Viata I.P.S. Mitropolit Dr. Onufrie Pop

Viata Inalt Prea Sfintitului Mitropolit Dr. Onufrie Pop

Înalt Preasfinţia Sa, Doctor, Doctor Honoris Causa,
Onufrie (Octavian) Pop, Arhiepiscop şi Mitropolit al Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe de Bergamo şi Europa
la 65 de ani de viaţă

BIOGRAFIE

Înalt Preasfinția Sa, Conf. univ. dr. Onufrie (OCTAVIAN) POP, s-a născut la 22 octombrie 1956, în comuna RODNA, județul Bistriță-Năsăud (România), fiind cel de-al doilea copil al părinților SIMION și MARIA, de profesie agricultori. În comuna natală, a urmat Școala Generală de 8 ani, pe care a absolvit-o în anul 1971. În toamna aceluiași an, s-a înscris la Școala Profesională de Construcții din orașul DEJ, județul Cluj (România), pe care a absolvit-o în luna iunie 1973, calificându-se în meseria de instalator, instalații tehnico-sanitare și de gaze. Între anii 1973 – 1974 a lucrat ca lăcătuș-mecanic – instalații, la Exploatarea Minieră „RODNA”. În perioada 20 septembrie 1974 – 5 ianuarie 1976 a satisfăcut stagiul militar la U.M. 01386/ÎI ROMAN, jud. Neamț.
De la 1 februarie 1976 până la 1 februarie 1977, a lucrat tot la Exploatarea Minieră din RODNA ca maistru mecanic – instalații în subteran, după care s-a hotărât să plece la mănăstire și să îmbrace haina monahală.

La data de 2 februarie 1977, a intrat ca frate la MĂNĂSTIREA NEAMȚ, județul Neamț, din cadrul Mitropoliei Moldovei și Sucevei, avându-l ca stareț pe regretatul duhovnic și arhimandrit EFREM CHISCARIU. După șase luni de ascultare ca ucenic la stăreția mănăstirii, la 6 august 1977, a primit binecuvântarea de a purta reverendă și a fost tuns întru rasofor primind numele de OLIVIAN. La 1 septembrie 1977, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire patriarh IUSTIN MOISESCU, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Sucevei, s-a înscris la Seminarul Teologic al MĂNĂSTIRII NEAMȚ, unde, în urma examenului de admitere, a intrat al treilea.

La data de 15 septembrie 1978, s-a transferat la Seminarul Teologic Ortodox BUCUREȘTI și a fost închinoviat la Mănăstirea CĂLDĂRUȘANI din județul Ilfov (România). Aici a îndeplinit mai multe ascultări printre care și cea de econom al mănăstirii. La 9 iunie 1979, în ajunul praznicului Rusaliilor, la slujba vecerniei, a depus voturile monahale, la Biserica MĂNĂSTIRII CĂLDĂRUȘANI, devenind monahul OLIVIAN. În toamna aceluiași an, a fost transferat în interes de serviciu la MĂNĂSTIREA SINAIA, județul Prahova, ca supraveghetor muzeu. Anul următor, 1980, începând cu data de 1 iulie, a fost transferat tot în interes de serviciu la MĂNĂSTIREA COCOȘ din jud. Tulcea, tot ca supraveghetor-muzeu, primind și ascultarea de secretar și contabil al mănăstirii. La 5 octombrie 1980, a fost hirotonit ierodiacon de către regretatul Arhiepiscop dr. ANTIM NICA al Tomisului și Dunării de Jos. După hirotonie, a urmat cursurile la zi ale Seminarului Teologic din BUCUREȘTI, slujind ca diacon la Biserica Seminarului „Radu Vodă” din BUCUREȘTI.

La sesiunea din luna iunie 1982, după susținerea examenului de diplomă, a devenit absolvent al Seminarului Teologic Ortodox BUCUREȘTI, cu media 7,50. După absolvire, la cererea sa, a primit înalta binecuvântare a Prea Fericitului Părinte Patriarh IUSTIN MOISESCU de ieșire din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor, stabilindu-se în cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei și Caransebeşului, la Mănăstirea „Izvorul Miron” din ROMÂNEȘTI, Jud. Timiș, cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Dr. NICOLAE CORNEANU, Mitropolitul Banatului. În perioada 1 iulie – 1 noiembrie 1982, a slujit ca diacon la această mănăstire, după care a fost transferat în interesul serviciului ca preot duhovnic la Mănăstirea „Sfântul Ilie de la Izvor” BOCȘA-VASIOVA, județul Caraș-Severin. Aici a fost hirotonit ieromonah la 6 noiembrie 1982, în Catedrala Mitropolitană din TIMIȘOARA, de către Preasfințitul Episcop Dr. TIMOTEI SEVICIU al Aradului, Ienopolei și Hălmagiului, pe atunci episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei și Caransebeşului. Timp de aproape 3 ani de zile, aici a fost angrenat într-o serie de lucrări de restaurare a picturii și reconstrucții la Biserica mănăstirii, clădirile anexe și gardurile ce împrejmuiau mănăstirea.

La 13 mai 1984, lucrările pe care le-a realizat au fost binecuvântate de către Preasfințitul Episcop Dr. TIMOTEI SEVICIU, prin resfinţirea Bisericii îmbrăcată în haina de sărbătoare prin noua pictură realizată și lucrările de reparații, iar pentru munca și osteneala depusă i s-a acordat distincția de SINGHEL, prin hirotesie. În perioada anilor petrecuți la Mănăstirea BOCȘA-VASIOVA, și-a continuat la seral cursurile Liceului Industrial Nr. 2 din BOCȘA-VASIOVA, în anul 1985, promovând anul IV, după care s-a transferat la Liceul „Traian Vuia” din FĂGET, jud. Timiș.
Ca om de inițiativă și bun organizator, a fost transferat din nou, tot în interesul serviciului, la Mănăstirea „Izvorul Miron” din ROMÂNEȘTI, jud. Timiș, începând cu data de 1 septembrie 1985, pentru a o restaura și de a repune mănăstirea în circuitul turistic naţional și internaţional.

În toamna aceluiași an, 1985, s-a înscris la Liceul „Traian Vuia” din FĂGET, în anul V, curs seral, pe care l-a absolvit în sesiunea iunie 1986, când, în urma susținerii examenelor de diploma și bacalaureat, a obținut media 7,25. La Mănăstirea „Izvorul Miron” din ROMÂNEȘTI a realizat lucrări de amenajare, restaurare, reconstrucție și pictură atât la biserica, cât și la clădirile anexe, fapt ce a făcut ca la 20 iulie 1987, de sărbătoarea hramului, sărbătoare ce coincidea și cu aniversarea a 75 de ani de la punerea pietrei de temelie a Bisericii mănăstirii, de către cel care a ctitorit-o, Dr. ELIE MIRON CRISTEA, primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, să i se acorde prin hirotesie, de către Înalt Preasfințitul Dr. NICOLAE CORNEANU, Mitropolitul Banatului, distincția de PROTOSINGHEL. În calitate de conducător al mănăstirii a reușit să formez o obște monahală, în anul 1994 numărând 7 viețuitori. La 1 octombrie 1988, după susținerea examenului de admitere, din luna iulie 1988, s-a înscris în anul I la Institutul Teologic de Grad Universitar din SIBIU, care, după evenimentele din decembrie 1989, a devenit Facultatea de Teologie Ortodoxa „Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga” județul SIBIU. În anul 1992, sesiunea iunie-iulie, a devenit licențiat în teologie pastorală a acestei facultăți, susținând lucrarea cu tema: „CANONIZAREA SFINȚILOR ÎN BISERICA ORTODOXĂ”, avându-l ca îndrumător științific pe Arhid. Prof. Univ. Dr. IOAN N. FLOCA, obținând media 9,33.
La sărbătoarea hramului din 20 iulie 1991, cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Dr. NICOLAE CORNEANU, Mitropolitul Banatului, Biserica mănăstirii, restaurată și repictată, a fost târnosită (sfințită) de către vrednicul de pomenire Episcop EMILIAN BIRDAŞ, pe atunci arhiereu-vicar al Episcopiei Aradului. În toamna aceluiași an, la Mănăstirea „Izvorul Miron”, ROMÂNEȘTI, județul Timiș, au avut loc trei rasoforii și o tundere în monahism.

