Istoric

ISTORIA BISERICII ORTODOXE DE STIL VECHI DIN GRECIA

ŞI A MITROPOLIEI ORTODOXE AUTONOME A EUROPEI OCCIDENTALE ŞI A AMERICII

I. ISTORIA BISERICII ORTODOXE DE STIL VECHI DIN GRECIA

În anul 1924 Biserica Ortodoxă Greacă (oficială) adoptă calendarul Gregorian (de Stil Nou). Această reformă a creat multă tulburare în Grecia. De menţionat este faptul că în mai multe Biserici Ortodoxe oficiale s-a făcut această schimbare contestată de foarte multe feţe bisericeşti, ierarhi, clerici, monahi şi mireni. Tulburarea pricinuită în Grecia a generat o schismă în Biserica Ortodoxă, luând naştere fenomenul aşa-numit „Stil Vechi” şi „Stil Nou”.

Mişcarea Ortodoxă Tradiţionalistă născută în Grecia, a luat amploare, sporind de la an la an numărul de clerici şi credincioşi care nu primeau noul calendar, sau pur şi simplu reveneau la Stilul Vechi, considerând necanonică adoptarea unei inovaţii gregoriene.

Văzând adevărul de Credinţă mărturisit de Mişcarea Ortodoxă Tradiţionalistă din Grecia, doi episcopi hirotoniţi înainte de schimbarea calendarului revin la Stilul Vechi, rostind în public o Mărturisire de Credinţă, în anul 1935. Aceştia erau: episcopul Hrisostom de Florina şi episcopul Hrisostom de Dimetrias mai târziu s‑a alăturat celor doi şi Gherman de Zachintos, constituindu-se astfel primul Sfânt Sinod Ortodox de Stil Vechi din Grecia.

Episcopii Hrisostom de Florina, Hrisostom de Dimetrias şi Gherman de Zachintos – Atena, 1935

 

Între 23 – 26 Aprilie 1935, membrii Sfântului Sinod hirotonesc alţi noi episcopi, după cum urmează: episcopul Gherman de Kyklades, Hristofor de Megaris, Policarp de Diavleia şi Matei de Brestena (fondatorul sinodului aşa-zis „mateit”). Sfântul Sinod avea să fie împrăştiat de prigoanele ce au avut loc în Grecia, fapt pentru care nu au mai rămas, decât doar doi episcopi şi anume: episcopul Hrisostom de Florina şi episcopul Matei de Brestena. Între aceştia doi se creează o disensiune ce a dat naştere unei schisme. Astfel, episcopul Matei se separă de episcopul Hrisostom şi hirotoneşte de unul singur un alt episcop, iar episcopul Hrisostom de Florina rămâne în aşteptare, considerând că nu este bine să încalce Mărturisirea de Credinţă rostită în public în anul 1935.

După moartea arhiepiscopului Hrisostom de Florina, tradiţionaliştii greci fac apel către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din Diaspora (ROCOR) condus pe atunci de mitropolitul Anastasie.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din Diaspora (ROCOR) ia hotărârea de a trimite în Grecia doi ierarhi pentru a hirotoni un nou episcop. Astfel, în anul 1960, arhiepiscopul Serafim Ivanov împreună cu arhiepiscopul român Teofil Ionescu de Paris – Franţa, îl hirotonesc pe episcopul Akakios Papas de Talantion – Grecia.

Arhiepiscopii Serafim Ivanov, Teofil Ionescu şi Episcopul Akakios – Atena, 1960

 

În anul 1961 episcopul Akakios şi arhiepiscopul Leontie de Chile (din ROCOR), hirotonesc alţi 5 noi episcopi în Grecia, printre care şi episcopul Avxentios, constituindu-se astfel Sfântul Sinod al Greciei. După constituirea Sinodului, episcopul Akakios este numit arhiepiscop şi mitropolit, rămânând primat al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din Grecia până la moartea sa, în anul 1963.

 

Mitropolitul Avxentios şi Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe

de Stil Vechi din Grecia – Athena, 1962

 

După moartea mitropolitului Akakios, în anul 1963, arhiepiscopul Avxentios devine cel de-al doilea Întâistătător al Sf. Sinod. De asemenea, în anul 1969, Sfântul Ierarh Filaret, pe atunci mitropolit al ROCOR, recunoaşte succesiunea Apostolică a Bisericii Ortodoxe Tradiţionale din Grecia şi toate hirotoniile ce au fost săvârşite în Grecia, de către acest Sfânt Sinod.

Episcopii Antonie, Calist, Gherontie, Arhiepiscopul Avxentios, Paisie, Acachie şi Gabriel – Atena, 1978

Mitropolitul Avxentios are un rol foarte important în înfiinţarea Mitropoliei Ortodoxe a Europei Occidentale şi a Americii, a cărei succesoare de drept este acum Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă după Vechiul Calendar în Italia, păstorită de Înalt Preasfinţitul, Arhiepiscop şi Mitropolit Dr. Onufrie Pop.

În anul 1978 Mitropolitul Avxentios alături de episcopii greci Gherontie şi Antonie, hirotonesc doi episcopi: Gabriel de Portugalia şi Iacob de Coimbra. Aceştia doi hirotonesc apoi în anul 1984 alţi doi episcopi în Italia: Evloghie de Milano şi Grigorie de Torino.

Mitropolitul Gabriel şi Episcopul Iacov la hirotonia Episcopului Evloghie – Milano, 1984

Până în anul 1984 Episcopul Evloghie era sub ascultarea Patriarhiei Moscovei. Datorită implicării comunismului în viaţa Bisericii Ortodoxe Ruse, parohiile din Italia îşi pierduseră susţinerea financiară din partea ruşilor. După mai multe solicitări de ajutor ale episcopului Evloghie (pe atunci arhimandrit mitrofor), Biserica Ortodoxă Rusă a răspuns negativ acestor insistenţe. De menţionat este faptul că parohiile din Italia aveau foarte puţini credincioşi, dat fiind faptul că pe vremea comunismului nu se puteau trece graniţele unor ţări aşa uşor.

După mai multe insistenţe, arhimandritul Evloghie cere ajutorul mitropolitului Avxentios din Atena, care se arată binevoitor să ajute parohiile din Italia. Ba mai mult, după o scurtă perioadă de timp, trimite în Italia doi Episcopi ai Sinodului Ґ.O.Ҳ. din Grecia, care înfiinţează două episcopii ortodoxe italiene. Pe vremea aceea niciuna dintre Patriarhiile mari şi Bisericile Autonome Ortodoxe nu deţineau eparhii pe teritoriul Italiei.

 

II. ISTORIA BISERICII ORTODOXE DE STIL VECHI DIN ITALIA

La data de 27 Septembrie 1984 arhiepiscopul Gabriel de Portugalia este numit Mitropolit Primat al Mitropoliei Ortodoxe a Europei Occidentale şi a Americii, iar Sf. Sinod primeşte Tomosul de autonomie, având dreptul de a se organiza conform Canoanelor Bisericii Ortodoxe Universale.

Episcopul Evloghios alături de Mitropolitul Avxentios şi clerici din Atena – Grecia

În anul 1990, mitropolitul Gabriel demisionează pe motiv de sănătate. Scaunul vacant, rămâne în grija Sf. Sinod care, în data de 27 Septembrie a aceluiaşi an, fiind întrunit în Mănăstirea Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil din Franţa, îl aleg ca Mitropolit Primat pe Episcopul Evloghie de Milano. Astfel, Mitropolitul Evloghie devine cel de-al II-lea Primat al Mitropoliei Autonome Ortodoxe a Europei Occidentale şi Americii.

