Viata I.P.S. Mitropolit Dr. Onufrie Pop

Viata Inalt Prea Sfintitului Mitropolit Dr. Onufrie Pop

OCTAVIAN S. POP, actualul Arhiepiscop de Bergamo şi Mitropolit Primat al „Mitropoliei Autonome Crestin Ortodoxe dupa Vechiul Calendar in Italia”, cu numele de Onufrie, s‐a născut la 22 octombrie 1956, în comuna RODNA, județul Bistrița‐Năsăud, fiind cel deal doilea copil al părinților SIMION şi MARIA, agricultori. În comuna natală, a urmat Şcoala Generală de 8 ani, pe care a absolvit‐o în anul 1971. În toamna aceluiaşi an, s‐a înscris la ŞCOALA ROFESIONALĂ DE CONSTRUCȚII din oraşul DEJ, județul Cluj, pe care a absolvit‐o în luna iunie 1973, calificânduse în meseria de instalator, instalații tehnico‐sanitare şi de gaze.

Între anii 1973–1974 a lucrat ca lăcătuş‐mecanic – instalații, la EXPLOATAREA MINIERĂ RODNA. În perioada 20 septembrie 1974 – 5 ianuarie 1976 a satisfăcut stagiul militar la U.M. 01386/II ROMAN, jud. Neamț. De la 1 februarie 1976 până la 1 februarie 1977, a lucrat tot la EXPLOATAREA MINIERĂ RODNA, ca maistru mecanic ‐ instalații în subteran, după care s‐a hotărât să plece la mănăstire şi să îmbrace haina monahală.

La data de 2 februarie 1977, a intrat ca frate la MĂNĂSTIREA NEAMȚ, din cadrul Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, avându‐l ca stareț pe regretatul duhovnic şi arhimandrit EFREM CHISCARIU. După şase luni de ascultare, ca ucenic la stareția mănăstirii, la 6 august 1977, a primit binecuvântarea de a purta reverenda şi a fost tuns întru rasofor, primind numele de OLIVIAN. La 1 septembrie 1977, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire patriarh IUSTIN MOISESCU, pe atunci mitropolit  al Moldovei şi Sucevei, s‐a înscris la SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX de la MĂNĂSTIREA NEAMȚ, unde, în urma examenului de admitere a intrat al treilea. La data de 15 septembrie 1978, s‐a transferat la SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX BUCUREŞTI şi a fost închinoviat la MĂNĂSTIREA CĂLDĂRUŞANI, din Județul Ilfov. Aici a îndeplinit mai multe ascultări printre care şi cea de econom al mănăstirii.

