Luna: august, 2012

Istoric

ISTORIA BISERICII ORTODOXE DE STIL VECHI DIN GRECIA

ŞI A MITROPOLIEI ORTODOXE AUTONOME A EUROPEI OCCIDENTALE ŞI A AMERICII

I. ISTORIA BISERICII ORTODOXE DE STIL VECHI DIN GRECIA

În anul 1924 Biserica Ortodoxă Greacă (oficială) adoptă calendarul Gregorian (de Stil Nou). Această reformă a creat multă tulburare în Grecia. De menţionat este faptul că în mai multe Biserici Ortodoxe oficiale s-a făcut această schimbare contestată de foarte multe feţe bisericeşti, ierarhi, clerici, monahi şi mireni. Tulburarea pricinuită în Grecia a generat o schismă în Biserica Ortodoxă, luând naştere fenomenul aşa-numit „Stil Vechi” şi „Stil Nou”.

Mişcarea Ortodoxă Tradiţionalistă născută în Grecia, a luat amploare, sporind de la an la an numărul de clerici şi credincioşi care nu primeau noul calendar, sau pur şi simplu reveneau la Stilul Vechi, considerând necanonică adoptarea unei inovaţii gregoriene.
Detalii →

Mentionari ale agentiei de presa NFTU

august 2012

Italian Metropolia Elevates New Bishop

STATUTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL MITROPOLIEI AUTONOME CREŞTIN ORTODOXE DUPĂ VECHIUL CALENDAR ÎN ITALIA

Art. 1. Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă după Vechiul Calendar în Italia, este organizată conform Sfintelor Canoane ale Bisericii Ortodoxe, fără să încalce hotărârile acestora. Ea este organizată după cum urmează:

 1. CENTRU MITROPOLITAN;
 2. CENTRU EPARHIAL;
 3. CENTRU MISIONAR;
 4. MISIUNI;
 5. MĂNĂSTIRI.

Art. 2. Toate instituţile sau centrele înfiinţate de către Mitropolie, au aprobarea Mitropolitului, în comun acord cu hotărârea Sfântului Sinod.

Art. 3. Misiunile se vor numi „Misiunea Creştin Ortodoxă după Vechiul Calendar” şi vor beneficia de toate documentele canonice şi legale, eliberate de centrul mitropolitan, pentru a funcţiona în mod corespunzător şi fără să încalce constituţiile statului Italian sau ale altui stat unde îşi desfăşoară activitatea.

Art. 4. Un număr de minim 3 si maxim 5 misiuni, din aceeaşi regiune geografică, vor forma un Centru Misionar, care se va numi: „Centrul Misionar Creştin Ortodox după Vechiul Calendar”. Un număr de minim 3 şi maxim 5 centre Misionare va forma un Centru Eparhial (Dioceză sau Arhidioceză), care va fi condus de un Episcop sau Arhiepiscop. Mai multe Centre Eparhiale din acelaşi stat formează Centrul Mitropolitan, al cărui superior ocupă funcţia de preşedinte şi rangul de Arhiepiscop şi Mitropolit Primat.

Art. 5. Clericii fiecărei Misiuni se numesc „Preoţi Misionari” iar superiorii Centrelor Misionare se numesc „Protoierei Misionari”.

Art. 6. Organismele eclesiastice care funcţionează în cadrul Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe după Vechiul Calendar în Italia, sunt:

 1. SFÂNTUL SINOD;
 2. EXARHATUL MANASTIRESC;
 3. CONSILIUL DE DISCIPLINĂ.

Art. 7. Sfântul Sinod este alcătuit din totalul numărului de Episcopi vicari, Episcopi titulari şi Arhiepiscopi, din cadrul aceleiaşi Mitropolii. Acesta se întruneşte de două ori pe an, sau ori de câte ori este necesar, fiind prezidat de către Mitropolit, în calitate de preşedinte.

Art. 8. Consiliul de Disciplină este alcătuit din toţi superiorii centrelor misionare şi membrii Sfântului Sinod şi are ca scop menţinerea ordinii şi disciplinei în cadrul fiecărei Misiuni, centru misionar sau centru eparhial ce funcţionează în cadrul Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe după Vechiul Calendar în Italia.

Art. 9. Exarhatul este organismul ce cuprinde mai multe Mănăstiri din cadrul aceluiaşi centru eparhial, fiind condus de un reprezentant numit de către Sfântul Sinod şi ocupând funcţia de Exarh al mănăstirilor.

Cap. 2. CENTRUL MITROPOLITAN

Art. 10. Centrul Mitropolitan reprezintă conducerea supremă a Mitropoliei, fiind reprezentată de preşedintele Sfântului Sinod în rang de Arhiepiscop şi Mitropolit Primat.

Art. 11. Ca şi organism superior, Centrul Mitropolitan va avea mai mulţi membri de drept, după cum urmează:

 1. MITROPOLIT PRIMAT;
 2. SECRETAR EPARHIAL;
 3. VICAR GENERAL;
 4. EXARH AL MĂNĂSTIRILOR;
 5. CONSILIER RELAŢII EXTERNE;
 6. CONSILIER ADMINISTRATIV;
 7. CONSILIER CULTURAL.

Art. 12. Mitropolitul are dreptul de a desemna membrii ce constituie Consiliul Mitropolitan.

Art. 13. Toate centrele Eparhiale vor prezenta un raport privind situaţia în Centre şi Misiuni, precum şi o dare de seamă, în lunile Iunie şi Decembrie ale anului în curs.

Art. 14. Centrul Mitropolitan are dreptul deplin de a înfiinţa/desfiinţa sau transforma Misiuni, Centre Misionare şi Centre Eparhiale. De asemenea, poate numi/demite/avansa sau decade din funcţie preoţi misionari, protoierei misionari, etc. în cadrul Consiliului de Disciplină.