În Italia mitropolia este activă din anul 1984, pe când Patriarhia Română nu avea nicio episcopie în Italia. Sf. Sinod s-a extins de-a lungul anilor în toată Europa şi America stabilind comuniune euharistică cu mai multe Biserici, după cum urmează: Arhiepiscopia de Oropos şi Fili condusă de mitropolitul Kiprianos, care în prezent se află în comuniune cu Mitropolia Slătioara din România. În cadrul acestei mitropolii Greceşti, mitropolitul Evloghie şi arhiepiscopul Kiprianos îl hirotonesc pe episcopul Hrisostom de Etna.

 

Mitropolitul Evloghios şi Arhiepiscopul Kiprianos la hirotonia Episcopului Hrisostom de Etna.

 

Cunoscut este faptul că doi episcopi din Sinodul Mitropoliei Europei Occidentale şi a Americii, anume arhiepiscopul Lazăr Puhalo şi episcopul Varlaam, au aderat la Sinodul Bisericii Ortodoxe Autonome din America (O.C.A.) şi au fost recunoscuţi de Patriarhia Moscovei fără rehirotonie. De asemenea, arhiepiscopul Lazăr Puhalo a participat la mai multe întruniri şi conferinţe ale Bisericilor oficiale, printre care şi Patriarhia Română.Prin acest fapt reiese că şi bisericile oficiale recunoscute de Patriarhia Constantinopolului, le considera drept valide hirotoniile săvârşite în cadrul acestei Mitropolii.

În anul 2008 mitropolia italiană a intrat în comuniune cu Mitropolia de Avlona, condusă de mitropolitul Anghelos. Mitropolitul Evloghie alături de arhiepiscopul Luca şi de arhiepiscopul Anghelos au săvârşit hirotonia episcopului Porfirios de Martiropolis, ulterior hirotonind alţi doi episcopi la care a participat şi mitropolitul Onufrie de Bergamo, constituindu‑se astfel Sf. Sinod al Mitropoliei de Avlona (Ґ.O.Ҳ.).

Înainte ca mitropolitul Evloghie să renunţe la arhierie şi la funcţia de Mitropolit Primat a acordat Autonomie de organizare şi funcţionare atât Mitropoliei din America, conduse de mitropolitul John de New York, cât şi Mitropoliei de Avlona, condusă de mitropolitul Anghelos.

 

Formarea Sinodului Ortodox de Stil Vechi din Grecia, condus de Mitropolitul Anghelos – Avlona, 2008

 

Înainte ca Mitropolitul Evloghios să demisioneze din funcţia de Mitropolit Primat a acordat Autonomie de organizare şi funcţionare atât Mitropoliei din America, conduse de Mitropolitul John de New York, cât şi Mitropoliei de Avlona, conduse de Arhiepiscopul Anghelos.

 

Mitropolitul Evloghie alături de Mitropolitul John şi noul episcop Fanurie – Milano, 2011

Tomosul de Autonomie acordată Sfântului Sinod din America, de către Mitropolitul Evloghie.

 

În data de 8 Aprilie 2012 mitropolitul Evloghie, renunţă la arhierie şi la funcţia de Mitropolit Primat. Această retragere a întristat profund membrii mireni şi clerici ai mitropoliei, mai ales pentru faptul că a fost singurul mitropolit care a păstorit Biserica mai bine de 3 decenii, având o implicare deosebită în dezvoltarea şi consolidarea acesteia.

Primele fotografii cu arhimandritul Evloghie după renunţare la arhierie şi la funcţia de mitropolit primat – Milano, 8 aprilie 2012.

Documentul prin care se atestă faptul că Mitropolitul Evloghie a demisionat din funcţia de Primat al Mitropoliei de Milano şi Aquileia

Singurul dintre ierarhii Sinodului Local din Italia care nu a acceptat condiţia de a renunţa la rangul de arhiereu pentru a se uni cu Patriarhia Moscovei, a fost arhiepiscopul Dr. Onufrie Pop de Sondrio şi Vercelli, cu reşedinţa la Bergamo. Acesta a precizat faptul că nu există niciun canon bisericesc, care să poată fi invocat în favoarea renunţării sale la rangul de arhiepiscop. Ca urmare, Înalt Preasfinţitul Dr. Onufrie Pop a rămas până la 4 mai 2012 în continuare arhiereu, păstorind Dioceza de Sondrio şi Vercelli.

La data de 4 Mai 2012 Mitropolia Ortodoxă Autonomă din America condusă de mitropolitul John, în acord cu Mitropolia Ortodoxă Rusă condusă de mitropolitul Rafael, Mitropolia Ortodoxă Greacă de Avlona condusă de mitropolitul Anghelos, Mitropolia Ortodoxă Bulgară condusă de mitropolitul Daniel şi celelalte Biserici aflate în comuniune liturgică, hotărăsc ca succesor al scaunului mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Autonome a Europei Occidentale (Mitropolia de Milano si Aquilea) pe Înalt Preasfinţitul Mitropolit Dr. Onufrie Pop (ca Locum Tenens).

 

Protocolul nr. 7, eliberat, semnat şi ştampilat (timbru sec) de către Mitropolitul John prin care Înalt Preasfinţitul Dr. Onufrie Pop este numit în funcţia de mitropolit al noii Mitropolii Autonome Creştin Ortodoxe după Vechiul Calendar în Italia

Pentru ca Mitropolia să funcţioneze în condiţiile legii statului Italian, mitropolitul dr. Onufrie Pop, înregistrează o nouă instituţie cu titulatura „Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă după Vechiul Calendar în Italia” – succesoare de drept a vechii Mitropolii de Milano şi Aquileia. La scurt timp după înregistrarea Mitropoliei, Mitropolitul Onufrie deschide un Centru Misionar care în prezent deserveşte ca reşedinţă Mitropolitană şi sediu al Asociaţiei.

 

Înalt Preasfinţitul Dr. Onufrie Pop, Arhiepiscop şi Mitropolit Primat

 

Dupa doar trei luni de zile a primit autonomia deplina a Mitropoliei Crestin Ortodoxa dupa Vechiul Calendar in Italia conform protocolului numarul 10 din 14 / 27 august 2012.

TOMOS – Protocolul 10 ( traducere din oridinal):

Arhiepiscopia din

New York și New Jersey

Sinodul Mitropoliei Autonom Ortodoxe al
Americii de Nord și de Sud și al Insulelor Britanice.
inclusă în Tomosul de comuniune cu Biserica Ortodoxă Adevărată a Greciei și, Rusiei

Abbey of the Holy Name
(Abația Numelui Sfânt)

100 Abbey Lane, West Milford, NJ 07480-3910 SUA
Telefon (973) 838-8795; Fax: (973) 838-2228

Preafericitul Părinte,
Mitropolitul Ioan (LoBue),
Primat al Sfîntului Sinod.

August 14/27, 2012

TOMOS – Protocolul 10

Noi, Ioan, prin harul lui Dumnezeu, Întâiul Ierarh al Sfântului Sinod, acționând sub autoritatea Sfântului nostru Sinod, prin acest Tomos oferim autonomie organizației fraților noștri Episcopi ai Sfântului Sinod din Italia, nominal:

Preafericitul, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Onufrie (Pop) de Bergamo,
Excelența Sa, Prea Sfințitul Episcop Gheorghe (Bratu) de Sondrio și Vercelli

Sfântul Sinod a Italiei prin prezentul recunoaște că Mitropoliei i sa garantat canonical și legal recunoaștere ca Mitropolie Autonomă cu drepturi depline pentru a conduce Bisericile din Italia aflate în deplină comuniune cu Sinodul Mitropoliei Autonom Ortodoxe al Americii de Nord și de Sud și al Insulelor Britanice.