La 9 iunie 1979, în ajunul praznicului Rusaliilor, la slujba vecerniei, a depus voturile monahale la Biserica MĂNĂSTIRII CĂLDĂRUŞANI devenind monahul OLIVIAN. În toamna aceluiaşi an, a fost transferat în interes de serviciu la MĂNĂSTIREA SINAIA, județul Prahova, ca supraveghetor muzeu. Anul următor (1980) începând cu data de 1 iulie, a fost transferat tot în interes de serviciu la MĂNĂSTIREA COCOŞ, jud. Tulcea, tot ca supraveghetor muzeu, primind şi ascultarea de secretar şi contabil al mănăstirii. La 5 octombrie 1980, a fost hirotonit ierodiacon de către regretatul Arhiepiscop dr. ANTIM NICA al Tomisului şi Dunării de Jos. După hirotonie, a urmat cursurile la zi ale Seminarului Teologic din BUCUREŞTI, slujind ca diacon la Biserica SEMINARULUI „RADU VODĂ” BUCUREŞTI. La sesiunea din iunie 1982, după susținerea examenului de diplomă, a devenit absolvent al SEMINARULUI TEOLOGIC ORTODOX BUCUREŞTI, cu media 7,50%. După absolvire, la cererea sa, a primit Înalta binecuvântare a Prea Fericitului Părinte Patriarh IUSTIN MOISESCU de ieşire din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor, stabilindu‐se în cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului, la MĂNĂSTIREA „IZVORUL MIRON” ROMÂNEŞTI, Jud. Timiş cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Dr. NICOLAE CORNEANU, Mitropolitul Banatului. În perioada 1 iulie – 1 noiembrie 1982, a slujit ca diacon la aceasta mănăstire, după care a fost transferat în interesul serviciului ca preot duhovnic la MĂNĂSTIREA “SFÂNTUL ILIE DE LA IZVOR” BOCŞA‐VASIOVA, județul Caraş‐Severin. Aici a fost hirotonit ieromonah la 6 noiembrie 1982, în Catedrala Mitropolitană din TIMIŞOARA, de către Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscop Dr. TIMOTEI SEVICIU al Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului, pe atunci episcop‐vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului. Timp de aproape 3 ani de zile, aici a fost angrenat într‐o serie de lucrări de restaurare, pictură şi reconstrucție la Biserica mănăstirii, clădirile anexe şi gardurile ce împrejmuiau mânăstirea. La 13 mai 1984, lucrările pe care le‐a realizat, au fost binecuvântate de către Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscop Dr. TIMOTEI SEVICIU, prin resfințirea bisericii, îmbrăcată în haine de sărbătoare, prin noua pictură realizată şi lucrările de reparații, iar pentru munca şi osteneala depusă i s‐a acordat distincția de SINGHEL, prin hirotesie. În perioada anilor petrecuți la MĂNĂSTIREA “SFÂNTUL ILIE DE LA IZVOR” BOCŞA‐VASIOVA, şi‐a continuat la seral cursurile LICEULUI INDUSTRIAL Nr. 2 din BOCŞA‐VASIOVA, în anul 1985, promovând anul IV, după care s‐a transferat la LICEUL “TRAIAN VUIA” FĂGET, jud. Timiş. Ca om de inițiativă şi bun organizator, a fost transferat din nou, tot în interesul serviciului, la MĂNĂSTIREA “IZVORUL MIRON” ROMÂNEŞTI, jud. Timiş, începând cu data de 1 septembrie 1985, pentru a o restaura şi de a o repune în circuitul turistic național şi internațional. În toamna aceluiaşi an, s‐a înscris la LICEUL „TRAIAN VUIA” din FĂGET, în anul V, curs seral, pe care l‐a absolvit în sesiunea iunie 1986, când în urma susținerii examenelor de diplomă şi bacalaureat, a obținut media 7,25%. La MĂNĂSTIREA „IZVORUL MIRON” ROMÂNEŞTI, a realizat lucrări de amenajare, restaurare, reconstrucție şi pictură atât la biserică, cât şi la clădirile anexe, fapt ce a făcut ca la 20 iulie 1987, de sărbătoarea hramului, sărbătoare ce coincidea şi cu aniversarea a 75 de ani de la punerea pietrei de temelie a Bisericii mănăstirii, de către cel care a ctitorit‐o, Dr. ELIE MIRON CRISTEA, primul patriarh al BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, să i‐se acorde prin hirotesie, de către Înalt Prea Sfințitul Părinte Mitropolit al Banatului Dr. NICOLAE CORNEANU, distincția de PROTOSINGHEL. În calitate de conducător al mănăstirii, a reuşit să formeze o obşte monahală, ce în anul 1994 număra 7 viețuitori. La 1 octombrie 1988, după susținerea examenului de admitere, din luna iulie 1988, s‐a înscris în anul I la INSTITUTUL TEOLOGIC DE GRAD UNIVERSITAR SIBIU, care după evenimentele din decembrie 1989, a devenit FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „ANDREI ŞAGUNA” din cadrul UNIVERSITĂȚII „LUCIAN BLAGA” SIBIU. În anul 1992, sesiunea iunie‐iulie, a devenit licențiat în teologie pastorală a acestei facultăți, susținând lucrarea cu tema: „CANONIZAREA SFINȚILOR ÎN BISERICA ORTODOXĂ”, avându‐l ca îndrumător ştiințific pe Arhid. Prof. Univ. Dr. IOAN N. FLOCA, obținând media 9,33%. La sărbătoarea hramului din 20 iulie 1991, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Dr. NICOLAE CORNEANU, Mitropolitul Banatului, Biserica mănăstirii, restaurată şi repictată a fost târnosită (sfințită), de către vrednicul de pomenire Episcop EMILIAN BIRDAS, pe atunci arhiereu‐vicar al EPISCOPIEI ARADULUI. În toamna aceluiaşi an, la MĂNĂSTIREA „IZVORUL MIRON” ROMÂNEŞTI, au avut loc trei rasoforii şi o tundere în monahism. Tot aici, a pus bazele unei foi religioase intitulată sugestiv „VIATA MONAHALĂ”, singura de acest gen (în acea perioadă), ce se adresa tuturor monahilor. Această foaie religioasă apărea lunar şi a avut colaboratori de marcă ai monahismului românesc. Sub egida mănăstirii, au apărut şi un număr de 20 cărți semnate de I.P.S. Sa conținând poezie, proză, articole şi studii cu caracter pastoral‐misionar, drept etc. Din dorința de a‐si perfecționa studiile şi de a‐si lărgi orizontul de cunoaştere în mai multe domenii de activitate, în anul 1991, s‐a înscris şi la FACULTATEA DE DREPT „NICOLAE TITULESCU” CRAIOVA, din cadrul UNIVERSITĂȚII CRAIOVA, pe care a absolvit‐o în luna iunie 1996 şi a devenit licențiat al acesteia în sesiunea februarie 1997, susținând lucrarea cu tema „RĂSPUNDEREA MATERIALĂ A PERSOANELOR ÎNCADRATE ÎN MUNCĂ” obținând media 7,97%, având ca îndrumător ştiințific pe Prof. Univ. Dr. CONSTANTIN BELU. În luna iunie 1995, a înființat cu sprijinul Primăriei MARGINA, jud. Timiş, ziarul local intitulat sugestiv „MARGINA” ce a apărut lunar şi pe care l‐a condus ca redactor sef, până în luna septembrie 1995, când din motive financiare şi‐a încetat apariția. La 1 decembrie 1995, în urma mai multor solicitări de a pleca într‐o altă eparhie, a primit binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Părinte Mitropolit Dr. NICOLAE CORNEANU, al Banatului, de a se reîntoarce la MĂNĂSTIREA CĂLDĂRUŞANI, din Județul Ilfov, mănăstirea de metanie a I.P.S. Sale. Aici din lipsa de spațiu şi de posturi în schema de personal, a primit o negație, iar Arhiepiscopia Bucureştilor, i‐a dat binecuvântarea de a se stabili în Arhiepiscopia Târgoviştei, unde regretatul Arhiepiscop Dr. VASILE COSTIN, chiriarhul de atunci al locului, l‐a numit începând cu data de 1 februarie 1996, ca preot capelan militar la CENTRUL DE REEDUCARE GĂEŞTI, jud. Dâmbovița, unde a lucrat până la 1 aprilie 2006. Prin experiența acumulată de duhovnic şi pedagog, văzând  nevoile acestei unități, a încercat să pună bazele unei activități moral‐religioase de excepție. A întocmit programe de asistență moral‐religioasă, iar la 12 iunie 1997, sprijinit de cadrele unității şi Centrul Eparhial TÂRGOVISTE, a pus bazele viitoarei biserici, ce urma să fie închinată „SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR” Arhiepiscopul Constantinopolului. La 5 iulie 1997, au început lucrările de construcție a edificiului, ce au durat doar trei luni de zile. La 15 septembrie acelaşi an, au început lucrările de pictura, realizate de profesorul HORIA CERNĂU din TÂRGOVISTE, ajutat de deținuții MARIUS POP şi RADU EMILIAN, iar la 13 noiembrie 1997, când se face pomenirea SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR, Biserica nou construită, a fost târnosita (sfințită) de vrednicul de pomenire Arhiepiscop Dr. VASILE COSTIN, Întâistătătorul Bisericii Dâmbovițene.

Pentru munca şi osteneala depusă, Arhiepiscopia Târgoviştei i‐a acordat „DIPLOMA DE APRECIERE” nr. 4321/11 noiembrie 1997, iar Prea Fericitul Părinte Patriarh TEOCTIST ARĂPAŞU, al Bisericii Ortodoxe Române, prin GRAMATA PATRIARHALĂ Nr. 326/13 noiembrie 1997, i‐a acordat „CRUCEA PATRIARHALĂ”. Şi aici a pus bazele unei reviste, sugestiv intitulată „LUMINĂ ŞI SPERANȚĂ”, ce a apărut trimestrial începând cu anul 1996 şi până în anul 2006, o revistă de cultură, opinie şi informare, ce a depăşit granițele țării şi s‐a bucurat de o largă apreciere. Tot din anul 1996, prin grija I.P.S. Sale, la Centrul de Reeducare GĂEŞTI, a luat ființă Cabinetul de Asistență Religioasă, care din 1999, s‐a transformat în Biroul de Asistență Religioasă, dotat cu bibliotecă, icoane, colecții de ziare şi reviste etc.