Tot aici a pus bazele unei foi religioase intitulată sugestiv „VIAȚA MONAHALĂ”, singura de acest gen (în acea perioadă) ce se adresa tuturor monahilor. Această foaie religioasă apărea lunar și a avut colaboratori de marcă ai monahismului românesc. Sub egida mănăstirii au apărut și un număr de 20 cărți semnate de smerenia sa, conținând poezie, proză, articole și studii cu caracter pastoral-misionar, drept etc.

Din dorința de a-și perfecționă studiile și de a-și lărgi orizontul de cunoaștere în mai multe domenii de activitate, în anul 1991 s-a înscris și la Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu” din CRAIOVA, din cadrul Universității CRAIOVA, pe care a absolvit-o în luna iunie 1996 și a devenit licențiat al acesteia în sesiunea februarie 1997, susținând lucrarea cu tema „RĂSPUNDEREA MATERIALĂ A PERSOANELOR ÎNCADRATE ÎN MUNCĂ” obținând media 7,97%, având ca îndrumător științific pe Prof. Univ. Dr. CONSTANTIN BELU. În luna iunie 1995 a înființat, cu sprijinul Primăriei MARGINĂ, jud. Timiș, ziarul local intitulat sugestiv „MARGINĂ” ce a apărut lunar și pe care l-a condus ca redactor şef până în luna septembrie 1995, când, din motive financiare, și-a încetat apariția.

La 1 decembrie 1995, în urma mai multor solicitări de a pleca într-o alta eparhie, a primit binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit, Dr. NICOLAE CORNEANU al Banatului, de a se reîntoarce la Mănăstirea CĂLDĂRUȘANI, din Județul Ilfov, mănăstirea de metanie a părintelui Olivian. Aici, din lipsa de spaţiu și de posturi în schema de personal, a primit o negație, iar Arhiepiscopia Bucureştilor i-a dat binecuvântarea de a se stabili în Arhiepiscopia Târgoviştei, unde regretatul Arhiepiscop Dr. VASILE COSTIN, chiriarhul de atunci al locului, l-a numit începând cu data de 1 februarie 1996, ca preot capelan militar la CENTRUL DE REEDUCARE GĂEȘTI, jud. Dâmbovița, unde a lucrat până la 1 august 2006, când s-a pensionat și a trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel.

Prin experiența acumulată de duhovnic și pedagog, văzând nevoile acestei unități, a încercat să pună bazele unei activități moral-religioase de excepție. A întocmit programe de asistenţă moral-religioasă, iar la 12 iunie 1997, sprijinit de cadrele unității și Centrul Eparhial TÂRGOVIȘTE, a pus bazele viitoarei Biserici ce urma să fie închinată „Sfântului Ioan Gura de Aur”, Arhiepiscopul Constantinopolului.

La 5 iulie 1997 au început lucrările de construcție a edificiului, ce au durat doar trei luni de zile. La 15 septembrie din același an, au început lucrările de pictură, realizate de profesorul HORIA CERNĂU din TÂRGOVIȘTE, ajutat de deținuții MARIUS POP și RADU EMILIAN, iar la 13 noiembrie 1997, când se face pomenirea Sfântului Ioan Gura de Aur, Biserica nou construită a fost sfințită de vrednicul de pomenire Arhiepiscop Dr. VASILE COSTIN, Întâistătătorul Eparhiei Dâmbovițene.

Pentru munca și osteneala depusă, Arhiepiscopia Târgoviştei i-a acordat „DIPLOMA DE APRECIERE” nr. 4321/11 noiembrie 1997, iar Prea Fericitul Părinte Patriarh TEOCTIST ARĂPAȘU, al Bisericii Ortodoxe Române, prin GRAMATA PATRIARHALĂ Nr. 326/13 din noiembrie 1997, i-a acordat „CRUCEA PATRIARHALĂ”.

La Centrul de Reeducare GĂEȘTI, județul Dâmbovița, unde a lucrat ca preot militar, a pus bazele unei reviste, sugestiv intitulată „LUMINĂ ȘI SPERANȚĂ”, ce a apărut trimestrial începând cu anul 1996 și până în anul 2006, o revistă de cultură, opinie și informare, ce a depășit granițele ţării și se bucura de o largă apreciere. Tot din anul 1996, prin grija sfinției sale, la Centrul de Reeducare GĂEȘTI, a luat ființă Cabinetul de Asistenţă Religioasă care, din 1999, s-a transformat în Biroul de Asistenţă Religioasă, dotat cu bibliotecă, icoane, colecții de ziare și reviste etc.
În vederea aprofundării studiilor absolvite, în anul 1998 s-a înscris la cursurile postuniversitare ale Facultății de Drept „Nicolae Titulescu” din CRAIOVA, pe care le-a absolvit în anul 1999 susținând lucrarea de dizertație cu tema „CONSIDERAȚII TEORETICE ȘI PRACTICE ALE TEORIEI GENERALE A DREPTULUI PRIVIND LEGALITATEA ȘI CONSTITUȚIONALITATEA ACTELOR ADMINISTRATIVE” , sub îndrumarea Prof. Univ. Dr. IULIAN NEDELCU, obținând media 10. În paralel cu aceste cursuri, a urmat și cursurile postuniversitare ale Universității „Politehnica” din TIMIȘOARA, pe care le-a absolvit tot în anul 1999, susținând lucrarea de dizertație cu tema „MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, SISTEMUL, LOC DE MUNCĂ, STRUCTURĂ ȘI FUNCȚIONARE, PARAMETRII, PERFORMANŢĂ ȘI OBOSEALĂ”, sub îndrumarea Prof. Univ. Dr. IOAN PUGNA, obținând media 9,40.

În urma examenului de admitere susținut în luna ianuarie 1999 la Academia de Științe a Republicii Moldova – Institutul de Filozofie, Sociologie și Drept, din CHIȘINĂU, a devenit doctorand în specialitatea Drept Penal, Criminologie și Drept Penitenciar. La data de 27 aprilie 2001, a susținut public teza de doctorat intitulată „CAUZELE CARE ATENUEAZĂ ȘI AGRAVEAZĂ PEDEAPSA”, la Academia de Poliţie „Ștefan cel Mare” din CHIȘINĂU, sub conducerea științifică a Prof. Univ. Dr. ALEXANDRU BOROI de la Academia de Poliţie „Al. Ioan Cuza” din BUCUREȘTI și a consultantului științific, Conf. Univ. Dr. VALERIU BUJOR, fostul rector al Universității de Criminologie – CHIȘINĂU, R. Moldova, consiliul științific specializat al acestei academii conferindu-i titlul de „DOCTOR ÎN ȘTIINȚE JURIDICE” (conform Diplomei de Doctor seria D.R. nr. 1280/21 iunie 2001, eliberată de Comisia Superioară de Atestare a Republicii Moldova).

La data de 20 august 1999, Senatul Universității de Criminologie din Chișinău, prin Ordinul nr. 43/p, l-a numit, prin cumul, asistent universitar la catedra de „Drept Public” (pentru anul universitar 1999-2000).

La data de 28 august 2000, tot Senatul Universității de criminologie din Chișinău, prin Ordinul 35/p , l-a numit, prin cumul, asistent universitar la catedra de „Drept Public” (pentru anul universitar 2000-2001).

La data de 30 aprilie 2001, Senatul fostei Universității de Criminologie CHIȘINĂU – R. Moldova, prin Ordinul nr.17/U.P.Pc., l-a numit, prin cumul, în funcția de lector universitar la catedra de „Drept Public”.

La data de 27 decembrie 2001, în baza hotărârii aceluiași senat al fostei Universității de Criminologie din CHIȘINĂU, prin Ordinul 24b/U.P.Pc., a fost numit, prin concurs, în funcția de lector universitar superior la Catedra de „Criminologie și Drept Penal”.