Mai mult, noi Îl recunoaștem pe Prea Fericitul, Mitropolitul Onufrie, ca Mitropolit si Primat al Sfântului Sinod în egalitate cu noi și fratele nostru Primatul Bisericilor Surori Creștin Ortodoxe, cu toate drepturile cuvenite, privilegiile și decorațiile Camilafci albe, doua Engolpioane și Crucea ce aparține acestui rang.

Ca Sinod Autonom, Sfântul Sinod al Italiei va avea dreptul să aleagă și să declare Clerul și Episcopii în Italia și în alte state unde Sfântul Sinod are enoriași, creștini pe rit vechi a Bisericii Ortodoxe, respectând atribuțiile teritoriale a Sfântului Sinod și a Bisericilor noastre surori din Europa de Est. Rangul de Primat este incredințat cu sarcina de a numi Episcopi ai Sfântului Sinod și de stabili în conformitate cu Sfintele Canoane parohii, mănăstiri și misiuni Ortodoxe, primirea într-un mod adecvat în cadrul acestor Canoane pe cei care doresc să slujească Sinodului său ca Episcopi, Preoți, Deaconi, Clerul sau monahi.

Eliberat sub semnatura și ștampila noastră  la data de 14 august (OS), în anul Domnului nostru, doua mii doisprezece, al șapte mii cinci sute douăzecele, de la crearea lumii,  treizeci și doilea an al Episcopiei noastre.

Preafericitul Părinte, IPS Mitropolitul Ioan (LoBue),
Primat al Sfîntului Sinod
Arhiepiskop de New York.

A pus şi va pune suflet în tot ceea ce face, căutând în permanență să‐i ajute pe toți cei care sunt în suferință, atât cât Dumnezeu îl va tine pe pământ.
ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПО СТАРОМУ КАЛЕНДАРЮ В ГРЕЦИИ И АВТОНОМНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ МИТРОПОЛИИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ

 I.              История Православной Старостильной Церкви из Греции

В 1924 году греческая православная церковь (официальная) приняла григорианский календарь (по новому стилю). Эта реформа создала много расстроиств в Греции. Стоит отметить, что в многих официальных православных церквей произошли эти изменения, вызов пришел от многих церковных лиц, от иерархов, клириков, монахов и мирян. Все эти неполадки в Греции привели к Расколу в Православной Церкви, так рождались феномены называемые „Старый стиль” и „Новый стиль”

Традиционалистское и Православное Движение которое родилось в Греции, стало вырастить из года в год, число клириков, верующих которые отказывались получать календари по новому стилю и возврашались к старому стилю стало растить, они шитали некамомическими григорианскими иновациами.

Увидев истинную веру в Православное Традиционалистское Движение, два епископа которые проходили хиротование перед изменением календаря, вернулись к старому стилю, высказывали публично Признание о Вере. Этими епископами были: Хрисостом де Флорина и епископ Хрисостом де Диметриас, позже к ним присоединился Герман де Закинтос, вот так создался Святой Православный Синод по Старому Календарю в Греции.


Епископы Хризостом Флоринский, Хризостом Димитриадский и Герман Закинфский-Атена, 1935.

Между 23 и 26 апреля 1945 года, члены Святого Синода рукопологают других новых епископов: Епископа Германа Кикладского, Христофора Мегаридского, Поликарпа Диавлейского и Матфея Вресфенского  (создатель так-называемого Синода „Матфеевский”). Святой Синод должен был  преследован и прогонят грекими, из зо чего остались только два епископа и именно: епископ Хризостом Флоринский и епископ Матфей Вресфенский.

Между этими двумя епископами создаётся разногласие, которое является поводом начало одного раскола. Таким оброзом, епископ Матей растаётся с епископом Хрисостом и рукополагает в одиночку другого епископа, а епископ Хрисостом остаётся в ожидании, считав что не хорошо нарушать данное Признание о Вере перед публикой.

После смерти архиепископа Христофора Мегаридского, грецкие традиционалисты сообщили в Православный Святой Синод, которого тогда руководил митрополит Анастасий.

Святой Синод Православной Русской Церкви из Диаспоры (ROCOR ) решает отправить в Грецию двух иерархов чтобы рукоположили одного нового епископа.

Таким оброзом, в 1969 году архиепископ Серафим Иванов вместе с румынским архиепископом, Теофилом Ионеску Парижским, рукополагают епископа Акакиоса Папас Талантионский (Talantion-Греция).

Серафим Иванов, Теофил Ионеску и Акакиос Папас-Атена, 1960.

В 1961 году епископ Акакиос и архиепископ Леонтии Чилийский (из ROCOR), рукополагают  5-х  епископах, одним из них является епископ Авксентиос, после этого рукоположения  создаётся Святой Синод в Греции. После создания Синода, епископ Акакиос был назован архиепископом и митрополитом, оставщимся Примасом Православной Церкви по Старому Стилю из Греции, до своей смерти 1963 года.

Митрополит Авксентиос и Святой Синод Православной Церкви по Старому Стилю из Греции-Атена, 1962

После смерти Митрополита Акакиоса, архиепископ Авксентий стал вторым Примасом Святого Синода. Также, в 1962 году, Святой иерарх Филарет (тогда был Митрополитом ROCOR),  признаёт Апостольские последовательности Православной Традиционалистической Церкви из Греции и все рукоположения, которые были совершены в Греции этим Святым Синодом.

Епископы Антоний, Калист, Геронтий, Архиепископ Авксентий, Акакий и Габриэль-Атена, 1978.

Митрополит Авксентиос имеет очень важную роль в создании Православной Митрополии Заподной Европы и Америки, правым последователем которого сейчас является Автономная Православная Митриполия по Старому Митрополит Д-р Онуфрий Поп.

В1978 году, Митриполит Авксентиос вместе с гречиским Епископом Геронтием и Антонием, рукопологают двух епископов: Габриэля Португалийского и Иакоба Коимбра, которые потом сами рукополагают в 1984 году других двух епископов в Италии: Евлогия Миланского и Григорием Ториным.


Митрополит Габриель и Епископ Иаков на рукоположение Епископа Евлогия-Милано,1984

До 1984 года Епископ Евлогий был на послушании в Московской Патриархии. Из за коммунистического вмешательство в жизни Русской Православной Церкви, приходы из Италии потеряли финансовое обеспечение со стороны русских. После многих усилий и просьб епископа Евлогия (тогда был архимандритом митрополитом) для помощи и поддержки, Русская Православная Церковь ответила отрицательно. Надо отметить что приходу из Италии имели мало верующих, потому что во время комунисма было очень трудно перейти границы между стран. После множеством пыток, архимандрит Евлогий просит о помощи у митрополита Авксентиоса из Атены, который относился доброжелательно к этой проблеме и помог проходам из Италии. Даже больше, после короткого времени отправил в Италию  двух епископов Синода Ґ.O.Ҳ. из Греции, которые позже создали две Итальянские Православные Епископии(Епархии). В то время не одно из больших Патриархии и Автономных Православных Церквей не обладали Епархиями на територии Италии.

II. Автономная Митрополия Православных Христиан Старого Календаря в Италии

27 сентября 1984 года, архиепископ Габриэль  Португалийский  назован Митрополитом и Примасом Православной Митрополии Западной Европы и Америки, а Святой Синод получает Томос об Автономии, который даёт право быть организованными в соответствии с Канонами Универсальной Православной Церкви.

