui împărăţie nu va avea sfârşit” (Art. VII, VIII).

Despre cele legate de înălţarea Domnului la cer s-a prooro­cit cu multe sute de ani înainte de către proorocul David, în unul din psalmii săi: „Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul mărirea Ta” (Ps. 56, 7). Detalii →

DUMINICA A VI-A DUPĂ PAŞTI (A ORBULUI)

HRISTOS, LUMINA LUMII

Pericopa Evanghelică de astăzi ne relatează despre Mântuitorul Iisus Hristos că tămăduieşte un orb. Şi făcând „tină” şi punându-i-o pe ochi, iar orbul spă­lându-se în scăldătoarea Siloamului, şi-a recăpătat vederea. Datorită faptului că tămăduirea s-a făcut în zi de sâmbătă, fariseii s-au folosit de acest prilej, acuzându-L şi învinuindu-L pe Mântuitorul că „nu ţine sâmbăta” (Ioan IX, 16). Fariseii au întrebat pe cel tămăduit, pe „părinţii lui şi apoi, iarăşi, pe cel ce fusese oarecând orb” (Ioan IX, 13), „cum a văzut” (Ioan IX, 15). Răspunsurile au fost: că acela care dă vedere unui orb din naştere nu poate să fie un păcătos şi că „tocmai în aceasta stă minunea: că voi nu ştiţi de unde este şi El mi-a deschis ochii” (Ioan IX, 30). Detalii →

DUMINICA A V-A DUPĂ PAŞTI (A SAMARINENCII)

APA CEA VIE

Pericopa evanghelică de astăzi ne relatează despre Mântuitorul Iisus Hristos, că trecea prin Samaria. În drum s-a oprit la Fântâna lui Iacov. El ştia că oamenii, în setea lor, iau apă de oriunde şi că au trebuinţă de o apă deosebită, de apa cea vie din Fântâna lui Iacov. Ştia că oamenii îndură chinuri grele din cauza setei şi că setea trupească e mai puţin chinuitoare decât setea sufletească.

Samarineanca din Evanghelia de astăzi n-a vrut să ia atunci apă dintr-o fântâna oarecare, ci a venit din cetatea Sihar până la vestita fântână a lui Iacov şi acolo i s-a dat să ia apa cea vie, din izvorul veşnic al lui Hristos Domnul. Desigur că samarineanca şi-a dat seama de starea în care se găsea şi de calea pe care trebuia să apuce. Detalii →