Prin ordinul nr.78 U.P.P./30 august 2002 al Senatului fostei Universității de Criminologie CHIȘINĂU – R. Moldova, a fost numit, prin concurs, în funcția de conferențiar interimar la Catedra de „Criminologie și Drept Penal” pentru anul universitar 2002-2003.

Prin ordinul 41/p din 13 septembrie 2003, Senatul Academiei de Drept din Chișinău, R. Moldova l-a numit, prin cumul, lector superior la Catedra de Drept Public. De asemenea, prin ordinul 05-542 din 20 octombrie 2004 a fost angajat, prin cumul, în funcția de conferențiar universitar interimar la Catedra de Drept a Facultății de Drept din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți – Republica Moldova.

Prin ordinul 05.277 din 29 august 2005, a fost angajat pe o perioada de 5 ani, titular la Catedra de Drept Public în funcția de conferențiar universitar, la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți. De asemenea, prin ordinul 196-P din 01 septembrie 2017, a fost angajat în postul de conferențiar universitar la Departamentul de psihologie, securitate și drept (Secția criminologie, psihologie și științe socio-umaniste) la Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată din Chișinău (anul universitar 2017-2018).
Prin ordinul 234-P din 10 august 2018, a fost numit în postul de cercetător științific superior la Departamentul de investigații științifice, cooperare inter-universitară și ghidare în carieră, la Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată din Chișinău, pentru anul universitar 2018-2019.

Senatul Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată din Chișinău, prin Hotărârea nr. 6 din 26 octombrie 2018, îi conferă titlul onorific de DOCTOR HONORIS CAUSA, pentru merite deosebite în propagarea criminologiei și științelor penale.

Prin ordinul 253-P din 1 aprilie 2019, a fost transferat din postul de cercetător științific superior la Departamentul de investigații științifice, cooperare inter-universitară și ghidare în carieră, în postul de conferenţiar universitar la Departamentul de psihologie, securitate și drept (Secția de criminologie, științe juridice și securitate privată), începând cu data de 1 aprilie 2019 şi până în prezent.

În perioada anilor 1990-2021, a publicat un număr de 150 lucrări, 102 dintre ele apărând în colecțiile: pastorală, juridică și psihopedagogică, iar celelalte fiind de proză, poezie, istorie, sociologie și tehnologie. Între anii 1985-2021 a publicat, în diferite ziare (periodice și cotidiene) dar și în reviste din ţară și străinătate, un număr de 230 predici, 1300 de articole și studii (diferite domenii), 129 poezii și 33 de articole cu caracter pastoral în limba franceză, recenzând un număr de 118 cărți și prefațând 12 cărți ale unor autori diferiți.
Fără să fim lipsiți de modestie, trebuie să spunem că, despre viața și scrierile sale, s-au scris 18 cărți semnate de diferiţi autori.

Pe parcursul anilor a primit în semn de apreciere, pentru activitatea publicistică și literară, mai multe diplome, distincții și premii.
Între anii 1995-2021, a participat la diferite congrese, conferințe și simpozioane, atât în ţară, cât și în străinătate, unde au fost dezbătute probleme de interes naţional și mai ales de reformă penitenciară, la fiecare participare având câte o intervenție și prezentând câte un referat.

Aproape 370 de publiciști și gazetari au consemnat în presa scrisă din ţară și din străinătate, între anii 1990-2021, despre lucrările și activitatea publicistică, dar și edilitar-gospodărească a smereniei sale.

În anul 1999 a înființat Buletinul „CUVÂNT ȘI SUFLET” al Bisericii „SFÂNTUL IOAN GURA DE AUR” din cadrul Centrului de Reeducare din GĂEȘTI, județul Dâmbovița, ce apărea trimestrial, iar din anul 2001, a fondat și revista sugestiv-intitulată „PHOENIX”, revistă semestrială ce oferea minorilor și cadrelor penitenciarului posibilitatea de a-și publica materialele și de a le face cunoscute cititorilor, iar în anul 2008, în luna iulie, a înființat Revista „HRANĂ PENTRU SUFLET” a Mitropoliei Autonome Creștin Ortodoxe după Calendar Patristic de Bergamo și Europa, cu sediul în Bergamo, Italia, care apare neîntrerupt până în prezent.

Din cele prezentate se poate vedea că viață pe care a parcurs-o nu a fost o viață liniștită și nici ușoară, trebuind de tânăr să-și ia soarta în mâini, să trăiască numai printre străini, departe de casă și de cei dragi. Valurile acestei vieți l-au purtat de-o parte și de alta a ei, având de-a face cu oameni buni, mai puțin buni, cu oameni răi, dar și cu oameni plini de credință, cu suflet mare și cu frica de Dumnezeu.

Faptul că a fost slujitorul Lui DUMNEZEU și că mai bine de 10 ani și-a desfășurat activitatea într-un Centru de Reeducare (Penitenciar) ca preot militar (locotenent colonel), iar de 13 ani, fiind în calitate de ierarh misionar în Italia și Europa, la Mitropolia Autonomă Creștin Ortodoxă, după Calendarul Patristic, de Bergamo și Europa, cu sediul la Bergamo, Italia, consideră că această slujire a fost chemarea celor pe care i-a păstorit, tinerii certați cu legea, și de multe ori respinși de societatea din care au făcut parte și care, pe bună dreptate, au avut nevoie de un prieten adevărat care să se roage în permanenţă pentru ei, ajutându-i în felul acesta să-și revină, dar și să se ridice din „noroiul în care au căzut”. A avut permanent o mângâiere pentru credincioșii care sunt departe de casă, plecați pribegi printre străini să câștige o bucată de pâine și să ducă o viață mai bună.

A pus și va pune suflet în tot ceea ce face, căutând în permanență să-i ajute pe toți cei care sunt în suferință și în necazuri, atât cât Dumnezeu îl va ţine pe pământ binecuvântat. Se va ruga neîncetat pentru pacea a toată lumea, cerând de la bunul Dumnezeu să-l ţină sănătos, să-și poată mântui sufletul și să poată contribui la rândul său, ca duhovnic, și la mântuirea altora, iar ca dascăl să contribuie la formarea tinerelor generaţii sănătoase din punct de vedere legal, moral şi duhovnicesc, cu dragoste de Dumnezeu şi de semeni.

Ca orice om trecut prin multe suferințe și necazuri, nu-și mai dorește nimic de la această viață pământească și trecătoare, dar nici de la oamenii vremurilor tulburi pe care le trăim, care și ei sunt nişte trecători și călători pe acest pământ, ci caută să dea slava lui Dumnezeu pentru toate cele primite în cei 65 de ani de viață și 40 de ani de slujire la altarul credinței ca preot și duhovnic, dintre care 13 ani ca ierarh și 22 de ani de activitate didactico-științifică și de cercetare în Republica Moldova.