Епископ Евлогий рыдом с Митрополитом Авксентиосом и клириками из Атены-Греция

В 1990 году, Митрополит Габриэль увольняется в связи с состоянием здоровья. Свободное место осталось под присмотром Святого Синода, который 27 сентября  того же года вместе с Монастырём Святых Архангелов Михаила и Гаврила из Франции, выбирают в качестве Митрополита Примаса Епископа Евлогия Миланского. Таким образомМитрополит Евлогий стал вторым Митрополитом Примасом  Автономной Православной Митрополии Западной Европы и Америки.

В Италии Митрополия существовала с 1984 года, в то время когда румынская Патриархия не имела ни одной Епископии(Епархии) в Италии.

Святой Синод распространялся в течении годов во всей Европы и Америки, потом объединилось с Митрополией Слэтишоара из Румынии. В гречиской Митрополии, митрополит Евлогий и архиепископ Киприанос  рукополагали  епископа Хризостома (de Etna).

Митрополит Евлогий и Архиепископ Киприанос на рукополагание Епископа Хризостома (de Etna).

Язвестным фактором является то что два епископа из Синода Митрополии Заподной Европы и Америки, и именно архиепископ Лазэр Пухало и епископ Варлаам, присоединились к Святому Синоду Автономной Православной Церкви из Америки (O.C.A.) и были признаны и приняты  Московской Патриархиеи без рукополагания. Архиепископ Лазэр Пухало участвовал на множество совещаний официальных церквей, одно из которых является Румынская Птриархия. Из вышесказанного можно отметить что и официальные церкви которые признаныКонстантинопольской Патриархией, считают положительными  все рукополагания совершенные этой Митрополией.

В 2008 году Итальянская Митрополия соединилось с Митрополией Ангелос, во главе ц Митрополитом Ангелосом. Митрополит Евлогий вместе с архиепископом Лука и архиепископом Ангелосом совершили рукоположение  епископа Порфириоса Мартирополиского , позже совершили рукоположение других двух епископов вместе с Митрополитом Онуфрием Бергамский, таким образом составили Святой Синод Митрополии Авлона (Ґ.O.Ҳ.).

Перед тем как Митрополит Евлогий ушёл в отставку от титула архиерея и функции Митрополита Пимаса, дал Автономию для организования и функционирования  Митрополии Америки ( во главе с Митрополитом Джоном Нью-Йоркским) и Митрополии Авлона(во главе с Митрополитом Ангелосом).

Создание Православного Синода по Старому Стилю из Греции, руководимый Митрополитом Ангелосом-Авлона,2008

Митрополит Евлогий рядом с Митрополитом Джоном и новым Епископом Фанурием-Милано,2011.

Томос об Автономии данный Святому Синоду из Америки, Митрополитом Евлогием.

8 апреля 2012 года, Митрополит Евлогий, ушёл в отставку от архиерисма и от функции Митрополита Примасая. Этот уход расстроил членов мирян и клириков митрополии, потому что что он был единственным митрополитом который был пастором Церкви больше 3-х десятилетий, при этом он был очень вовлечён во её  развитие.

Первые фотографии с Архимадритом Евлогием после ухода от архиерисма и от функции Митрополита Примаса-Милано, 8 апреля 2012 года.

Документ о том, что Митрополит Евлогий ушёл в отставку с функции Митрополита Примаса  Митрополии де Милано и Аквилея.

Единственный из иерархов Локального Синода из Италии, который не принял условия отказаться от титула архиерея для того чтобы соединился с Московской Патриархией, был Д-р. Онуфрий Поп Сондрийско-Верчелльским, с пропиской в Бергамо.Он уточнил что не существует ни одного церковного канона, который бы мог быть вызван в пользу его отказа от титула архиепископа. Его Высокопреосвященство Д-р. Онуфий Поп  был архиереием до 4-го мая 2012 года и был пастором Епархии (Dioceza) Сондрио и Верчелли.

4-го мая 2012 года Автономная Православная Митрополия во главе с  Митрополитом Джоном, в согласии с Русской Православной Митрополией во главе с Митрополитом Рафаэлем, Греческой Православной Митрополией Авлона во главе с Митрополитом Ангелосом, Болгарской Православной Митрополией  во главе с  Митрополитом Даниэлем и остальные Церкви которые являются в одинаковом литургическом союзе, решают и выбирают к качестве наследника митрополитского кресла Автономной Православной Митрополии Западной Европы (Митрополия Милано и Аквилия)  Его Высокопреосвященство Митрополита Д-р. Онурия Поп ( как Locum Tenens).

Протокол. 7, выдана, с подписью и печатью  Митрополита Джона, говорится о том что Его Высокопреосвященствo д-р Онуфрии Поп назован в функции Митрополита новой Автономной Православной Митрополии по Старому Календарю в Италии.

Чтобы Митрополия соответсвовала легальным правам Италии, Митрополит Онуфрии (Поп) зарегистрировал новую юрисдикцию в итальянских институциях под названием „Автономная Правослабная Митрополия по Старому Календарю в Италии”(Associazione Metropolia Autonoma Christian Ortodossa Dopo Il Vecchio Calendario)-  правом наследником бывшей Митрополии Милана и Аквилеи. После краткого времени после этого Митрополит Онуфрий открыл Миссионерский Центр который до сих пор является местом прописки Митрополии и отделением Ассоциации.

В день 27-го июля/9-го августа 2012 года, день поминовения Св. Мученика Пантелеймона было хиротонование III-го Епископа Святого Синода Автономной Православной Митрополии из Италии, Высокопреосвященнейший Серафим (дель Фатторе), Епископ Сицилии и Центральной Италии. На хиротонии  участвовали Митрополит Онуфрий (Поп) и Епископ Георгий Брату Сондрийско-Верчелльским, а также присутствовали собор клириков и верующих.

 

Его Высокопреосвященство Онуфрий (Поп), Архиепископ Бергамский, Митрополит и Примас.

Рукоположение(хиротония) во архиерея  Архимандрита Серафима (дель Фатторе) в Христианско Православной Миссии „Св Иоанна Крестителя” по старому календарю-Бергамо, 9 августа 2012 года.

Через 3 месяца получил полную автономию Православной Митрополии по Старому Календарю в Италии, в соответствии с Протоколом No.10 с 14/27-го августа 2012 года.
HISTORY OF THE ORTHODOX CHURCH OF OLD STYLE IN GREECE

AND OF THE OCCIDENTAL EUROPE AND AMERICA AUTONOMOUS ORTHODOX MITROPOLY

I. HISTORY OF THE ORTHODOX CHURCH OF OLD STYLE IN GREECE

In the year 1924 the Greek Orthodox Church (official) adopts the Gregorian Calendar (of New Style). This reform created a new disorder in Greece. We have to mention the fact that in various Official Orthodox Churches it has been done this change, contested by various persons from the church, hierarchs, clerks, votaries and mirens. The disorder appeared in Greece generated a schism in the Orthodox Church, provoking the phenomenon so-called „Old Style” and „New Style”.

The Traditionalist Orthodox Movement initiated in Greece, extended, incrementing every year the number of clerks and Christians which didn’t receive the new calendar, or that simply returned to the Old Style, considering not canonic to adopt the Gregorian innovation.

Seeing the truth of Faith witnessed by the Traditionalist Movement in Greece, two bishops ordered before the calendar change, return to the Old Style, expressing in public a Testimony of Faith, in the year 1935. Those were the following: the bishop Hrisostom de Florina and the bishop Hrisostom de Dimetrias, and later on, to those added also Gherman de Zachintos, being set up this manner the first Saint Synod of Old Stype in Greece.