În vederea aprofundării studiilor absolvite, în anul 1998, s‐a înscris la cursurile postuniversitare ale Facultății de Drept „Nicolae Titulescu” CRAIOVA, pe care le‐a absolvit în anul 1999 susținând lucrarea de disertație cu tema: „CONSIDERAȚII TEORETICE ŞI PRACTICE ALE TEORIEI GENERALE A DREPTULUI PRIVIND LEGALITATEA ŞI CONSTITUȚIONALITATEA ACTELOR ADMINISTRATIVE”, sub îndrumarea Prof. Univ. Dr. IULIAN NEDELCU obținând media 10. În paralel cu aceste cursuri a urmat şi cursurile postuniversitare ale Universității „Politehnica” TIMIŞOARA, pe care le‐a absolvit tot în anul 1999, susținând lucrarea de disertație cu tema: „MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE. SISTEMUL. LOC DE MUNCĂ. STRUCTURĂ ŞI FUNCȚIONARE. PARAMETRII. PERFORMANȚĂ ŞI OBOSEALĂ”, sub îndrumarea Prof. Univ. Dr. IOAN PUGNA, obținând media 9,40. În urma examenului de admitere, susținut în luna ianuarie 1999 la Academia de Ştiințe a Republicii Moldova – Institutul de Filozofie, Sociologie şi Drept CHIŞINĂU, a devenit doctorand în specialitatea: 12.00.08. (Drept Penal, Criminologie şi Drept Penitenciar). La data de 27 aprilie 2001, a susținut public teza de doctorat intitulată: „CAUZELE CARE ATENUEAZĂ ŞI AGRAVEAZĂ PEDEAPSA”, la Academia de Poliție „Ştefan cel Mare” din CHIŞINĂU, sub conducerea ştiințifică a Prof. Univ. Dr. ALEXANDRU BOROI, de la Academia de Poliție „Al. Ioan Cuza” BUCUREŞTI ‐ România şi a consultantului ştiințific, Conf. Univ. Dr. VALERIU BUJOR, fostul rector al Universității de Criminologie– CHIŞINĂU, Republica Moldova, consiliul ştiințific specializat al acestei academii conferindu‐i titlul de „DOCTOR ÎN ŞTIINȚE JURIDICE” (conform Diploma de Doctor seria D.R. nr. 1280/21 iunie 2001, eliberată de Comisia Superioară de Atestare a Republicii Moldova).

La data de 20 august 1999, Senatul Universității de Criminologie Chişinău ‐ Republica Moldova, prin Ordinul nr. 43/p, l‐a numit prin cumul, asistent universitar la catedra de „Drept Public” (pentru anul universitar 1999‐2000). La data de 28 august 2000 tot Senatul Universității de criminologie Chişinău ‐ Republica Moldova, prin Ordinul 35/p, l‐a numit prin cumul, asistent universitar la catedra de „Drept Public” (pentru anul universitar 2000‐2001). La data de 30 aprilie 2001, Senatul fostei Universității de Criminologie CHIŞINĂU – R. Moldova, prin Ordinul nr. 17/U.P.Pc., l‐a numit, prin cumul, în funcția de lector universitar, la catedra de „Drept Public”. La data de 27 decembrie 2001, în baza hotărârii aceluiaşi senat al fostei Universității de Criminologie CHIŞINĂU ‐ R.Moldova prin Ordinul 24b/U.P.Pc., a fost numit prin concurs în funcția de lector universitar superior la Catedra de „Criminologie şi Drept Penal”. Prin ordinul nr.78 U.P.P./30 august 2002 al Senatului fostei Universității de Criminologie CHISINAU – R. Moldova, a fost numit, prin concurs, în funcția de conferențiar interimar la Catedra de „Criminologie şi Drept Penal” pentru anul universitar 2002‐2003. Prin ordinul 41/p din 13 septembrie 2003, Senatul Academiei de Drept din Moldova, l‐a numit prin cumul lector superior la Catedra de Drept Public. Prin ordinul 05‐542 din 20 octombrie 2004, a fost angajat prin cumul în funcția de conferențiar universitar interimar la Catedra de Drept, a Facultății de Drept din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălti ‐ Republica Moldova. Prin ordinul 05.277 din 29 august 2005 a fost angajat pe o perioadă de 5 ani (2010), titular la Catedra de Drept Public în funcția de conferențiar universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți ‐ Republica Moldova. La 26 Octombrie 2006, Consiliul Național pentru Acreditareşi Atestare a Republicii Moldova, la recomandarea Senatului Universității din Bălți, a conferit titlul ştiințifico‐didactic de CONFERENȚIAR UIVERSITAR (DOCENT), specialitatea Criminologie, Drept Penal şi Drept Penitenciar. (conform Proces verbal nr.6/2006) În perioada anilor 1990‐2011, a publicat un număr de 116 lucrări, 92 dintre ele apărând în colecțiile: pastorală, juridică şi psihopedagogică, iar celelalte fiind de proză, poezie, istorie, sociologie şi tehnologie. Între anii 1985‐2011, a publicat în diferite ziare (periodice şi cotidiene) dar şi în reviste din țară şi străinătate, un număr de 150 predici, 1200 articole şi studii (diferite domenii), 127 poezii şi 33 de articole cu caracter pastoral în limba franceza, recenzând un număr de 114 cărți şi prefațând 12 cărți ale unor autori diferiți. Fără să fie lipsit de modestie, trebuie să spunem că despre viața şi scrierile sale, s‐au scris 13 cărți semnate de autori diferiți. Pe parcursul anilor, a primit în semn de apreciere, pentru activitatea publicistică şi literară, mai multe diplome, distincții şi premii.

Între anii 1995‐2011, a participat la diferite congrese, conferințeşi simpozioane, atât în țară cât şi în străinătate, unde au fost dezbătute probleme de interes național şi mai ales de reformă penitenciară, la fiecare participare, având câte‐o intervenție, şi prezentând câte un referat. Aproape 362 de publicişti şi gazetari, au consemnat în presa scrisă din țară şi străinătate între anii 1990‐2011 despre lucrările şi activitatea publicistică, dar şi edilitar gospodărească a smereniei sale. În anul 1999 a înființat şi Buletinul „CUVÂNT ŞI SUFLET” al Bisericii „Sfântul Ioan Gură de Aur” din cadrul Centrului de Reeducare GĂEŞTI, ce a apărut trimestrial până în anul 2006. În anul 2001, a fondat şi revista sugestiv intitulată „PHOENIX” ce a apărut tot până în anul 2006, revistă semestrială ce a oferit minorilor şi cadrelor din centru posibilitatea de a‐şi publica materialele şi de a le face cunoscute cititorilor. Din cele prezentate, se poate vedea, că viața pe care a parcurs‐o, nu a fost o viață liniştită şi nici uşoară, trebuind de tânăr să‐şi ia soarta în mâini, şi să trăiască numai şi numai printre străini, departe de casă şi de cei dragi. Valurile acestei vieți, l‐au purtat de‐o parte şi de alta a ei, având de‐a face cu oameni buni, mai puțin buni, cu oameni răi, dar şi cu oameni plini de credință cu suflet mare şi cu frica lui Dumnezeu. Faptul că este slujitorul lui Dumnezeu şi Arhiereu a lui Hristos şi că aproape 11 ani şi‐a desfăşurat activitatea într‐un Centru de Reeducare, considerăm că această slujire, a fost chemarea celor pe care i‐a păstorit, tineri certați cu legea şi de multe ori respinşi de societatea din care fac parte şi care pe bună dreptate au avut nevoie de un prieten adevărat, ce să se roage în permanență pentru ei, ajutându‐i în felul acesta să‐şi revină, dar şi să se ridice din „noroiul în care au căzut”. Din motive personale la 1 aprilie 2006 trece sub jurisdicția Patriarhatului de Kiev, sub omoforul Episcopului Moldovei de Răsărit, P.S. Filaret Pancu. Două luni mai târziu (iunie) este numit preot misionar pentru Comunitatea Europeană, apoi vicar administrativ şi exarh al acestei eparhii tot pentru Comunitatea Europeană, stabilindu‐şi reşedința la Torino în Italia. De Praznicul Învierii Domnului al anului Mântuirii 2007, este ridicat la rangul de Arhimandrit Mitrofor, primind şi cea de‐a doua Cruce cu Pietre. La 15 iunie 2008 primeşte la cerere binecuvântarea de ieşire din eparhia Moldovei stabilindu‐se în cadrul Mitropoliei Ortodoxe de Milano şi Aquileia, cu sediul la Milano – Italia, unde la 20 iunie 2008 este ales episcop vicar de către Sfântul Sinod. La 29 iunie 2008 este hirotonit Arhiereu Episcop, de către Mitropolitul Primat Evloghie, P.S. Episcop Avondios şi de I.P.S. Arhiepiscop Luca, care au slujit Sf. Liturghie în Biserica Sf. Nicolae din Milano ‐ Italia, primind numele de arhiereu Onufrie. La 31 august 2008, este ridicat la treapta de Arhiepiscop Titular de Bergamo şi Vercelli şi numit Exarh pentru Europa de Est. La 1 septembrie 2009 Sfântul Sinod în permanența lucrărilor sale au schimbat titulatura I.P.S. Sale în Arhiepiscop de Sondrio şi Vercelli cu reşedința în Bergamo (Citta Alta).