Biroul de presă al Mitropoliei de Bergamo și Europa, Italia.
Sua Santità, Dottore, Dottor Honoris Causa,
Onufrie (Ottaviano) Pop, Arcivescovo e Metropolita della Chiesa Autonoma Cristiano Ortodossa Metropolitana di Bergamo e d’Europa
a 65 anni di età

BIOGRAFIA

Sua Santità, Assoc. dottonufrie (OCTAVIAN) POP, è nato il 22 ottobre 1956 nel comune di RODNA, contea di Bistriță-Năsăud (Romania), secondogenito dei genitori SIMION e MARIA, agricoltori di professione. Nella sua città natale ha frequentato la Scuola Generale di 8 anni, diplomandosi nel 1971Nell’autunno dello stesso anno si iscrive alla Scuola Professionale di Edilizia nella città di DEJ, Contea di Cluj (Romania), dove si diploma nel giugno 1973, qualificandosi come idraulico, idraulico e gas. tra il 1973 – 1974 ha lavorato come fabbro-meccanico – installazioni, presso lo Sfruttamento Minerario „RODNA”. Dal 20 settembre 1974 al 5 gennaio 1976 ha svolto il servizio militare presso l’U.M. 01386 / ÎI ROMAN, giudice Neamț.
dal 1 febbraio 1976 al 1 febbraio 1977 ha lavorato anche presso la RODNA Mining Company come caposquadra – installazione sotterranea, dopo di che ha deciso di andare al monastero e indossare la sua veste monastica.

il 2 febbraio 1977 entrò come fratello nel MONASTERO di NEAMȚ, contea di Neamț, all’interno della Chiesa metropolitana di Moldova e Suceava, avendo come abate il defunto sacerdote e archimandrita EFREM CHISCARU. dopo sei mesi di obbedienza come apprendista all’abate del monastero, il 6 agosto 1977 ricevette la benedizione di indossare un reverendo e fu rasato con un rasoio di nome OLIVIAN. il 1 settembre 1977, con la benedizione del degno patriarca IUSTIN MOISESCU, allora Metropolita di Moldavia e Suceava, si iscrive al Seminario Teologico del MONASTERO DI NEAMȚ, dove, dopo l’esame di ammissione, entra nel terzo.

il 15 settembre 1978 si trasferì al Seminario Teologico Ortodosso BUCAREST e fu adorato nel Monastero CĂLDĂRUȘANI nella Contea di Ilfov (Romania). Qui ha svolto diverse audizioni, tra cui quella di tesoriere del monastero. il 9 giugno 1979, alla vigilia della festa di Pentecoste, al servizio dei vespri, ha presentato i voti monastici alla Chiesa del MONASTERO CĂLDĂRUȘANI, diventando monaco OLIVIANO. Nell’autunno dello stesso anno, è stato trasferito nell’interesse del servizio al MONASTERO DI SINAIA, contea di Prahova, come supervisore del museo. l’anno successivo, 1980, a partire dal 1° luglio, viene trasferito per motivi di servizio al MONASTERO COCOȘ dalla Contea di Tulcea, anche come supervisore museale, ricevendo l’audizione del segretario e contabile del monastero. il 5 ottobre 1980 è stato ordinato ierodiacono dal compianto Arcivescovo Dr. ANTIM NICA di Tomis e del Basso Danubio. Dopo l’ordinazione sacerdotale, ha frequentato i corsi a tempo pieno del Seminario Teologico di Bucarest, servizio come diacono presso la Chiesa del Seminario „Radu Voda” di Bucarest.

nella sessione del giugno 1982, dopo aver sostenuto l’esame di diploma, si è laureato al Seminario Teologico Ortodosso di BUCAREST, con una media di 7,50. dopo la laurea, su sua richiesta, ha ricevuto l’alta benedizione di Sua Beatitudine il Patriarca IUSTIN MOISESCU per aver lasciato l’Arcidiocesi di Bucarest, stabilendosi nell’Arcidiocesi di Timişoara e Caransebeş, presso il Monastero “Izvorul Miron” di ROMA. timiș, con la benedizione di Sua Eminenza il Dr. NICOLAE CORNEANU, Metropolita di Banat.tra il 1 luglio e il 1 novembre 1982 ha servito come diacono in questo monastero, dopodiché è stato trasferito nell’interesse del servizio come sacerdote spirituale presso il monastero „Sant’Elia di Izvor” BOCȘA-VASIOVA, contea di Caraş-Severin. qui è stato ordinato ieromonaco il 6 novembre 1982, nella Cattedrale Metropolitana di TIMISOARA, da Sua Eminenza il Vescovo Dr. TIMOTEI SEVICIU di Arad, Ienopole e Hălmagi, allora vicario-vescovo dell’arcidiocesi di Timişoara e Caransebeş. per quasi 3 anni qui è stato coinvolto in una serie di lavori di restauro di dipinti e ricostruzioni della chiesa del monastero, degli annessi e delle recinzioni che circondano il monastero.

il 13 maggio 1984 i lavori da lui eseguiti furono benedetti da Sua Eminenza il Vescovo Dr.tIMOTEI SEVICIU, dalla risantificazione della Chiesa vestita con abiti festivi attraverso la nuova pittura e le opere di riparazione, e per il lavoro e la fatica gli è stato conferito il primato di SINGHEL, per ordinazione. durante gli anni trascorsi presso il Monastero BOCȘA-VASIOVA ha proseguito la sera i corsi del Liceo Industriale Nr. 2 di BOCȘA-VASIOVA, nel 1985, promuovendo il quarto anno, dopodiché si è trasferito al Liceo „Traian Vuia” di FĂGET, Contea di Timiș.
da uomo di iniziativa e buon organizzatore, fu nuovamente trasferito, anche nell’interesse del servizio, al Monastero „Izvorul Miron” di ROMÂNEȘTI, Contea di Timiș, a partire dal 1 settembre 1985, per restaurarlo e restaurare il monastero turismo nazionale ed internazionale.

Nell’autunno dello stesso anno 1985 si iscrive al Liceo Scientifico “Traian Vuia” di FĂGET, al 5° anno, al corso serale, diplomandosi nella sessione di giugno 1986, quando, superati gli esami di maturità e di maturità , ha ottenuto una media di 7, 25. presso il Monastero „Izvorul Miron” di ROMÂNEȘTI ha eseguito lavori di sistemazione, restauro, ricostruzione e pittura sia presso la chiesa che presso gli edifici annessi, che gli hanno fatto piacere il 20 luglio 1987, festa del santo patrono, una festa che coincise anche con l’anniversario dei 75 anni dalla posa della pietrala fondazione della chiesa del monastero, ad opera del fondatore, dott.eLIE MIRON CRISTEA, il primo patriarca della Chiesa ortodossa romena, a ricevere per ordinazione, da Sua Eminenza il Dr. NICOLAE CORNEANU, Metropolita del Banato, la distinzione di PROTOSINGHEL. come capo del monastero riuscì a formare una comunità monastica, che nel 1994 contava 7 abitanti. .il 1 ottobre 1988, dopo aver sostenuto l’esame di ammissione, nel luglio 1988, si iscrive al primo anno presso l’Istituto Teologico di Laurea Magistrale in SIBIU, che, dopo i fatti del dicembre 1989, diventa Facoltà di Ortodossa „Andrei Șaguna” Teologia all’interno dell’Università „Lucian Blaga”contea di Sibiu.Nel 1992, nella sessione di giugno-luglio, si è laureato in Teologia pastorale di questa Facoltà, sostenendo l’opera con il tema: „CANONIZZAZIONE DEI SANTI NELLA CHIESA ORTODOSSA”, avendo l’Arciduca come guida scientifica. Prof. Univ. Dr. IOAN N. FLOCA, ottenendo una media di 9,33.

nella festa del 20 luglio 1991, con la benedizione di Sua Eminenza il Dott.NICOLAE CORNEANU, Metropolita del Banato, La chiesa del monastero, restaurata e ridipinta, fu consacrata (consacrata) dal degno Vescovo EMILIAN BIRDAŞ, allora vicario-vescovo della diocesi di Arad. Nell’autunno dello stesso anno, presso il Monastero „Izvorul Miron”, ROMÂNEȘTI, Contea di Timiș, ebbero luogo tre rasoforii e un monachesimo.