Bishops Hrisostom de Florina, Hrisostom de Dimetrias and Gherman de Zachintos – Athens, 1935

 

In the period 23rd – 26th Aprile 1935, the members of the Saint Synod order other new bishops, as it follows: the bishop Gherman de Kyklades, Hristofor de Megaris, Policarp de Diavleia and Matei de Brestena (the founder of the so-called „mateit”). The Saint Synod has been diffused by the persecutions that took place in Greece, and consequently, remained only two bishops, who are: the bishop Hrisostom de Florina and the bishop Matei de Brestena. Between those two appeared a dissension which lead to the appearance of a schism. Consequently, the bishop Matei separates to the bishop Hristostom and ordains by himself another bishop, while the bishop Hrisostom de Florina remains in standby, considering that it is not good to infringe the Faith Testimony expressed in public in the year 1935.

After the death of the archbishop Hrisostom de Florina, Greek traditionalists make an appeal to the Saint Synod of the Russian Orthodox Church from the Diaspora (ROCOR), managed those times by the metropolitan Anastasie.

The Saint Synod of the Russian Orthodox Church from the Diaspora (ROCOR), takes the decision to send in Greece two hierarchs in order to ordinate a new bishop. Consequently, in the year 1960, the archbishop Serafim Ivanov together with the Romanian archbishop Teofil Ionescu de Paris – France, ordinate the bishop Akakios Papas de Talantion – Greece.

Archbishops Serafim Ivanov, Teofil Ionescu and Episcopul Akakios – Athens, 1960

 

In the year 1961, the bishop Akakios and the archbishop Leontie de Chile (from ROCOR), ordinate another 5 bishops in Greece, by which also the bishop Avxentios, settting up this way the Saint Synod of Greece. After the Synod constitution, the bishop Akakios is nominated also archbishop and metropolitan, remaining primate of the Old Style Orthodox Church in Greece until he died, in the year 1963.

 

Metropolitan Avxentios and Saint Synod of the Orthodox Church

of Old Style in Greece – Athens, 1962

 

After the death of the metropolitan Akakios, in the year 1963, the archbishop Avxentios becomes the second Saint of the Saint Synod. Also, in the year 1969, the Saint Hierarch Filaret, in those times metropolitan of ROCOR, recognizes the Apostolic succession of the Traditional Orthodox Church in Greece and all the ordinations done in Greece, bu this Saint Synod.

Bishops Antonie, Calist, Gherontie, Archbishop Avxentios, Paisie, Acachie and Gabriel – Athens, 1978

The metropolitan Avxentios has an important role in the set up of the America and Occidental Europe Orthodox Mitropoly, whose legal successor now is the Orthodox Christian Autonomous Metropolia according to the Old Calendar in Italy, managed by the Saint Archbishop and Metropolitan Dr. Onufrie Pop.

In the year 1978 the metropolitan Avxentios together with the Greek bishops Gherontie and Antonie, ordinate two bishops: Gabriel of Portugal and Iacob de Coimbra. Those two ordinate then in the year 1984 other two bishops in Italy: Evloghie of Milan and Grigorie of Turin.

Metropolitan Gabriel and the Bishop Iacov at the ordination of the Bishop Evloghie – Milan, 1984

Until in the year 1984, the bishop Evloghie has been under the control of Moscow Patriarchy. Due to the communism implication in the life of the Russian Orthodox Church, the parishes from Italy lost the financial support that they received from Russians. After various requests of help of the bishop Evloghie (in those times archimandrite mitrofor), the Russian Orthodox Church answered negatively to those insistences. It is to mention the fact that the parishes from Italy have few Christians, because in the times of the communism you couldn’t pass the borders of the country so easy.

After various insistences, the archimandrite Evloghie asks for the help of the metropolitan Avxentios from Athens, who wants to help parishes from Italy. Moreover, after a short period of time, he sends in Italy two bishops of the Ґ.O.Ҳ. Synod from Greece, who set up two Italian Orthodox parishes. Those times none of the big patriarchies and Orthodox Autonomous Churches possessed eparchies on the territory of Italy.

 

II. HISTORY OF THE ORTHODOX CHURCH OF OLD STYLE IN ITALY

On 27th September 1984, the archbishop Gabriel of Portugal is named Primate of the America and Occidental Europe Orthodox Mitropoly, while Saint Synod receives the Autonomy Tomos, having the right to organize itself according to the Universal Orthodox Church Canons.

Bishop Evloghios near the Metropolitan Avxentios and clerks from Athens – Greece

In the year 1990, the metropolitan Gabriel retires due to some health problems. The vacant chair, remains in the cure of Saint Synod, which, on 27th September of the same year, being reunited in the Monastery of the Saint Archangels Michail and Gavril from France, choose as Primate Metropolitan the Bishop Evloghie of Milan. Consequently, the metropolitan Evloghie becomes the second primate of the America and Occidental Europe Orthodox Autonomous Mitropoly.

In Italy, the Mitropoly is active since the year 1984, when the Romanian Patriarchy had no episcopacy in Italy. Saint Synod extended during the years in the entire Europe and America, establishing a Eucharistic communion with various churches, as it follows: The archiepiscopacy of Oropos and Fili, managed by the metropolitan Kiprianos, who actually is in the communion with the Mitropoly of Slatioara from Romania. In this Greek Mitropoly, the metropolitan Evloghie and the archbishop Kiprianos ordinate the bishop Hrisostom of Etna.

 

Metropolitan Evloghios and the Archbishop Kiprianos at the ordination of the Bishop Hrisostom of Etna.

 

It is known the fact that those two bishops from the America and Occidental Europe Orthodox Mitropoly Synod, that is the archbishop Lazăr Puhalo and the bishop Varlaam, adhered to the Autonomous Orthodox Church from America (O.C.A.) and have been recognized by the Moscow Patriarchy without being reordinated. Also, the archbishop Lazăr Puhalo participated to various reunions and conferences of the official Churches, by which also the Romanian Patriarchy. It results the fact that also the official churches recognized by the Patriarchy of Constantinopol, recognizes as being valid the ordinations done in this Mitropoly.

In the year 2008, the Italian Mitropoly entered in communion with the Mitropoly from Avlona, managed by the metropolitan Anghelos. The metropolitan Evloghie together with the archbishop Luca and with the archbishop Anghelos have done the ordination of the bishop Porfirios of Martiropolis, ulteriorly ordinating also other two bishops, where also participated the metropolitan Onufrie of Bergamo, being set up this way the Saint Synod of the Mitropoly of Avlona (Ґ.O.Ҳ.).

Before the metropolitan Evloghie renounced to the archery and at the title of Primate Metropolitan, he conferred Organization and functioning Autonomy both to the Mitropoly from America, manged by the metropolitan John of New York, and to the Mitropoly of Avlona, managed by the metropolitan Anghelos.

 

Set up of the Old Style Orthodox Synod in Greece, managed by the Metropolitan Anghelos – Avlona, 2008

 

Before the metropolitan Evloghios renounced to the archery and at the title of Primate Metropolitan, he conferred Organization and functioning Autonomy both to the Mitropoly from America, manged by the metropolitan John of New York, and to the Mitropoly of Avlona, managed by the archbishop Anghelos.

 

Metropolitan Evloghie together with the Metropolitan John and the new bishop Fanurie – Milan, 2011

The Autonomy Tomos conferred to the Saint Synod of America, by the Metropolitan Evloghie.