La data de 21aprilie / 4 mai 2012 a fost numit Arhiepiscop de Bergamo si Mitropolit al noii Mitropolii “Mitropolia Autonoma Crestin Ortodoxa dupa Vechiul Calendar in Italia” cu sediul in Bergamo, in urma retragerii Mitropolitului Evloghie din scaunul de Mitropolit la data de 8 aprilie 2012 al Mitropoliei de Milano si Aquileia cu sediul la Milano devenind Primat “Locum Tenens”, conform Protocolului nr. 7 din 4 mai 2012 emis de Mitropolitul Primat Ioan al Americii. La data de 1 iunie 2012 Sfantul Sinod al noii Mitropolii l-a ales pe I.P.S. Onufrie ca Intaistatator al Mitropoliei fiind instalat in noua functie la Manastirea “Sfanta Treime” din Cernauti – Ucraina.

Protocolul nr. 7 (traducere din original):

Arhiepiscopia din
New York și New Jersey

Sinodul Mitropoliei Autonom Ortodoxe al
Americii de Nord și de Sud și al Insulelor Britanice.
inclusă în Tomosul de comuniune cu Biserica Ortodoxă Adevărată a Greciei, Rusiei și Bulgaria

Abbey of the Holy Name
(Abația Numelui Sfânt)

100 Abbey Lane, West Milford, NJ 07480-3910 SUA
Telefon (973) 838-8795
Fax: (973) 838-2228

Protocolul nr. 7

Preafericitul Părinte,
Mitropolitul Ioan (LoBue),
Primat al Sfîntului Sinod.

 Eminenței Voastre, Mitropolitul Onufrie de Bergamo
Dragul nostru frate,
Christos a Înviat.

 Am primit cu bucurie cererea dumneavoastră din data de 4 mai 2012, pentru dumneavoastră si Arhiepiscopul Barsanufrie ca Episcopi ai Arhiepiscopiei Ortodoxe din Europa de Vest, acum când Mitropolitul Evloghie a demisionat de la conducerea Mitropoliei de Milano și Aquileia, noi vă punem, împreună cu asociația recent înființată (Asociația Mitropolia Creștin Ortodoxă după Vechiul Calendar in Italia, Cod Fis.: 95198720161, situată în Bergamo), sub protecția noastră și intenționăm să susținem Mitropolia dumneavoastră pentru a fi inclusă în Tomosul de comuniune euharistică cu sora noastră, Adevărata Biserică Ortodoxă a Greciei, Rusiei, Bulgariei și Georgiei.

Ca frați mai mari în Sfântul Sinod, am fost binecuvântați să oferim statutul de Mitropolie Autonomă în 2011 Primatului Mitropoliei de Milano și Aquileia, a cărei superioritate a fost stabilită pentru prima dată în Occident, prin Tomosul Arhiepiscopului Atenei, Auxentios în 1984, și mai târziu prin Tomosul Patriarhului Volodymyr al Kievului în 1993, care a recunoscut Mitropolia de Aquileia și Milano, ce a fost fondată de Sfântul Apostol Barnabas, și am stabilit:

1)       Scanul din  Milano și Aquileia a fost eliberat și Mitropolitul Onufrie de Bergamo are dreptul de a servi în calitate de Locum Tenens al acestui Scaun în temeiul acordului nostru, și de a înregistra acestea cunform legislației, în locațiile Bisericilor noastre.

 2)       De îndată ce Mitropolit Onufrie și Arhiepiscopul Barsanufrie al Cernăuțiului vor rămâne în Mitropolia Europei de Vest (Mitropolia Autonomă Creștin Ortodxă  după Vechiul Calendar), ei vor putea să aleagă un candidat pentru a servi ca Episcop suplimentar pentru Mitropolie.

 3)       Vom sprijini Episcopii care vor rămâne în Mitropolia Autonomă Creștin Ortodoxă după Vechiul Calendar, în comuniunea euharistică cu frații noștri Mitropoliți din Grecia, Rusia, Bulgaria si Georgia.

 Întocmit în a douazeci și doua zi din aprilie (OS) în anul Domnului nostru, două mii doisprezece.

Umilul tău Părinte în Christos Domnul nostru,
Preafericitul Părinte, IPS Mitropolitul Ioan (LoBue),
Primat al Sfîntului Sinod
Arhiepiskop de New York.

Dupa doar trei luni de zile a primit autonomia deplina a Mitropoliei Crestin Ortodoxa dupa Vechiul Calendar in Italia conform protocolului numarul 10 din 14 / 27 august 2012.

TOMOS – Protocolul 10 ( traducere din oridinal):

Arhiepiscopia din

New York și New Jersey

Sinodul Mitropoliei Autonom Ortodoxe al
Americii de Nord și de Sud și al Insulelor Britanice.
inclusă în Tomosul de comuniune cu Biserica Ortodoxă Adevărată a Greciei și, Rusiei

Abbey of the Holy Name
(Abația Numelui Sfânt)

100 Abbey Lane, West Milford, NJ 07480-3910 SUA
Telefon (973) 838-8795; Fax: (973) 838-2228

Preafericitul Părinte,
Mitropolitul Ioan (LoBue),
Primat al Sfîntului Sinod.

August 14/27, 2012

TOMOS – Protocolul 10

Noi, Ioan, prin harul lui Dumnezeu, Întâiul Ierarh al Sfântului Sinod, acționând sub autoritatea Sfântului nostru Sinod, prin acest Tomos oferim autonomie organizației fraților noștri Episcopi ai Sfântului Sinod din Italia, nominal:

Preafericitul, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Onufrie (Pop) de Bergamo,
Excelența Sa, Prea Sfințitul Episcop Gheorghe (Bratu) de Sondrio și Vercelli.