Anche qui pose le basi di una carta religiosa dal titolo suggestivo „VITA MONACALE”, unica nel suo genere (a quel tempo) indirizzata a tutti i monaci. questo giornale religioso è apparso mensilmente e ha avuto importanti collaboratori del monachesimo rumeno. Sotto gli auspici del monastero apparvero una serie di 20 libri, firmati dalla sua umiltà, contenenti poesie, prosa, articoli e studi di carattere pastorale-missionario, diritto, ecc.

per il desiderio di perfezionare gli studi e di ampliare il proprio orizzonte di conoscenze in diversi campi di attività, nel 1991 si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza „Nicolae Titulescu” di CRAIOVA, presso l’Università CRAIOVA, dove si laurea nel giugno 1996 e diventa un laureatodella sua sessione del febbraio 1997, supportando la relazione sulla „RESPONSABILITA’ MATERIALE DEL DIPENDENTE” ottenendo una media del 7,97%, avendo come relatore scientifico il Profuniv. Dott. COSTANTINO BELU. Nel giugno 1995, con il sostegno del municipio di MARGINĂ, contea di Timiș, ha fondato il quotidiano locale intitolato suggestivamente „MARGINĂ”, che è apparso mensilmente e che ha diretto come redattore capo fino al settembre 1995, quando, per motivi finanziari, ha ha cessato di apparire.

il 1° dicembre 1995, a seguito di numerose richieste di partire per un’altra diocesi, ricevette la benedizione del Reverendissimo Padre Metropolita, Dr. NICOLAE CORNEANU di Banat, per tornare al Monastero di CĂLDĂRUȘANI, dalla Contea di Ilfov, Anăst Padre Olivian. qui, a causa della mancanza di spazio e di posizioni nello schema del personale, ricevette una smentita e l’arcidiocesi di Bucarest gli diede la benedizione di stabilirsi nell’arcidiocesi di Targoviste, dove il defunto arcivescovo dottVASILE COSTIN, l’allora diocesi del luogo, lo nominò, a partire dal 1° febbraio 1996, sacerdote cappellano militare presso il CENTRO DI RIABILITAZIONE GĂEȘTI, Contea di Dâmbovița, dove lavorò fino al 1 agosto 2006, quando andò in pensione e si trasferì al riserva con il grado di tenente colonnello.

attraverso l’esperienza maturata dal sacerdote e dal pedagogo, vedendo le esigenze di questa unità, ha cercato di porre le basi di un’eccezionale attività morale-religiosa. redasse programmi di assistenza morale-religiosa e il 12 giugno 1997, coadiuvato dal personale dell’Unità e dal Centro Diocesano Targoviste, gettò le basi della futura Chiesa da intitolare a „San Giovanni Crisostomo”, Arcivescovo di Costantinopoli .

il 5 luglio 1997 iniziò la costruzione dell’edificio, durata solo tre mesi. .il 15 settembre dello stesso anno iniziarono i lavori di pittura, realizzati dalla professoressa HORIA CERNĂU di TÂRGOVIȘTE, coadiuvato dai detenuti MARIUS POP e RADU EMILIAN, e il 13 novembre 1997, quando la commemorazione di San Giovanni Crisostomo, la Chiesa di nuova costruzione di fu consacrato dai degni diin memoria dell’Arcivescovo Dott.VASILE COSTIN, Capo della Diocesi di Dâmbovița.per il suo lavoro e la sua fatica, l’Arcidiocesi di Târgoviște gli ha conferito il “DIPLOMA DI VALORE” n. 4321/11 novembre 1997, e il Santissimo Padre Patriarca TEOCTIST ARĂPAȘU, della Chiesa Ortodossa Romena, attraverso il GRAM PATRIARCALE n. 326/13 del novembre 1997, gli ha conferito la „CROCE PATRIARCALE”.

presso il Centro di Riabilitazione GĂEȘTI, Contea di Dâmbovița, dove ha lavorato come sacerdote militare, ha fondato una rivista, dal titolo suggestivo „LUCE E SPERANZA”, che è stata pubblicata trimestralmente dal 1996 al 2006, una rivista di cultura, opinione e informazione, che ha attraversato i confini del paese ed ègodere di un ampio apprezzamento.sempre nel 1996, per la cura di Sua Santità, presso il Centro di Riabilitazione GĂEȘTI, è stato istituito il Gabinetto di Assistenza Religiosa, che, dal 1999, si è trasformato in Ufficio di Assistenza Religiosa, dotato di biblioteca, icone, raccolte di giornali e riviste, eccetera.

Per approfondire gli studi, nel 1998 si iscrive ai corsi di specializzazione della Facoltà di Giurisprudenza „Nicolae Titulescu” di CRAIOVA, dove si laurea nel 1999 discutendo la sua tesi su „CONSIDERAZIONI TEORICHE E PRATICHE DI TEORIA GENERALE ADELLA LEGGE IN MATERIA DI LEGITTIMITA’ E COSTITUZIONALITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI”, sotto la guida del Profuniv. Dr. IULIAN NEDELCU, ottenendo una media di 10.Parallelamente a questi corsi ha frequentato anche i corsi post-laurea dell’Università „Politehnica” di TIMISOARA, di cui si è laureato anche nel 1999, discutendo la sua tesi su „GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, SISTEMA, AMBIENTE DI LAVORO, STRUTTURA E FUNZIONE, PARAMETRI,PRESTAZIONI E STANCHEZZA”, sotto la guida del Prof.univ. Dr. IOAN PUGNA, ottenendo una media di 9,40.

Dopo l’esame di ammissione tenuto nel gennaio 1999 presso l’Accademia delle scienze della Repubblica di Moldova – Istituto di Filosofia, Sociologia e Giurisprudenza, da CHISINAU, è diventato dottorando nella specialità di diritto penale, criminologia e diritto penitenziario. il 27 aprile 2001 ha difeso pubblicamente la sua tesi di dottorato intitolata “CAUSE CHE ATTENUANO ED AGGRAVANO LA PUNIZIONE”, presso l’Accademia di Polizia “Ștefan cel Mare” di CHISINAU, sotto la guida scientifica del Prof. Univ. Dr. ALEXANDRU BOROI dell’Accademia di Polizia „Al. ioan Cuza ”di BUCAREST e il consulente scientifico, Assoc. Dr. VALERIU BUJOR, ex rettore dell’Università di Criminologia – CHISINAU, R.moldova, il consiglio scientifico specializzato di questa accademia conferendo il titolo di “DOTTOR IN SCIENZE GIURIDICHE” (secondo il Dottorato serie D.R. n. 1280/21 giugno 2001, rilasciato dalla Commissione Superiore di Attestazione della Repubblica di Moldova).

il 20 agosto 1999, il Senato dell’Università di Criminologia di Chisinau, con Ordinanza n. 43/p, lo ha nominato, a cumulo, professore assistente presso il dipartimento di “Diritto pubblico” (per l’anno accademico 1999-2000).

il 28 agosto 2000, l’intero Senato dell’Università di Criminologia di Chisinau, con Ordinanza 35/p, lo ha nominato, a cumulo, professore assistente presso il dipartimento di “Diritto pubblico” (per l’anno accademico 2000-2001).

Il 30 aprile 2001 il Senato dell’ex Università di Criminologia CHISINAU – R.moldova, con Ordinanza n.17 / U.P.Pc., lo ha nominato, a cumulo, nella carica di docente universitario presso il dipartimento di “Diritto pubblico”.

il 27 dicembre 2001, con decisione del medesimo senato dell’ex Università di Criminologia di CHISINAU, con Ordinanza 24b/U.P.Pc., è stato nominato, mediante concorso, nella carica di professore ordinario presso il Dipartimento di “Criminologia e diritto penale”.

con ordinanza n.78 U.P.P./30 agosto 2002 del Senato dell’ex Università di Criminologia CHIȘINĂU – Repubblica Moldova, è stato nominato, mediante concorso, professore associato ad interim presso il Dipartimento di “Criminologia e diritto penale” per anno accademico 2002-2003.

con ordinanza 41/p del 13 settembre 2003, il Senato dell’Accademia di Giurisprudenza di Chisinau, Repubblica di Moldova, lo ha nominato, a cumulo, professore ordinario presso il Dipartimento di Diritto Pubblico. inoltre, con ordinanza 05-542 del 20 ottobre 2004, è stato assunto, a cumulo, nella posizione di docente universitario ad interim presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale „Alecu Russo” di Balti – Repubblica Moldova .