 

On 8th April 2012, the metropolitan Evloghie renounces to the archery and to the title of Primate Metropolitan. This retirement sadden deeply the miren and clerk members of the Mitropoly, especially for the fact that he has been the only metropolitan that managed the church for more than 3 decades, having a special implication in its development and consolidation.

First photographs with the archimandrite Evloghie after he gave up the archery and to the function of primate metropolitan – Milan, 8th April 2012.

The document by which it is attested the fact that the Metropolitan Evloghie gave up the function of Primate of the Mitropoly of Milan and Acquileia

The only one from the Local Synod Gerarchs from Italy that didn’t accept the condition to renounce to the rank of bishop in order to unite to the Patriarchy of Moscow, has been the archbishop dr. Onufrie Pop of Sondrio and Vercelli, with the residence in Bergamo. He mentioned the fact that there is no church canon, to be invocated for his renouncement to the rank of archbishop. Consequently, the Saint Dr. Onufrie Pop remained until on 4th May 2012 a bishop, managing the Dioceses of Sondrio and Vercelli.

On 4th May 2012, the Autonomous Orthodox Mitropoly from America, managed by the metropolitan John, based on an agreement with the Russian Orthodox Mitropoly, managed by the metropolitan Rafael, the Greek Orthodox Mitropoly of Avlona managed by the metropolitan Anghelos, the Bulgarian Orthodox Mitropoly managed by the metropolitan Daniel and the other Churches in liturgic communion, decide as successor at the metropolitan chair of the Occidental Europe Autonomous Orthodox Mitropoly (Mitropoly of Milan and Aquilea) the Saint dr. Onufrie Pop (as Locum Tenens).

 

Protocol no. 7, issued, signed and stamped (embossed stamp) by the Metropolitan John, by which the saint Dr. Onufrie Pop is named in the function of the new Orthodox Christian Autonomous Mitropoly according to the Old Calendar in Italy

In order that the Mitropoly functions according to the laws of the Italian state, the metropolitan dr. Onufrie Pop, registers a new institution, with the denomination of „Orthodox Christian Autonomous Mitropoly according to the Old Calendar in Italy” – legal successor of the old Mitropoly of Milan and Aquileia. After a short period since the registration of the Mitropoly, the metropolitan opens a Missionary Center, that actually serves as Mitropoly residence and as a registered office of the Association.

 

The Saint dr. Onufrie Pop, Archbishop and Primate Metropolitan

 

After only three months since he received the full autonomy of the Orthodox Christian Autonomous Mitropoly according to the Old Calendar in Italy, according to the protocol number 10 from 14th / 27th August 2012

TOMOS – Protocol 10 ( translation from the original):

Archiepiscopacy from

New York and New Jersey
Synode of the Orthodox Autonomous Mitropoly of
North and South America and of the Britain Islands
included in the Communion Tomos with the Real Orthodox Church of Greece and Russia

Abbey of the Holy Name
(Abația Numelui Sfânt)

100 Abbey Lane, West Milford, NJ 07480-3910 SUA
Phone no. (973) 838-8795; Fax: (973) 838-2228

The Saint Priest,
Metropolitan John (LoBue),
Primate of the Saint Synod.

August 14/27, 2012

TOMOS – Protocol 10

We, John, by the gift of God, the first hierarchs of the Saint Synod, actioning under the authority of our Saint Synod, by this Tomos we offer autonomy to the organization of our brothers, Bishops of the Saint Synod in Italy, which are the following:

The Saint Metropolitan Onufrie (Pop) of Bergamo,
His Excellence, the Saint Bishop Gheorghe (Bratu) of Sondrio and Vercelli.

By the herein document, the Saint Synod of Italy recognizes that to the Mitropoly has been guaranteed a legal canonic recognition as an Autonomous Mitropoly with full rights in order to manage the Churches in Italy which are in complete communion to the Orthodox Autonomous Mitropoly Synod of the North and South America and of the Britain Islands.

Moreover, we recognize the Saint Metropolitan Onufrie, as Metropolitan and Primate of the Saint Synod, equal to us and as the Primate of the Orthodox Christian Sisters Churches, with all the afferent rights, privileges and decorations of the white Camilafci, two Engolpions and the Cross pertaining to this rank.

As an autonomous Synod, the Saint Synod of Italy shall have the right to choose and declare the Clerk and the Episcopacies from Italy and from other states where the Saint Synod has Christians, parishioners, on the old rite of the Orthodox Church, observing the territorial attributions of the Saint Synod and of our sister Churches from the Eastern Europe. The rank of Primate is assigned with the function to nominate Bishops of the Saint Synod and to establish according to the Saint Canons, parishes, monasteries and orthodox missions, to receive in an adequate manner in those Canons the ones who want to serve to his Synod, for example Bishops, Priests, Deacons, Clerk or Votaries.

Issued under our signature and stamp, on 14th August (OS), in the year of our God, two thousand twelve, the seven thousand five hundred year twenty since the creation of the world, the thirty two year of our Episcopacy.

The Saint priest, IPS Metropolitan John (LoBue),
Primate of the Saint Synod
Archbishop of New York.

He put his heart in everything he did, looking always to help the people in sufferance, for the period that God shall allow him to live on this earth.
STORIA DELLA CHIESA ORTODOSSA DI STILE VECCHIO DI GRECIA

E DELLA METROPOLIA ORTODOSSA AUTONOMA DELL’EUROPA OCCIDENTALE E DELL’AMERICA

I. STORIA DELLA CHIESA ORTODOSSA DI STILE VECCHIO DI GRECIA

Nell’anno 1924 la Chiesa Ortodossa Greca (ufficiale) adotta il Calendario Gregoriano (di Stile Nuovo). Questa riforma a creato tantissima turbolenza nella Grecia. Dobbiamo menzionare che in varie Chiese Ortodosse ufficiali è stato fatto questo cambiamento contestato da tantissime persone dalla chiesa, gerarchi, ecclesiastici, monarchi e mireni. La turbolenza avvenuta nella Grecia ha generato una scisma nella Chiesa Ortodossa, producendo il fenomeno denominato „Stile Vecchio” e „Stile Nuovo”.

Il Movimento ortodosso Tradizionalista avvenuto nella Grecia è stato esteso, incrementando anno dopo anno il numero di ecclesiastici e delle persone cristiane che non ricevevano il nuovo calendario, o semplicemente che ritornavano allo Stile Vecchio, considerando non canonico adottare un’innovazione gregoriana.

Vista la verità di Fede confessato dal Movimento Ortodosso Tradizionale della Grecia, due vescovi ordinati prima del cambiamento del calendario, ritornano allo Stile vecchio, menzionando in pubblico una Testimonianza di FEde, nell’anno 1935. Questi erano: il vescovo Hrisostom de Florina ed il Vescovo Hrisostom de Dimetrias, ai quali, che più tardi si è avvicinato anche Gherman de Zachintos, costituendo in questo modo il primo Santo Sinodo Ortodosso di Stile Vecchio della Grecia.

I vescovi Hrisostom de Florina, Hrisostom de Dimetrias e Gherman de Zachintos – Atena, 1935

 

Tra le date di 23 – 26 Aprile 1935, i membri del Sinodo ordinano altri nuovi vescovi, in quanto segue: il vescovo Gherman de Kyklades, Hristofor de Megaris, Policarp de Diavleia e Matei de Brestena (fondatore del sinodo così detto „mateit”). Il Santo Sinodo è stato diffuso dalle turbolenze avvenute nella Grecia, motivo per cui non hanno rimasto solo due vescovi, cioè: il vescovo Hrisostom de Florina ed il vescovo Matei de Brestena. Tra questi due è avvenuto un dissenso che ha provocato una scisma. Di conseguenza, il vescovo Matei si separa dal vescovo Hrisostom ed ordina da solo un’altro vescovo, mentre il vescovo Hrisostom de Florina rimane in attesa, considerando che non va bene trasgredire la Testimonianza di Fede fatta pubblica nell’anno 1935.