Sfântul Sinod a Italiei prin prezentul recunoaște că Mitropoliei i sa garantat canonical și legal recunoaștere ca Mitropolie Autonomă cu drepturi depline pentru a conduce Bisericile din Italia aflate în deplină comuniune cu Sinodul Mitropoliei Autonom Ortodoxe al Americii de Nord și de Sud și al Insulelor Britanice.

Mai mult, noi Îl recunoaștem pe Prea Fericitul, Mitropolitul Onufrie, ca Mitropolit si Primat al Sfântului Sinod în egalitate cu noi și fratele nostru Primatul Bisericilor Surori Creștin Ortodoxe, cu toate drepturile cuvenite, privilegiile și decorațiile Camilafci albe, doua Engolpioane și Crucea ce aparține acestui rang.

Ca Sinod Autonom, Sfântul Sinod al Italiei va avea dreptul să aleagă și să declare Clerul și Episcopii în Italia și în alte state unde Sfântul Sinod are enoriași, creștini pe rit vechi a Bisericii Ortodoxe, respectând atribuțiile teritoriale a Sfântului Sinod și a Bisericilor noastre surori din Europa de Est. Rangul de Primat este incredințat cu sarcina de a numi Episcopi ai Sfântului Sinod și de stabili în conformitate cu Sfintele Canoane parohii, mănăstiri și misiuni Ortodoxe, primirea într-un mod adecvat în cadrul acestor Canoane pe cei care doresc să slujească Sinodului său ca Episcopi, Preoți, Deaconi, Clerul sau monahi.

Eliberat sub semnatura și ștampila noastră  la data de 14 august (OS), în anul Domnului nostru, doua mii doisprezece, al șapte mii cinci sute douăzecele, de la crearea lumii,  treizeci și doilea an al Episcopiei noastre.

Preafericitul Părinte, IPS Mitropolitul Ioan (LoBue),
Primat al Sfîntului Sinod
Arhiepiskop de New York.

A pus şi va pune suflet în tot ceea ce face, căutând în permanență să‐i ajute pe toți cei care sunt în suferință, atât cât Dumnezeu îl va tine pe pământ. Se va ruga neîncetat pentru pacea a toată lumea, cerând de la bunul Dumnezeu să‐l țină sănătos, săşi poată mântui sufletul şi să poată contribui la rându‐i ca duhovnic şi arhiereu la mântuirea altora. Ca orice om trecut prin multe suferințe şi necazuri, nu‐si mai doreşte nimic de la această viață pământească şi trecătoare şi nici de la oamenii vremurilor pe care le trăim şi care şi ei sunt trecători, ci caută să dea slava lui Dumnezeu pentru toate cele primite în cei 58 de ani de viață şi 34 de ani de slujire la altarul credinței ca preot, duhovnic (27 de ani) şi arhiereu (7 ani), fiind până în ziua de astăzi (din 2012) Arhiepiscop de Bergamo şi Mitropolit Primat al Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe după Vechiul Calendar  in Italia.
 

Жизнь Его Высокопреосвященство, Митрополита Доктора Онуфрия Поп

Октавиан С. ПОП, нынешний Архиепископом Бергамский и Митрополит Примас “Автономной Митрополии  Православных  Христиан Старого Календаря в Италии”. Онуфрий именем, родился 22 октября 1956 года в селе  Бистрица-Нэсэуд, является вторым  ребенок родителей Симиона и Марии, оба фермеры. В родной деревне, он посещал начальную школу в течение 8 лет, которую окончил в 1971 году. Осенью того же года, он поступил в профессиональную строительную школу в городе Деж, жудец Клуж,  которую окончил в июне 1973 получив калификацию  сантехника, технка-санитара и газа. В период с 1973-1974 года работал слесарём  механическых систем на шахте Родна. В период с 20 сентября 1974 – 5 января 1976 поступил в  военную службу в У.M. 01386/II РОМАН, жудец Нямц. С 1 февраля 1976 до 1 февраля 1977 года он работал  на шахте Родна , как механический мастер  подземной установки, после чего он решил уйти в монастырь и одеть монашескую  одежду. 2 февраля 1977 года, зашёл как брат в монастырь Нямц в рамках Митрополий Молдовий и Сучавы, имея в качестве настоятеля архимандрита Ефрема  Кискариу. После шести месяцев послушания, как ученик монастыря, 6 августа 1977 года, он получил благословение носить рясу и был пострижен в расофор, получив имя Оливиан. С 1 сентября 1977 года, с благословением Святейшего Патриарха Юстин Моисеску, достойным памяти, тогда был митрополитом Молдовы и Сучавы, присоединился к Православно Духовному Семинарию в монастыре Нямц, где после вступительных экзаменов поступил  третьим. 15-го сентября 1978 года, был переведен в Православно Теологический Семинарий в Бухаресте и поклянялся  Монастыре Кэлдэрушань, жудец Илфов. Здесь выполнил много  послушании в том числе был економом монастыря.  9 июня 1979 года, в кануне праздника Пятидесятницы, на вечерне, взял монашеские обеты, чтобы стать монахом  церкви Монастыря Кэлдэрушань, после этого стал монахом  Оливианом. Осенью того же года он был переведен на работу в Монастырь Синая, жудец Прахова,   руководителем музея. В следующем году (1980) с 1 июля был переведен  в Монастырь Кокош, жудец Тулча, тоже в касестве  руководителя музея а также  и секретарем -бухгалтером  монастыря.

5 октября 1980 года был рукоположен во иеродиакона  Архиепископом д-ром Антимом Ника Тимосовским и Нижнего Дуная. После рукоположения посешял Духовный Семинарии в Бухаресте, служив в качестве дьякона в Церкови Семинария „Раду-Водэ” Бухарест. В июньской сессий 1982 года, после дипломных экзаменов, стал выпускником Духовного Семинария  в Бухаресте, со средним балом 7,50%. После выпускных по собственной просьбе получил благословение Блаженнейшего Патриарха Юстина Моисеску для выхода из содержания Архиепископий  Бухареста, поселившись в Архиепископии Тимишоары и Карансебеша, в Монастыре „Изворул Мирон” Ромынешть, жудец  Тимиш с благословением Его Высокопреосвященством д-ром Николай Корнеану, Митрополит Баната. В период с 1 июля по 1 ноября 1982 года, служил диаконом в этом монастыре, после чего он был переведен для работы в качестве священника духовника  в Монастыре „Святого Илья от Источника” Бокша-Васиова, жудец Караш-Северин. Здесь он был рукоположен во иеромонах 6 ноября 1982, в Митрополитском соборе  Тимишоары,  Архиепископом доктором Тимофтием  Севичу Арадский Иенополский и Хэлмаджевский, тогда был епископом викарием  Архиепархии Тимишоары и Карансебеша. В течение почти 3 лет, занялся  восстановлением  здании  и заборов Монастырской Церкви. 13 мая 1984 года, все дела, которые он сделал, были благословлены архиепископом доктором Тимофтием Севичу, в виде повторного освящения храма, Храм отдели в праздничной одеже, новыми картинами, востановлевающим ремонтом, а за все  усилия и старания для церковь, Онуфрию Поп вручили титул Сингеля во время рукопологания. Во время годов его нахождения в Монастыре „Св. Ильи с Источника” Бокша-Васиова, параллельно продолжал и посещал вечерние курсы Индустриального лицея  но.2 из Бокша-Васиова, 1985-го, после четвертого года был переведен в лицей „Траян Вуя” Фаджет, жудец Тимиш. Имев инициативу во всём и будчшим хорошим организатором, был переведен опять же в служебных интересах в  монастырь „Изворул Мирон ” В Ромынештьях, жудец Тимиш для её рестаураций  и восстоновления как национальную и интернациональную туристихескую зону.