Art. 15. Episcopii sau Arhiepiscopii se numesc/demit sau se avansează în funcţie de către Sfântul Sinod, prin vot uninominal care va necesita 50%+1 din numărul de voturi ale membrilor titulari.

Cap. 3. CONSILIUL DE DISCIPLINĂ (CONSISTORIUL)

Art. 16. Consiliul de Disciplină este organismul deliberativ care se întruneşte doar în cazuri necesare, fiind prezidat de Mitropolit şi având ca scop sancţionarea fiecărei nereguli descoperite în Misiuni, Centre Misionare, Centre Eparhiale, sau abateri disciplinare săvârşite de către membrii Centrului Mitropolitan, care ocupă o funcţie în cler.

Art. 17. Fiecare cleric judecat de Consiliul de Disciplină are dreptul la apărare şi poate prezenta contestaţii către Sfântul Sinod, în una dintre şedinţele cu dată fixă, sau de va avea loc o întrunire provizorie cu alt scop.

Art. 18. Consiliul de Disciplină analizează problemele economice şi progresele fiecărui membru al Mitropoliei sau organism component.

 

Cap. 4. UNIFORMĂ ŞI RANGURI

Art. 19 Fiecare membru al Mitropoliei care ocupă o funcţie administrativă în rang de cleric, va purta uniformă corespunzătoare statutului său personal.

 1. PREOŢII MISIONARI:

– Reverendă neagră sau gri, Culion, Cruce Pectorală;

– Veşminte preoţeşti corespunzătoare rangului; dacă va avea alt rang, va purta decoraţiile corespunzătoare;

 1. PROTOIEREII MISIONARI:

– Reverendă neagră, gri sau bordo, Culion roşu, Cruce Pectorală;

– Veşminte preoţeşti, Bederniţă, Mitră şi Baston;

 1. EPISCOPII:

– Reverendă neagră, albastră sau bordo/Rasă de culoare neagră, Culion roșu/Camilafcă, Cruce Pectorală, Engolpion şi baston, iar la slujbă cârjă arhierească;

– Veşminte arhiereşti corespunzătoare rangului de Episcop;

 1. ARHIEPISCOPII:

– Reverendă neagră, albastră sau bordo/Rasă de culoare neagră, Culion negru/Camilafcă cu Cruce, Cruce Pectorală, Engolpion şi baston, iar la slujbă cârjă arhierească;

– Veşminte arhiereşti corespunzătoare rangului de Arhiepiscop;

 1. MITROPOLITUL PRIMAT:

– Reverendă neagră, bodo, albastră sau albă/Rasă de culoare neagră sau albă; Culion de culoare alba/Camilafcă de culoare albă; Cruce Pectorală şi două Engolpioane; Baston, iar la slujbă cârjă arhierească;

– Veşminte arhiereşti corespunzătoare rangului de Mitropolit.

 

DISPOZIŢII FINALE

Art. 20. Fiecare Centru Eparhial va avea un Secretar eparhial și un Inspector eparhial.

Art. 21. Misiunile care se înfiinţează în străinătate (minim 3), pot forma un Vicariat, având ca superior ales dintre clerici misiunilor numit în rang de Vicar de către Sfântul Sinod al Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe după Vechiul Calendar în Italia.

Art. 22. Conducătorii de Mănăstiri, sunt numiţi Superiori, iar clericii din mănăstiri pot primii următoarele ranguri:

 1. Arhidiacon;
 2. Singhel/Protosinghel;
 3. Arhimandrit/Arhimandrit Mitrofor (cu dreptul de a purta doua cruci);

Treptele pentru monahi sunt:

 1. Rasofor
 2. Monah
 3. ierodiacon
 4. Ieromonah

Art. 23. Fiecare Mănăstire va avea un Iconom.

 

Art. 24. Mănăstirile de maici vor fi conduse de o persoană de gen feminin, care va va avea rangul de superioară – stavroforă.
Treptele pentru monahii sunt

 1. Rasofora
 2. Monahie

Art. 25. Fiecare Mănăstire va avea ca duhovnic un cleric din rândul monahilor, desemnat de Centrul Eparhial. În cazuri extreme, va putea suplini acest post și un preot misionar.

Art. 26. Clericii şi Ierarhii nu au permisiunea canonică de a săvârşi slujbe împreună cu clerici ai altor confesiuni, clerici caterisiţi de Mitropolie sau de alte Biserici Ortodoxe aflate în comuniune cu Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă după Vechiul Calendar în Italia.

Art. 27. Fiecare Misiune, Centru Misionar sau Centru Eparhial, va avea registru propriu de evidenţă a bunurilor şi activităţilor prezente/desfăşurate în cadrul instituţiei. Reprezentanţii au obligativitatea de a păstra în bună stare toate bunurile înregistrate şi de a nu le înstrăina sau folosi în alte scopuri.

Art. 28. Centrul Mitropolitan poate înfiinţa Consiliu de Control format din inspectori, ce vor putea desfăşura activităţi de surprindere a activităţilor necanonice sau ilegale din Misiuni/Centre Misionare/Centre Eparhiale, care vor avea ca drept prezentarea de rapoarte negative sau favorabile Consiliului de Disciplină.

Art. 29. Sfântul Sinod este organismul în drept care poate completa/modifica sau abroga prezentul statut, fiind necesare 50%+1 din numărul de voturi ale membrilor titulari şi de drept.

Art. 30. Dizolvarea unui organism sau organ ce funcţionează în cadrul Mitropoliei, se face prin hotărârea Sfântului Sinod.

 

S.B. Dr. Onufrie Pop Arhiepiscop si Mitropolit Primat

S.E. Gheorghe Bratu, Episcop de Sondrio si Vercelli