Dopo la morte dell’arcivescovo Hrisostom de Florina, i tradizionalisti greci fanno appello al Santo Sinodo della Chiesa Ortodossa Russa della Diaspora (ROCOR), diretto in quei tempi dal metropolita Anastasie.

Il Santo Sinodo della Chiesa Ortodossa Russa della Diaspora (ROCOR) prende la decisione di inviare nella Grecia due gerarchi per ordinare un nuovo vescovo. In questo modo, nell’anno 1960, l’arcivescovo Serafim Ivanov, insieme all’arcivescovo Teofil Ionescu de Paris – Francia, ordinano al vescovo Akakios Papas de Talantion – Grecia.

Archiepiscopi Serafim Ivanov, Teofil Ionescu ed il Vescovo Akakios – Atena, 1960

 

Nell’anno 1960, il vescovo Akakios e l’arcivescovo Leontie de Chile (di ROCOR), ordinano altri 5 nuovi vescovi nella Grecia, mediante i quali anche il vescovo Avxentios, essendo costituito in questo modo il Santo Sinodo della Grecia. In seguito alla costituzione del Sinodo, il vescovo Akakios è nominato arcivescovo e metropolita, rimanendo primato della Chiesa Ortodossa di Stile Vecchio fino alla sua morte, nell’anno 1963.

 

Metropolita Avxentios ed il Santo Sinodo della Chiesa Ortodossa

di Stile Vecchio della Grecia – Atena, 1962

 

In seguito al decesso del metropolita Akakios, nell’anno 1963, l’arcivescovo Avxentios diventa il secondo sacerdote principale del Santo Sinodo. Inoltre, nell’anno 1969, il santo Gerarca Filaret, in quel momento metropolita di ROCOR, riconosce la successione Apostolica della Chiesa Ortodossa Tradizionale della Grecia e tutti gli ordini che sono stati effettuati nella Grecia, da questo Santo Sinodo.

Le Episcopie Antonie, Calist, Gherontie, Arhiepiscopul Avxentios, Paisie, Acachie e Gabriel – Atena, 1978

Il Metropolita Avxentios ha un ruolo molto importante nella costituzione della Metropolia Ortodossa dell’Europa Occidentale e dell’America, la quale successore di diritto è adesso la Metropolia Autonoma Cristiana Ortodossa secondo il Vecchio calendario in Italia, diretta dal Santo, arcivescovo e Metropolita Dott. Onufrie Pop.

Nell’anno 1978, il Metropolita Avxentios, insieme ai vescovi greci Gherontie ed Antonie, ordinano due vescovi: Gabriele de Portogallo e Iacob de Coimbra. Questi due ordinano poì nell’anno 1984 altri due vescovi in Italia: Evloghie de Milano e Grigorie de Torino.

Metropolita Gabriele ed il Vescovo Iacov all’ordinamento del Vescovo Evloghie – Milano, 1984

Fino all’anno 1984 il vescovo Evloghie era subordinato alla Patriarchia di Moscova. Per colpa del coinvolgimento del comunismo nella vita della Chiesa Ortodossa Russa, le parrocchie dall’Italia hanno perso il supporto finanziario da parte dei russi. Dopo varie richieste di aiuto del vescovo Evloghie (che in quei tempi era archimandrita mitroforo),la Chiesa Ortodossa Russa ha risposto in modo negativo a queste insistenze. Dobbiamo menzionare il fatto che le parrocchie dall’Italia avevano pochissimi cristiani, perché nel periodo del comunismo non si potevano superare le dogane dei paesi così facile.

Dopo varie insistenze, l’archimandrita Evloghie richiede l’aiuto al metropolita Avxentios di Atena, che desidera aiutare le parrocchie dall’Italia. Inoltre, dopo un breve periodo di tempo, invia in Italia due vescovi del Sinodo Ґ.O.Ҳ. di Grecia, che costituiscono due episcopie ortodosse italiane. In quel periodo nessuna delle grandi Patriarchie e le Chiese Autonome Ortodosse non possedevano eparchie sul territorio dell’Italia.

 

II. STORIA DELLA CHIESA ORTODOSSA DI STILE VECCHIO D’ITALIA

Il 27 settembre 1984 l’arcivescovo Gabriele de Portogallo è nominato Metropolita Primato della Metropolia Ortodossa dell’Europa Occidentale e dell’America, e il Santo Sinodo riceve il Tomos di autonomia, avendo il diritto di organizzarsi in conformità ai Canoni della Chiesa Ortodossa Universale.

Il Vescovo Evloghios vicino al Metropolita Avxentios ed ai ecclesiastici di Atena – Grecia

Nell’anno 1990, il metropolita Gabriele rinuncia alla sua carica per ragioni di salute. La sedia vacante, rimane nella cura del Santo Sinodo che, il 27 settembre dello stesso anno, essendo riunito nel Monastero Santi Archangeli Mihail e Gavril di Francia, scelgono come Metropolita primato al Vescovo Evloghie de Milano. In questo modo, il Metropolita Evloghie diventa il secondo Primato della Metropolia Autonoma Ortodossa dell’Europa Occidentale e dell’America.

In Italia, la Metropolia è attiva nell’anno 1984, mentre la Patriarchia Rumena non aveva nessuna episcopia in Italia. Il Santo Sinodo è stato esteso negli ultimi anni in tutta l’Europa ed America, stabilendo una comunione eucaristica con varie chiese, in quanto segue: L’Archiepiscopia di Oropos e Fili diretta dal metropolita Kiprianos, che attualmente si trova in comunione con la Metropolia Slătioara dalla Romania. Nell’ambito di questa Metropolia Grecca, il metropolita Evloghie e l’arcivescovo Kiprianos ordinano al vescovo Hrisostom de Etna.

 

Metropolita Evloghios e l’arcivescovo Kiprianos all’ordinamento del Vescovo Hrisostom de Etna.

 

È noto il fatto che due vescovi dal Sinodo della Metropolia dell’Europa Occidentale e dell’America, cioè l’arcivescovo Lazăr Puhalo ed il vescovo Varlaam, hanno aderito al Sinodo della Chiesa Ortodossa Autonoma dell’America (O.C.A.) e che sono stati riconosciuti dalla Patriarchia di Moscova senza riordinamento. Inoltre, l’arcivescovo Lazăr Puhalo ha partecipato a varie riunioni e conferenze delle Chiese Ufficiali, tra i quali anche la Patriarchia Rumena. Da questa situazione risulta il fatto che anche le chiese ufficiali riconosciute dalla Patriarchia del Costantinopoli, considera validi gli ordinamenti fatti nell’ambito di questa Metropolia.

Nell’anno 2008, la Metropolia Italiana è entrata in comunione con la Metropolia de Avlona, diretta dal Metropolita Anghelos. Il Metropolita Evloghie insieme all’arcivescovo Luca e dall’arcivescovo Anghelos hanno effettuato l’ordinamento del vescovo Porfirios de Martiropolis, ulteriormente ordinando anche altri due vescovi, all’evento partecipando anche il metropolita Onufrie de Bergamo, essendo costituito in questo modo il Santo Sinodo della Metropolia di Avlona (Ґ.O.Ҳ.).