Осенью того же года он поступил в „Траян Вуя” в 5-ом году вечерных курсов, которух окончил в сесии 1986 года в июне, когда после сдачи экзаменов для бакалавра и диплома, получил в среднем 7, 25% . В монастыре „Изворул Мирон ”  работал усердно над востановлением  живописей, над декорированием, но не только  церкви а и других зданий по близести, за что,  20 июля 1987 года во время Праздника который является  днём когда 75 лет назад д-р Елие Мирон Кристя  поставил первый фундаментный камень для конструкций Церкви Монастыря , в этот день Высокопресвяшёный Митрополит Баната д-р Николай Корняну  рыкопологал Онуфрия во Протосингеля . В качестве главы монастыря, был в состоянии сформировать монашескую общину, которая в 1994 году имела 7 существ. 1-го октября 1988 года, после сдачи вступительных экзаменов в июле  поступил в первый год в Теологическом Университете с Институтским градом в Сибиу, который после событиях 1989 года, назывался  Факультет Православной Теологий „Андрей Шагуна”  Университета „Лучян Блага” Сибиу.  В 1992 году после июньской-июльской сессии, стал лицензионным в пастырской теологий этого факултета, зашитил  работу  на тему : «Канонизация Святых  В Православной Церкви „, имел в качестве научного консультанта Архидиакона Университетского Профессора  Д-ра Иоана Н. Флока, за что получил в среднем 9,33%. На празднике юбилея  20 июля 1991 года, с благословением Высокопреосвященнейшего д-ра Николая  Корняну, Митрополит  Баната, Церковь Монастыря которое было  восстановлено и  перекрашено, было освящено достойным памяти Епископом Емилианом Бирдас, тогда он был архиереем-викарием Арадской Епископий. Осенью того же года в Монастырь „Изворул Мирон” Ромынешть, были три рукоположения во рясофора и один  монаховский постриг. Тут же  поставилна основе  религиозной бумаги под названием „Монашеская Жизнь”, единственная токого вида (в те времена), которая была адресованна всем монахам. Это религиозная бумага  ежемесячного появления имела значительные сотрудничество с румынским монашеством. Под  монастырской  эгидой появились в общей сложности 20 книг, подписанных Его Высокопреосвященством, содержащие поэзии, прозы, статьи и исследований с области пастырского-мисионерского и право. Потому что одним из его желанием было достичь совершенствование во знаний и открыть для себя новых и широких оризонтов знания не только в одной облости но во многих. В 1991 году решил и поступил в Юридический Факультет „Николая Титулеску” Университет Крайова, который  окончил в июне 1996 года и стал лицензированным в февральской сессии  1997 года, сделал дипломную работу на тему „Материальная ответственность работников”, за что  получил в среднем 7,97%, его научным консультантам был  Университетский Профессор Доктор Константин Белу. В июне 1995-го, с поддержкой Примэрий Марджина, жудеца Тимиш создал местную газету  с названием „Марджина”, которая появилось ежемесячно, он же был редактором газеты до сентября 1995 года, когда из за финаннсовых причин прекратил публикацию. 1-го декабря 1995 года, после нескольких запросов  чтобы перейти в другую епархию, получил благословение Высокопреосвященнейшего Отца Митрополита д-ра Николая Корняну Банатского, чтобы вернуться в Монастырь Кэлдэрушань, жудец Илфов, монастырь метана Его Высокопреосвященство.Но тут из за недостаточного  места и должностей для персонала получил отрицательный ответ,  а Архиепископ Бухареста  дал ему благословление  чтобы установится в Архиепископию  Тырговиштя, где Д-р Василий Костин покойный  назначил его начиная с 1 февраля 1996 года  военным священником капелланом Реабилитационного Центра из Гэештя, жудец Дымбовица, где он работал до 1 апреля 2006 года. Как опытный  духовник и учитель заметил потребности этого места, пытался поставить фундамент одной исключительной деятельность в  морально-религиозной облости, а 12 июня 1997 года, при поддержке  Епархиального Центра Тырговиште, создал  будущую церковь которая должна была быть посвящена „Св. Иоанну Златоусту”, Архиепископ Константинополя.  5-го  июля 1997 года началось строительство, которое длилось всего три месяца. 15-го сентября в том же году начались живописные работы релизованные  профессором Чернэу Хория из Тырговиштя, помогали ему заключенные Mариус  Поп и Емилиян Раду, а 13 ноября 1997 года, во время поменования Св. Иоанна Златоуста, новая церковь была  освящена  достойным  памяти Архиепископом  д-ром Василием Костин,  Предстоятель Церкви Дымбовица. За  кропотливую  работу  Архиепископия  Тырговиштя вручила Онуфрию Поп „Дипломом признательности” но. 4321/11 ноябрь 1997, а Блаженнейший Отец и Патриарх Теоктист

Арэрашу, Румынской Православной Церкови, Патриархальной Граматой но.326/13 ноябрь 1997, вручил „Патриархальный Крест „. И здесь  он основал журнал с названием „Луминэ ши Сперанцэ” (Свет и Надежда), который появился ежеквартально с 1996 года до 2006 года, журнал для культуры, мнений и для информаций,  который пересёк границы страны и пользвалася широкой признательность. Кроме того, в 1996 году, под присмотром Его Высокопреосвященство, в Центре Реабилитации был основан  Кабинет Религиозной Поддержки который в 1999 году был изменён  в Бюро по  Религиозной Поддержке, оборудованое библиотекой, иконами, коллекциями газет и журналов и так далее.

Чтобы углубить свое образование, в 1998 году, поступил на постуниверситетские курсы (докторантура) Юридического Факультета имени „Николае Титулеску” Крайова, который окончил в 1999 год, поддержав  диссертацию на тему „Теоретические и Практические Соображения  Общей Теорий Право на Законность и Конституционность  Административных Документов „, под руководством Университетского Профессора Доктора Юлиана Неделку. И получил за это в среднем 10. Параллельно с этим посещал  постуниверситетеские курсы  Университета  „Политехника” Тимишоара, которые закончил в  1999 году, выполнив диссертацию на тему: «Управление Человеческих Ресурсов. Система. Работа. Структура и Функционирование. Параметры. Производительность  и  Усталость ” под руководством Университетского Профессора   Доктора Иоана  ПУГНА, получив в среднем 9,40. После вступительного экзамена, состоявшегося в январе 1999 года в Академии Наук Молдовы – Институт Философии, Социологии и Права Кишинёва, стал докторандом  в Специальность: 12.00.08. (Уголовное право, Криминология и Тюрьмное Право).