con ordinanza 05.277 del 29 agosto 2005, è stato assunto per un periodo di 5 anni, titolare del Dipartimento di Diritto Pubblico nella posizione di professore associato, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale „Alecu Russo” di Bălți. inoltre, con ordinanza 196-P del 1 settembre 2017, ha svolto attività di docenza universitaria presso il Dipartimento di Psicologia, Sicurezza e Giurisprudenza (Dipartimento di Criminologia, Psicologia e Socio-Umanità) presso l’Istituto di Scienze Criminali e Criminologia Applicata di Chisinau (l’announiversità 2017-2018).con ordinanza 234-P del 10 agosto 2018, è stato nominato ricercatore scientifico senior presso il Dipartimento di Indagini Scientifiche, Cooperazione Interuniversitaria e Orientamento al Lavoro, presso l’Istituto di Scienze Criminali e Criminologia Applicata di Chisinau, per l’anno accademico 2018- 2019.

il senato dell’Istituto di scienze criminali e criminologia applicata di Chisinau, con delibera n. 6 del 26 ottobre 2018, gli conferisce il titolo onorifico di DOTTORE HONORIS CAUSA, per meriti speciali nella propagazione della criminologia e delle scienze criminali.

con ordinanza 253-P del 1 aprile 2019 è stato trasferito dalla carica di ricercatoreDirigente Scientifico presso il Dipartimento di Indagine Scientifica, Cooperazione Interuniversitaria e Orientamento al Lavoro, nella posizione di Professore Associato presso il Dipartimento di Psicologia, Sicurezza e Giurisprudenza (Dipartimento di Criminologia, Scienze giuridiche e Sicurezza privata), a partire da 1Aprile 2019 e fino ad oggi.Negli anni 1990-2021 ha pubblicato un numero di 150 opere, di cui 102 nelle raccolte: pastorale, giuridica e psicopedagogica e le altre in prosa, poesia, storia, sociologia e tecnologia. tra il 1985-2021 ha pubblicato, su vari giornali (periodici e quotidiani) ma anche su riviste nazionali e estere, 230 prediche, 1300 articoli e studi (diversi settori), 129 poesie e 33 articoli pastorali in francese, recensindo un numero di 118 libri eprefazione di 12 libri di autori diversi.senza essere senza pudore, dobbiamo dire che, sulla sua vita e sui suoi scritti, sono stati scritti 18 libri di autori diversi.

Negli anni ha ricevuto diversi diplomi, riconoscimenti e riconoscimenti in segno di apprezzamento per la sua attività giornalistica e letteraria.
tra il 1995 e il 2021 ha partecipato a diversi congressi, conferenze e simposi, sia nel Paese che all’estero, dove si sono dibattute questioni di interesse nazionale e soprattutto di riforma penitenziaria, con ogni partecipazione avente un intervento e presentando un saggio.

quasi 370 pubblicisti e giornalisti hanno riferito sulla stampa scritta nel paese e all’estero, tra il 1990-2021, delle opere e dell’attività editoriale, ma anche della casa urbana della sua umiltà.
nel 1999 ha fondato il Bollettino „PAROLA E ANIMA” della Chiesa „SAINT JOHN GURA DE AUR” del Centro di Riabilitazione di GĂEȘTI, Contea di Dâmbovița, apparso trimestrale, e dal 2001 ha fondato la suggestiva rivista dal titolo „PHOENIX”, una rivista semestrale che offriva ai minori epersonale penitenziario la possibilità di pubblicare i propri materiali e farli conoscere ai lettori, e nel luglio 2008 ha fondato la Rivista “FOOD FOR THE SOUL” della Chiesa Metropolitana Cristiana Ortodossa Autonoma secondo il Calendario Patristico di Bergamo e d’Europa, con sede a Bergamo , Italia,che appare ininterrotto fino ad ora.da quanto presentato si evince che la vita che ha vissuto non è stata una vita tranquilla o facile, dovendo prendere in mano il suo destino di giovane, vivere solo tra estranei, lontano da casa e dai propri cari. le onde di questa vita lo portavano da una parte e dall’altra, trattando con persone buone, persone meno buone, con persone cattive, ma anche con persone piene di fede, con un’anima grande e con il timore di Dio.

il fatto di essere stato servitore di DIO e di aver lavorato per più di 10 anni in un Centro di Riabilitazione (Penitenziario) come sacerdote militare (tenente colonnello), e per 13 anni, essendo gerarchico missionario in Italia e in Europa, presso la Metropolitanato autonomo cristiano ortodosso, dopoIl Calendario Patristico, di Bergamo e d’Europa, con sede a Bergamo, Italia, ritiene che questo ministero fosse la vocazione di coloro che ha pastorizzato, giovani rimproverati dalla legge e spesso rifiutati dalla società di cui facevano parte e che, per sempre giusto, avevano bisogno di un amicofedele a pregare costantemente per loro, aiutandoli così a riprendersi, ma anche a risollevarsi dal «fango in cui sono caduti». è stato sempre confortato dai credenti che sono lontani da casa, vagando tra estranei per guadagnarsi da vivere e vivere una vita migliore.

ha messo e metterà la sua anima in tutto ciò che fa, cercando costantemente di aiutare tutti coloro che soffrono e sono in difficoltà, finché Dio lo mantiene benedetto sulla terra. pregherà incessantemente per la pace di tutti, chiedendo al buon Dio di mantenerlo sano, di poter salvare la sua anima e di poter contribuire a sua volta, come sacerdote, alla salvezza degli altri, e come maestro per contribuire alla formazione di giovani generazioni legalmente sanemorale e spirituale, con amore di Dio e del prossimo.come ogni uomo che ha attraversato tante afflizioni e tribolazioni, non desidera più nulla da questa vita terrena e fugace, né dalle persone dei tempi travagliati in cui viviamo, che sono anche passanti e viaggiatori su questa terra, ma cercano per dare gloria a Dio per tutte le cosericevuto nei 65 anni di vita e 40 anni di servizio presso l’altare della fede come sacerdote e sacerdote, di cui 13 anni come gerarchico e 22 anni di attività e ricerca didattico-scientifica nella Repubblica di Moldova.

Ufficio Stampa della Chiesa Metropolitana di Bergamo e d’Europa, Italia.
 

His Holiness, Doctor, Doctor Honoris Causa, Onufrie (Octavian) Pop,
Archbishop and Metropolitan of the Autonomous Orthodox Christian Metropolitan Church of Bergamo and Europe
at 65 years of age

BIOGRAPHY

His Holiness, Assoc. Dr. Onufrie (OCTAVIAN) POP, was born on October 22, 1956, in RODNA commune, Bistriță-Năsăud county (Romania), being the second child of parents SIMION and MARIA, farmers by profession. In his hometown, he attended the 8-year General School, which he graduated in 1971. In the autumn of the same year, he enrolled in the Vocational School of Construction in the city of DEJ, Cluj County (Romania), which he graduated in June 1973, qualifying as a plumber, plumbing and gas installation.

Between 1973 and 1974 he worked as a locksmith-mechanic – installations, at the „RODNA” Mining Exploitation. From September 20, 1974 to January 5, 1976, he completed his military service at the U.M. 01386 / ÎI ROMAN, jud. Neamț.

From February 1, 1976 to February 1, 1977, he also worked at the RODNA Mining Company as a foreman – underground installation, after which he decided to go to the monastery and put on his monastic robe. On February 2, 1977, he entered as a brother the NEAMȚ MONASTERY, Neamț County, within the Metropolitan Church of Moldova and Suceava, having as abbot the late clergyman and archimandrite EFREM CHISCARIU. After six months of obedience as an apprentice to the monastery’s stables, on August 6, 1977, he received the blessing of wearing a reverend and was shaved in the name of OLIVIAN.

On September 1, 1977, with the blessing of the worthy patriarch IUSTIN MOISESCU, then Metropolitan of Moldavia and Suceava, he enrolled in the Theological Seminary of NEAMȚ MONASTERY, where, following the entrance exam, he entered the third. On September 15, 1978, he transferred to the Orthodox Theological Seminary BUCHAREST and was worshiped at the CĂLDĂRUȘANI Monastery in Ilfov County (Romania). Here he fulfilled several hearings, including that of treasurer of the monastery. On June 9, 1979, on the eve of the feast of Pentecost, at the Vespers service, he submitted his monastic vows to the Church of the CĂLDĂRUȘANI MONASTERY, becoming the OLIVIAN monk. In the autumn of the same year, he was transferred in the interest of service to SINAIA MONASTERY, Prahova County, as a museum supervisor.