Prima che il Metropolita Evlighie rinunciasse all’archieria ed alla carica di Metropolita Primato, ha conferito l’Autonomia di Organizzazione e funzionamento, sia alla Metropolia dell’America, diretta dal Metropolita John de New York, che alla Metropolia de Avlona, diretta dal Metropolita Anghelos.

 

Costituzione del Sinodo Ortodosso di Stile Vecchio della Grecia, diretto dal Metropolita Anghelos – Avlona, 2008

 

Prima che il Metropolita Evlighie rinunciasse alla carica di Metropolita Primato, ha conferito l’Autonomia di Organizzazione e funzionamento, sia alla Metropolia dell’America, diretta dal Metropolita John de New York, che alla Metropolia de Avlona, diretta dal Metropolita Anghelos.

 

Metropolita Evloghie vicino al Metropolita John ed al nuovo vescovo Fanurie – Milano, 2011

Il Tomos di Autonomia conferito al Santo Sinodo di America, dal Metropolita Evloghie.

 

Il 8 Aprile 2012 il metropolita Evloghie, rinuncia all’archieria ed alla carica di Metropolita Primato. Questo ritiro ha profondamente intristito i membri mireni ed ecclesiastici della metropolia, specialmente per il fatto che era l’unico metropolita che ha diretto la Chiesa per più di tre decenni, avendo un coinvolgimento speciale nello sviluppo e consolidamento della stessa.

Le prime fotografie con l’archimandrita Evloghie dopo il rinuncio all’archieria ed alla carica di metropolita primato – Milano, 8 aprile 2012.

Il documento mediante il quale si attesta il fatto che il Metropolita Evloghie ha rinunciato dalla carica di Primato della Metropolia di Milano ed Aquileia.

L’unico tra gli gerarchi del Sinodo Locale dell’Italia che non ha accettato la condizione di rinunciare al rango di archiereo per unirsi alla Patriarchia di Moscova, è stato l’arcivescovo dott. Onufrie Pop di Sondrio e Vercelli, con la residenza in Bergamo. Lo stesso ha menzionato il fatto che non esiste nessun canone della chiesa, che può essere invocato a favore el suo rinuncio al rango di arcivescovo. Di conseguenza, il santo dott. Onufrie Pop è rimasto fino al 4 maggio 2012, di seguito, archiereo, dirigendo la Diocesi di Sondrio e Vercelli.

ll 4 maggio 2012, la Metropolia Ortodossa Autonoma di America, diretta dal metropolita John, in accordo con la Metropolia Ortodossa Russa, diretta dal metropolita Rafaele, con la Metropolia Ortodossa Greca di Avlona, diretta dal metropolita Anghelos, la Metropolia Ortodossa Bulgara diretta dal metropolita Daniele e le altre chiese che si trovano in comunione liturgica, decidono come successore della sedia metropolitana della Metropolia Ortodossa Autonoma dell’Europa Occidentale (Metropolia di Milano ed Aquilea) al Santo Metropolita Dott. Onufrie Pop (come Locum Tenens).

 

Protocollo n. 7, rilasciato, firmato e timbrato (bollo a secco) dal Metropolita John mediante il quale il santo dott. Onufrie Pop è nominato nella carica di metropolita della nuova Metropolia Autonoma Cristiana Ortodossa secondo il Vecchio Calendario in Italia

Al fine che la Metropolia possa funzionare ai sensi delle condizioni delle leggi dello stato Italiano, il metropolita dott. Onufrie Pop, registra un nuovo ente con il titolo di „Metropolia Autonomă Cristiana Ortodossa secondo il Vecchio Calendario in Italia” – successore di diritto della vecchia Metropolia di Milano ed Aquileia. Dopo breve tempo dalla registrazione della Metropolia, il Metropolita Onufrie apre un Centro Missionario che attualmente è utilizzato come residenza Metropolitana e sede dell’Associazione.

 

Il Santo Dott. Onufrie Pop, Arcivescovo e Metropolita Primato

 

 

Dopo solo tre mesi ha ricevuto la piena autonomia della Metropolia Cristiana Ortodossa secondo il Vecchio Calendario in Italia, in conformità al protocollo numero 10 dal 14/27 agosto 2012.

TOMOS – Protocollo 10 ( traduzione secondo l’originale):

Arcivescovia di

New York e New Jersey
Sinodo della Metropolia Autonoma Ortodossa dell’America
del Nord e del Sud e delle Isole della Bretagna.
inclusa nel Tomos di comunione con la Chiesa Ortodossa Vera della Grecia e della Russia

Abbey of the Holy Name
(Abbazia del Nome Santo)

100 Abbey Lane, West Milford, NJ 07480-3910 SUA
Telefono (973) 838-8795; Fax: (973) 838-2228

Il santo sacerdote,
Metropolita Ioan (LoBue),
Primato del Santo Sinodo.

Agosto 14/27, 2012

TOMOS – Protocollo 10

Noi, Ioan, mediante il regalo di Dio, il Primo Gerarca del Santo Sinodo, azionando sotto l’autorità del Santo Sinodo, mediante questo Tomos offriamo autonomia all’organizzazione dei nostri fratelli Vescovi del Santo Sinodo d’Italia, nominale:

al Felice, Santo Metropolita Onufrie (Pop) di Bergamo,
alla Sua Eccellenza, il Santo Vescovo Gheorghe (Bratu) di Sondrio e Vercelli.

Il Santo Sinodo dell’Italia, mediante il presente, riconosce il fatto che alla Metropolia gli è stata garantito in modo canonico e legale il riconoscimento come Metropolia Autonoma con diritti pinei per poter dirigere le Chiese dall’Italia che si trovano in piena comunione con il Sinodo della Metropolia Autonoma Ortodossa dell’America del Nord e di Sud e delle Isole della Bretagna.

Inoltre, noi riconosciamo al Felice Metropolita Onufrie, come Metropolita e Primato del Santo Sinodo in parità a noi e con il nostro fratello Primato delle Chiese Sorelle Cristiane Ortodosse, con tutti i diritti afferenti, con i privilegi e con le decorazioni Camilafci bianchi, due Engolpioni e la Croce che appartiene a questo rango.

Come Sinodo Autonomo, il Santo Sinodo dell’Italia avrà il diritto di scegliere e dichiarare il Clero e le Episcopie in Italia e negli altri stati dove il Santo Sinodo ha cristiani, cristiani sul vecchio rito della Chiesa Ortodossa, rispettando gli attributi territoriali del Santo Sinodo e delle nostre chiese sorelle dall’Europa dell’Est. Il rango di Primato è affidato con la carica di nominare Vescovi del Santo Sinodo e di stabilire in conformità ai Santi Canoni delle parrocchie, monasteri e missioni ortodosse, di ricevere in un modo adeguato nell’ambito di questi canoni a quelli che desiderano servire al suo Sinodo come Vescovi, Sacerdoti, Diaconi, Ecclesiastici o Monarchi.

Rilasciato sotto il nostro timbro e firma il 14 agosto (OS), nell’anno del nostro Dio, due mila dodici, l’anno sette mila cinque cento ventesimo anno dopo la creazione del mondo, il trenta due anno della nostra Episcopia.

Santo Sacerdote, IPS Metropolita Ioan (LoBue),
Primato del Santo Sinodo
Arcivescovo di New York.

Ha contribuito tanto e contribuirà con l’anima in tutto quello che farà, cercando sempre di aiutare a tutti quelli che si trovano in sofferenza, ‐ fino quando Dio li permetterà di rimanere sulla Terra.
BBW Cams Ecclesia Theme