27 апреля 2001 года публично поддержал  тезис (докторантура) под названием „Причины которые  Смягчают и Усугубляют Казни” в Полицейскую Академию имени „Штефан чел Маре ” Кишинёв, под научным руководством  Университетского Профессора  Д-ра Борой Александру из Полицейской Академий „Aлександру Иоан Куза „Бухарест, Румыния,  и научного руководителя Доцента Доктора Валериу Бужор, бывший ректор Университета Криминологий Кишинёва, Молдова. Научный Совет Специализированных этой Академий вручила Онуфрию Поп звание „Доктор Юридических Наук „(в соответствии с Докторальным Дипломом по серии D.R. но. 1280/21 июнь 2001 года, выданное Высшей Комиссией по Сертификаций  Республики Молдова. 20 августа 1999 года в Совет Университета Криминологий Кишинёва, Молдова, по приказу но. 43/р, назначел по кумуляций, университетским асистентом  кафедры „Публичное Право” (на учебный год 1999-2000, затем 28 августа 2000 года за учебный год 2000-2001, приказом но. 35/р.) А 30 апреля 2001 года, Совет бывшего Университета Криминологий Кишинёва, Молдова по приказу но. 17/U.P.Pc, таким же оброзом назначел университетским лектором  кафедры „Публичное Право”. Поже 27 декабря, того же года, по приказу но.24b/U.P.Pc., конкурсом был назначен в функцию высшего лектора той же кафедры. Потом по Приказу но. 78 U.P.P./30 августа 2002 году тем же Советом, тоже через конкурс был назначен  конференциаром той же кафедры за 2002-2003 год. После этого времини 13 сентября 2003 года, по приказу 41/р Совет Академии Права из Молдовы, назначил по кумуляций высшим лектором кафедры „Публичного Права”.

Через год 20 октября 2004 года по приказу 05-542, был нанят времено и конечно опять по кумуляций в функцию университетского конференциара Юридического Факультета, Государственного Университета имени „Алеку Руссо”, кафедры „Публичного Права, в Бельцах, Молдова. Не намного позже по приказу  05.277 29 августа 2005 года, был нанят на 5 лет (до 2010), заглавный Кафедры Публичного Пава в функцию университетского конференциара  Юридического Факультета, Государственного Университета имени „Алеку Руссо” Бэлць, Молдова.

26 октября 2006 года Национальный Совет по Аккредитаций и Аттестаций Молдовы, по рекомендаций Совета Университета  из Бельцах, вручила  научно-дидактическое звание Университетского Конференциара (Доцент) специальность Криминология, Уголовное Право и Тюрьмное Право. (в соответствий с протоколом  но.6/2006)

В период с 1990 года до 2011 года, опубликовал в общей сложности 116 работ, 92 из них появились в коллекциях: пастырские, правовые и педагогические и остальные были  прозы, поэзии с области истории социологии и технологии. Между  1985-х  и 2011-х годов , опубликовал в разных газетах (периодичные и ежедневные), а также в журналах в стране и за рубежом, в общей сложности 150 проповедей, 1200 статей и исследований (различных областей), 127 стихотворений и 33 статьи пастырским характером на французском языке, обший обзор составлял  114 книг и 12 предисловий ,книг разных авторов. Не будучим нескромным должен сказать о его  жизни и его писаниях что были написаны 13 книг подписанные  разными авторами. За эти годы, получил высокую оценку за издательские и литературные работы, множество дипломов, наград и почётных званий . В период с 1995-2011 он принимал участие в различных конгрессах, конференциях симпозиумах, как в стране так и за рубежом, где обсуждались  вопросы представляющие национальный интерес, но в особенности о тюремной реформе, в  каждой раз  вмешался представлением одной статьи. Почти 362 издателей и журналистов с 1990-2011годов отметили  в местной и зарубежной прессе о его работ и его издательской деятельности.

В 1999 году он основал Бюллетень „Кувынт ши Суфлет” (Слово и Душа) Церкви  „Св. Иоанна Златоуста” в Центре Реабилитации Гэешть который появился ежеквартально до 2006 года. В 2001 году он основал журнал многозначительным названием „Феникс”, который тоже появился до 2006 года. Ежеквартальным появлением  дал возможность несовершеннолетним и сотрудникам  центра публиковать

материалы с которыми очень легко ознакомились все читатели. Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что его жизнь была не легкой и не спокойной, еще молодым должен был взять свою судьбу в свои руки, и был вынужден  жить в одиночестве  среди чужих, вдали от дома и близких. Волны его жизнь нисли его по обоим сторонам жизни, встретил в своём пути  хороших людей, менее хороших, плохих но и людей с большим сердцем, полненным верой и страхом  Божия.

То  что он служит Богу и что почти 11 лет  работал в Центре Реабилитации, мы считаем, что это служество является  вызовом тех  для которых  он был пастором,  молодые преступники часто отвергнутые обществом, к которому они принадлежат, и на самом деле они нуждються о верным друге, который непрестанно молился за них, тем самым помогал встать из „грязь в которую они попали.”

По  личным причинам, 1 апреля 2006 переходил под юрисдикцией Киевского Патриархата, под омофором Епископа Восточной Молдовы  Его Преосвященство Филарета Панку. Через два месяца (в июне) был назован миссионерским священником  Европейского Сообщества, потом администратором викарием и екзархом этой епархии тоже для Европейского Сообщества, после чего   установил место жительства в Турине, Италия. В праздник Воскрешения Христова в год Спасения 2007-го, был повышен в сан Архимандрита Митрофора , получив и второй  Крест с камнями.

15 июня 2008 получает благословение по собственной просьбе для  выхода из Молдавской Епархий и поселяется под Православный Митрополит Милана и Аквилеи, где 20 июня 2008  Священный Синод выбирает его епископом викарием.

29 июня 2008 был рукоположен  во Епископа Архиерея Онуфрий, Митрополитом Предстоятелем Евлогием, Его Преосвященством Епископом Авондиосом  и Его Высокопреосвященством Архиепископом Лука, которые служили Божественную Литургию в Церков Св. Николая из Милано, Италия.

31 августа 2008 повышен в сан Архиепископа Бергамского и Верчелли и назован Экзархом Восточной Европы. 1 сентября 2009 года Священный Синод изминил титулатуру Его Высокопреосвященство в Архиепископ Сондрийско-Верчелльский, прописанный в Бергамо (Citta Alta).

21-го апреля/4-го мая 2012 года был назован Архиепископом Бергамским и Митрополитом новой Митрополий “Автономно Православная Митрополия по Старому Календарю в Италии” с пропиской в Бергамо, после ухода в отсавку Митрополита Евлогия с Митрополитского Кресла 8-апреля 2012 года. Онуфрия  Поп назовали Примасом “Locum Tenens” Митрополии Милано и Аквилия с пропиской в Милано, в соответствии с Протоколом но.7 с 4-го мая 2012 года, выданый Митрополитом Примасом Джоном Америки. 1-го июня 2012 года Священный Синод новой Митрополий выбрал Его Высокопреосвященство Онуфрия Примасом Митрополий и установил  в новую функцию  в  Монастыре “Святой Троицы” из Черновцы-Украина.