The following year, 1980, starting with July 1, he was transferred in the interest of service to the COCOȘ MONASTERY in Tulcea County, also as a museum supervisor, receiving the hearing of secretary and accountant of the monastery. On October 5, 1980, he was ordained hierodeacon by the late Archbishop Dr. ANTIM NICA of Tomis and the Lower Danube. After the ordination, he attended the full-time courses of the Theological Seminary in Bucharest, serving as a deacon at the Church of the „Radu Voda” Seminary in Bucharest.

At the session in June 1982, after taking the diploma exam, he became a graduate of the Orthodox Theological Seminary BUCHAREST, with an average of 7.50. Aftergraduation, at his request, received the high blessing of His Beatitude Patriarch IUSTIN MOISESCU for leaving the Archdiocese of Bucharest, settling in the Archdiocese of Timişoara and Caransebeş, at the “Izvorul Miron” Monastery in ROMÂNE. Timiș, with the blessing of His Eminence Dr. NICOLAE CORNEANU, Metropolitan of Banat.

Between July 1 and November 1, 1982, he served as a deacon at this monastery, after which he was transferred in the interest of service as a spiritual priest at the „Saint Elijah from Izvor” Monastery BOCȘA-VASIOVA, Caraş-Severin County. Here he was ordained hieromonk on November 6, 1982, in the Metropolitan Cathedral of TIMISOARA, by His Eminence Bishop Dr. TIMOTEI SEVICIU of Arad, Ienopole and Hălmagi, then vicar-bishop of the Archdiocese of Timişoara and Caransebeş. For almost 3 years, here he was involved in a series of painting restoration and reconstruction works at the monastery church, the outbuildings and the fences that surrounded the monastery.

On May 13, 1984, the works he carried out were blessed by His Eminence Bishop Dr. TIMOTEI SEVICIU, by the re-sanctification of the Church dressed in festive clothes through the new painting and the repair works, and for the work and effort he was given distinction from SINGHEL, by ordination. During the years spent at the BOCȘA-VASIOVA Monastery, he continued his classes at the Industrial High School Nr. 2 from BOCȘA-VASIOVA, in 1985, promoting the fourth year, after which he transferred to the „Traian Vuia” High School from FĂGET, Timiș County. As a man of initiative and a good organizer, he was transferred again, also in the interest of the service, to the „Izvorul Miron” Monastery in ROMÂNEȘTI, Timiș County, starting with September 1, 1985, to restore it and restore the monastery to the circuit. national and international tourism.

In the autumn of the same year, 1985, he enrolled at the „Traian Vuia” High School in FĂGET, in the 5th year, an evening course, which he graduated in the June 1986 session, when, after passing the diploma and baccalaureate exams, he obtained an average of 7, 25. At the „Izvorul Miron” Monastery in ROMÂNEȘTI he carried out works of arrangement, restoration, reconstruction and painting both in the church and in the annex buildings, which made him like on July 20, 1987, the feast of the patron saint, a holiday that also coincided with the anniversary of 75 years after the laying of the foundation stone of the monastery church, by its founder, Dr. ELIE MIRON CRISTEA, the first patriarch of the Romanian Orthodox Church, to be granted by ordination, by His Eminence Dr. NICOLAE CORNEANU , Metropolitan of Banat, distinction of PROTOSINGHEL. As the leader of the monastery he managed to form a monastic community, in 1994 counting 7 inhabitants. On October 1, 1988, after taking the entrance exam, in July 1988, he enrolled in the first year at the Theological Institute of University Degree in SIBIU, which, afterIn the events of December 1989, it became the „Andrei Șaguna” Faculty of Orthodox Theology within the „Lucian Blaga” University of SIBIU County.

In 1992, the June-July session, he became a graduate in pastoral theology of this faculty, supporting the work with the theme: „CANONIZATION OF SAINTS IN THE ORTHODOX CHURCH”, with Arhid as his scientific guide. Prof. Univ. Dr. IOAN N. FLOCA, obtaining an average of 9.33.

On the feast day of July 20, 1991, with the blessing of His Eminence Dr. NICOLAE CORNEANU, Metropolitan of Banat, the Church of the monastery, restored and repainted, was consecrated (consecrated) by the worthy Bishop EMILIAN BIRDAŞ . In the autumn of the same year, at the „Izvorul Miron” Monastery, ROMÂNEȘTI, Timiș County, three rasoforii and a haircut in monasticism took place. Here, too, he laid the foundations of a religious paper suggestively titled „MONACHAL LIFE”, the only one of its kind (at that time) addressed to all monks. This religious paper appeared monthly and had prominent collaborators of Romanian monasticism. Under the auspices of the monastery, a number of 20 books appeared, signed by his humility, containing poetry, prose, articles and studies with a pastoral-missionary character, law, etc.

Out of the desire to improve his studies and to broaden his horizon of knowledge in several fields of activity, in 1991 he enrolled at the Faculty of Law „Nicolae Titulescu” in CRAIOVA, within the CRAIOVA University, which he graduated -in June 1996 and became its graduate in the February 1997 session, supporting the paper on „MATERIAL RESPONSIBILITY OF EMPLOYED PERSONS” obtaining an average of 7.97%, having as scientific advisor Prof. Univ. Dr. CONSTANTIN BELU. In June 1995, with the support of MARGINĂ City Hall, Timiș County, he founded the local newspaper suggestively titled „MARGINĂ”, which appeared monthly and which he ran as editor-in-chief until September 1995, when, for financial reasons, he ceased to appear.

On December 1, 1995, following several requests to leave for another diocese, he received the blessing of the Most Reverend Metropolitan Father, Dr. NICOLAE CORNEANU of Banat, to return to the CĂLDĂRUȘANI Monastery, from Ilfov County, Anăst Father Olivian. Here, due to the lack of space and positions in the staff scheme, he received a denial, and the Archdiocese of Bucharest gave him the blessing to settle in the Archdiocese of Targoviste, where the late Archbishop Dr. VASILE COSTIN, the then diocese of the place, appointed him.

On February 1, 1996, as a military chaplain priest at the GĂEȘTI REHABILITATION CENTER, Dâmbovița County, where he worked until August 1, 2006, when he retired and went into reserve with the rank of lieutenant-colonel. Through the experience gained by the clergyman and pedagogue, seeing the needs of this unit, he tried to lay the foundations of an exceptional moral-religious activity. He drew upprograms of moral-religious assistance, and on June 12, 1997, supported by the staff of the unit and the Diocesan Center TÂRGOVIȘTE, he laid the foundations of the future Church that was to be dedicated to „Saint John Chrysostom”, Archbishop of Constantinople.

On July 5, 1997, construction began on the building, which lasted only three months. On September 15 of the same year, the painting works began, made by professor HORIA CERNĂU from TÂRGOVIȘTE, assisted by the detainees MARIUS POP and RADU EMILIAN, and on November 13, 1997, when the commemoration of Saint John Chrysostom, the newly built Church of was consecrated by the worthy Archbishop Dr. VASILE COSTIN, Head of the Dâmbovița Diocese. For his work and hard work, the Archdiocese of Târgoviște awarded him the „DIPLOMA OF APPRECIATION” no. 4321/11 November 1997, and the Most Blessed Father Patriarch TEOCTIST ARĂPAȘU, of the Romanian Orthodox Church, through the PATRIARCHAL GRAM No. 326/13 of November 1997, granted him the „PATRIARCHAL CROSS”. At the GĂEȘTI Rehabilitation Center, Dâmbovița County, where he worked as a military priest, he founded a magazine, suggestively entitled „LIGHT AND HOPE”, which was published quarterly from 1996 to 2006, a culture magazine, opinion and information, which went beyond the borders of the country and enjoyed wide appreciation. Also in 1996, through the care of his holiness, at the GĂEȘTI Rehabilitation Center, the Religious Assistance Cabinet was established, which, since 1999, was transformed into the Religious Assistance Office, equipped with a library, icons, collections of newspapers and magazines, etc.