Протокол но.7(перевод с оригинала):

Архиепархия Нью-Йорка и Нью-Джерси

Автономно Православно Митрополитский Синод Северной и Южной Америки и Британских Островов.

в соответствий с Томосом  Евхаристического Общения  с Истинной Православной Церкви Греции,  Россий и Болгарий

Abbey of the Holy Name

(Аббатство Святого Имени)

100 Abbey Lane, West Milford, NJ 07480-3910 USA
Телефон (973) 838-8795
Факс: (973) 838-2228

Его Блаженства,

Высокопреосвященнейший Митрополит Джон (ЛоБие(LoBue),

Первоиерарх Священного Синода

 

Ваше Высокопреосвященство, Митрополит Онуфрий Бергамский

Наш дорогой Брат,

Христос Воскресе.

Мы получили с радостью ваш запрос  с 4-го мая, 2012 года, для вас и Архиепископа Варсонофий, как Епископов Православной Митрополии Западной Европы. Теперь, когда Митрополит Евлогий вывёл себя из ведуших  Митрополий Милана и Аквилеи,  мы ставим вас и новую сформировавшийся ассоциацию  ( Ассоциация АВТОНОМНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ МИТРОПОЛИИ ПО СТАРОМУ КАЛЕНДАРЮ, фиск. код: 95198720161, находящийся в Бергамо) под нашей защитой, и мы намерены поддержать вашу Митрополию чтобы была включена в Томос  Евхаристического Общения вместе с нашими сёстрами  Истинно Православных Церквей Греций, Россий, Болгарий и Грузий.

Как ваши старшие братия в Священном Синоде, мы были благословлены чтобы предоставить статус Автономной Митрополий в 2011 году  в рамках Первенства Митрополии Милана и Аквилеи, чьё первенство было создано  впервые для Запада  через Томос Архиепископа Авксентий Афины в 1984 году, и позже через Томос Патриарха Владимира Киева в 1993 году который признал Митрополию Аквилеи и Милана  что была основана Святым Апостолом Варнавым, и мы согласились с этим:

1)В Милано и Аквилеи освободилось место, и Метрополит Онуфрий Бергамский получает право служить как Locum Tenes этого кресла под нашим согласием, и регистрировать это с местными правительствами там где наши Церкви находятся.

2)Как только митрополит Онуфрий и архиепископ Варсонофий Черновцы остануться в  Митрополии Западной Европы (Associazione Metropolis Autonoma христианских Ortodossa Dopo Il Vecchio Calendario), они смогут  избрать кандидата для служения в качестве дополнительного епископа для Митрополии.

3)Мы поддержим епископа который останется в Associazione Metropolis Autonoma христианских Ortodossa Dopo Il Vecchio Calendario, чтобы присоединиться к Евхаристическому  Общению вместе с нашими Братиями Митрополитами Греции, России, Болгарии и Грузии.

Выпущенный двадцать второго Апреля  (O.S.) в Госпожим году две тысячи двенадцатого.

Ваш смиренный Отец в Бога Христа, Нашего,

(Его Блаженства, Высокопреосвященнейший) Митрополит Джон (ЛоБие(LoBue),

Первоиерарх Священного Синода

Aрхиепископ Нью-Йорка.

Через 3 месяца получил полную автономию Православной Митрополии по Старому Календарю в Италии, в соответствии с Протоколом нo.10 с 14/27-го августа 2012 года.

Протокол но.10 (перевод с оригинала):

Архиепархия Нью-Йорка и Нью-Джерси

Автономно Православно Митрополитский Синод Северной и Южной Америки и Британских Островов.

в соответствий с Томосом  Евхаристического Общения  с Истинной Православной Церкви Греции,  Россий и Болгарий

Abbey of the Holy Name

(Аббатство Святого Имени)

100 Abbey Lane, West Milford, NJ 07480-3910 USA
Телефон (973) 838-8795
Факс: (973) 838-2228

Его Блаженства,

Высокопреосвященнейший Митрополит Джон (ЛоБие(LoBue),

Первоиерарх Священного Синода

14/27 Августа, 2012

Томос- Протокол 10

Мы, Джон, по милости Божией, Первоиерарх Священного Синода, действующие на основание автономии нашего Святейшего Синода, этим Томосом предоставляем автономию организации  наших Братьев Епископов Священного Синода  из Италии, а именно:

Священный Синод Италии по настаяшему  признаёт Митрополию, котороя было признана  ​​канонически и юридически как  Автономная Митрополия с полными правами на управление Церквей Италии в полное общение с нашим Автономно Православно Митрополитским Синодом Северной и Южной Америки и Британских Островов.

Кроме того, мы признаем, Блаженнейшого Митрополита Онуфрий, как Митрополит и Первоиерарх Священного Синода Италии как равный   для нас и наших братьев Первоиерархов наших братских Православных Церквей, со всеми обычными правами, привилегиями и личным снаряжением белой Камалавки, панагия  и два креста, которые относятся к этой должности.

В качестве Автономного Синода, Священный Синод Италии будет иметь право выбирать и рукополагать Священнослужителей(Клириков) и Епископов в Италии или в других государствах, где этот Священный Синод имеет  верующих по Старому Календарю Православной Церкви, уважая территориальные миссии нашего Священного Синода и наших церквей-сестер  Восточной Европы.

Офис Первоиерарха поручен вместе  с  рабой Священного Синода  его Епископов,и установлен в соответствий Святых Канонов Православных Приходов, Монастырей и Миссий, принимая надлежащим образом в рамках этих Канонов тех, кто применяют представиться в свой Синод, как Епископи, Священники, Диаконы, Монахи или Клирики.

Выпущенный под собственной подписью и печатью  14-го Августа, в  Госпожим году две тысячи двенадцатого, с момента создания мира, семитысячно пятисот двадцатого, будучи тридцать вторым годом нашего Епископата.

(Его Блаженства, Высокопреосвященнейший) Митрополит Джон (ЛоБие(LoBue),

Первоиерарх Священного Синода

Aрхиепископ Нью-Йорка.

 Он положил и положит душу во всем, что он делает, помогая всем тем, кто страдает и нуждается в помоши, до тех пор пока  Бог будет держать его на земле. Неустанно будет молится  за всех, просить от Господа Бога чтобы сохранил его здоровым, чтобы смог спасти свою душу и чтобы смог в свою очередь, как духовник  и архиереи способствовать в спасении других душ.
Как  любой человек прошедший через страдания и беды, не хочет ничего от этой земной и переходной жизни  или от людей этой эры, которые тоже переходные, кроме того как дать славу Господу  за все что он получил в свой 58 лет от жизни и в 34 лет служений на алтаре веры как священник, духовник (27 лет) и архиерей (7 лет), являясь до сегодняшнего дня (с 2012 года) Архиепископом Бергамским и Митрополитом Примасом  “Автономной Митрополий  Православных  Христиан Старого Календаря в Италии” с пропиской в Бергамо.