In order to deepen his studies, in 1998 he enrolled in the postgraduate courses of the Faculty of Law „Nicolae Titulescu” in CRAIOVA, which he graduated in 1999 defending his dissertation on „THEORETICAL AND PRACTICAL CONSIDERATIONS OF THE GENERAL THEORY OF LAW REGARDING THE LEGALITY AND CONSTITUTIONALITY OF THE ADMINISTRATIVE ACTS ”, under the guidance of Prof. Univ. Dr. IULIAN NEDELCU, obtaining an average of 10. In parallel with these courses, he attended the postgraduate courses of the „Politehnica” University of TIMISOARA, which he also graduated in 1999, defending his dissertation on „HUMAN RESOURCES MANAGEMENT, THE SYSTEM, WORKPLACE, STRUCTURE AND FUNCTIONING, PARAMETERS, PERFORMANCE AND TIREDNESS ”, under the guidance of Prof. Univ. Dr. IOAN PUGNA, obtaining an average of 9.40. Following the entrance exam held in January 1999 at the Academy of Sciences of the Republic of Moldova – Institute of Philosophy, Sociology and Law, from CHISINAU, he became a doctoral student in the specialty of Criminal Law, Criminology and Penitentiary Law.

On April 27, 2001, he publicly defended his doctoral thesis entitled „CAUSES THAT ATENUATE AND AGGRAVATE PUNISHMENT”, at the „Ștefan cel Mare” Police Academy in CHISINAU, under the scientific guidance of Prof. Univ. Dr. ALEXANDRU BOROI from the Police Academy „Al. Ioan Cuza ”from BUCHAREST and the consultantand scientific, Assoc. Dr. VALERIU BUJOR, former rector of the University of Criminology – CHISINAU, Republic of Moldova, the specialized scientific council of this academy conferring the title of „DOCTOR IN LEGAL SCIENCES” (according to the Doctoral Diploma series D.R. no. 1280/21 June 2001, issued by the Higher Attestation Commission of the Republic of Moldova).

On August 20, 1999, the Senate of the University of Criminology in Chisinau, by Order no. 43 / p, appointed him, by cumulation, assistant professor at the department of „Public Law” (for the academic year 1999-2000). On August 28, 2000, the entire Senate of the University of Criminology in Chisinau, by Order 35 / p, appointed him, by cumulation, assistant professor at the Department of „Public Law” (for the academic year 2000-2001).

On April 30, 2001, the Senate of the former University of Criminology CHISINAU – Republic of Moldova, by Order no. On December 27, 2001, based on the decision of the same senate of the former University of Criminology in CHISINAU, by Order 24b / U.P.Pc., He was appointed, by competition, to the position of senior lecturer at the Department of „Criminology and Criminal Law” .

By order no. 78 of the U.P.P./30 August 2002 of the Senate of the former University of Criminology CHISINAU – Republic of Moldova, he was appointed, by competition, as interim lecturer at the Department of „Criminology and Criminal Law” for the academic year 2002-2003. By order 41 / p of September 13, 2003, the Senate of the Academy of Law in Chisinau, Republic of Moldova appointed him, by cumulation, senior lecturer at the Department of Public Law. Also, by order 05-542 of October 20, 2004, he was hired, by cumulation, in the position of interim university lecturer at the Law Department of the Faculty of Law within the „Alecu Russo” State University of Bălți – Republic of Moldova.

By order of 05, 277 of August 29, 2005, he was employed for a period of 5 years, holder of the Department of Public Law in the position of associate professor, at the Faculty of Law within the „Alecu Russo” State University in Bălți.

Also, by order 196-P of September 1, 2017, he was employed as a university lecturer at the Department of Psychology, Security and Law (Department of Criminology, Psychology and Socio-Humanities) at the Institute of Criminal Sciences and Applied Criminology in Chisinau (academic year 2017-2018). By order 234-P of August 10, 2018, he was appointed senior scientific researcher at the Department of Scientific Investigations, Inter-University Cooperation and Career Guidance, at the Institute of Criminal Sciences and Applied Criminology in Chisinau, for the academic year 2018- 2019. The Senate of the Institute of Criminal Sciences and Applied Criminology in Chisinau, by Decision no. 6 of October 26, 2018, confers the honorary title of DOCTOR HONORIS CAUSA, for special merits in the spread of criminologyand criminal sciences. By order 253-P of April 1, 2019, he was transferred from the position of researcher Senior Lecturer in the Department of Scientific Investigation, Inter-University Cooperation and Career Guidance, as an Associate Professor in the Department of Psychology, Security and Law (Department of Criminology, Legal Sciences and Private Security), as of April 1, 2019, and until the present. During the years 1990-2021, he published a number of 150 works, 102 of them appearing in the collections: pastoral, legal and psycho-pedagogical, and the others being prose, poetry, history, sociology and technology.

Between 1985-2021 he published, in various newspapers (periodicals and dailies) but also in magazines in the country and abroad, a number of 230 sermons, 1300 articles and studies (various fields), 129 poems and 33 pastoral articles. in French, reviewing 118 books and prefacing 12 books by different authors. Without being modest, we must say that 18 books written by different authors have been written about his life and writings. Over the years, he has received several diplomas, distinctions and awards in appreciation for his journalistic and literary work.

Between 1995-2021, he participated in various congresses, conferences and symposia, both in the country and abroad, where issues of national interest and especially penitentiary reform were debated, with each participation having an intervention and presenting an essay. Almost 370 publicists and journalists reported in the written press in the country and abroad, between 1990-2021, about the works and the publishing activity, but also the urban-household of his humility.

In 1999 he founded the Bulletin „WORD AND SOUL” of the Church „SAINT JOHN GURA DE AUR” within the Rehabilitation Center in GĂEȘTI, Dâmbovița County, which appeared quarterly, and since 2001, he founded the magazine suggestive-entitled „PHOENIX” , a biannual magazine that offered minors and penitentiary staff the opportunity to publish their materials and make them known to readers, and in July 2008, he founded the Magazine „FOOD FOR THE SOUL” of the Autonomous Orthodox Christian Metropolitan Church according to the Patristic Calendar of Bergamo and Europe, based in Bergamo, Italy, which continues uninterrupted until now. From what is presented it can be seen that the life he went through was not a quiet or easy life, having to take his fate in his hands as a young man, to live only among strangers, away from home and loved ones. The waves of this life carried him on either side of her, dealing with good people, less good people, with bad people, but also with people full of faith, with a big soul and with the fear of God.

The fact that he was a servant of GOD and that for more than 10 years he worked in a Rehabilitation Center (Penitentiary) as a military priest (lieutenant colonel), and for 13 years, being a missionary hierarch in Italy and Europe, at the Autonomous Orthodox Christian Metropolitan Church, according to the Patristic Calendar, of Bergamo and Europe, based in Bergamo, Italy, considers that this service was the calling of those he pastors, young people quarreling with the law, and often rejected by the society they belonged to and who rightly needed a true friend to pray for them all the time, thus helping them to and returns, but also to rise from the „mud in which they fell.” He was always comforted by believers who are far from home, wandering among strangers to earn a living, and to live a better life. He has put and will put his soul into everything he does, constantly seeking to help all those who are suffering and in trouble, as long as God keeps him on earth blessed. He will pray unceasingly for the peace of all, asking the good God to keep him healthy, to be able to save his soul and to be able to contribute in turn, as a clergyman, to the salvation of others, and as a teacher to contribute to the formation to the young generations legally, morally and spiritually healthy, with love for God and fellow human beings.

Like any man who has gone through much suffering and tribulation, he no longer wants anything from this earthly and fleeting life, nor from the people of the troubled times we live in, who are also passers-by and travelers on this earth, but seek to give glory to God for all that he has received in the 65 years of his life and 40 years of service at the altar of faith as a priest and clergyman, of which 13 years as a hierarch and 22 years of didactic-scientific and research activity in the Republic Moldova.

Press Office of the Metropolitan Church of Bergamo and Europe, Italy.