Referate

DEZNADEJDEA SAU IZOLAREA

Sunt foarte mulţi oameni, din câte ştiu eu, care cred în Dumnezeu, care merg la biserică, se împărtăşesc, se spovedesc şi care, deşi aud şi citesc Evanghelia, deşi citesc textele patristice şi vieţile Sfinţilor, deşi vor să sporească în viaţa duhovnicească, vor să încerce şi ei ceva, în cele din urmă nu izbutesc nimic.

Lucrurile dovedesc că, în ciuda dorinţei lor, în ciuda eforturilor lor, în ciuda faptului că citesc mult, voiesc mult şi lucrează nu ajung acolo unde doresc să ajungă, acolo unde trebuie să ajungă, acolo unde sunt chemaţi să ajungă. Detalii →

POCAINTA SI INTOARCEREA LA DUMNEZEU

Potrivit invataturii Bisericii oamenii nu se deosebesc intreolalta dupa virtutile sau rautatile lor, ci dupa dispozitia lor de a se pocai sau de a ramane in pacat. Pedagogia pe care Dumnezeu a exercitat-o prin lege si Proroci asupra poporului Sau ales a rodit acolo unde oamenii au ajuns la pocainta. Iar pedagogia pe care Biserica o exercita in lume rodeste acolo unde oamenii ajung la pocainta. Dupa Cuviosul Marcu Pustnicul (Ascetul), „toata felurimea poruncilor intru una se cuprinde: in porunca pocaintei”. Detalii →

DESPRE TAINA PREOTIEI

Spre deosebire de celelalte Taine, în care harul dumnezeiesc se împărtăşeşte credincioşilor prin preot în calitate de săvârşitor al acestora, Preoţia sau Hirotonia este Taina prin care o persoană e consacrată în scopul de a săvârşi toate celelalte Taine, ca reprezentant văzut al lui Hristos, adevăratul săvârşitor al tuturor Tainelor. Aşadar, Preoţia sau Hirotonia este Taina în care, prin punerea mâinilor episcopului şi prin rugăciune, harul divin se pogoară asupra unui candidat anume pregătit, sfinţindu-l şi aşezându-l într’o treaptă a ierarhiei bisericeşti, împărtăşindu-i acestuia puterea de a învăţa cuvântul lui Dumnezeu, de a săvârşi lucrările sfinte şi de a-i conduce pe credincioşi pe calea mântuirii. Precum se poate vedea, hirotonia e Taina prin care cel ce a primit-o este îndreptăţit să continue în Biserică întreita slujire a Mântuitorului Hristos.

Efectele acestei Taine sunt următoarele: a) împărtăşeşte celui hirotonit harul şi puterea de a împlini toate cele ce ţin de treapta în care a fost sfinţit (cf. 1 Tim 4,14; 2 Tim 1, 6; FA 20, 28; Tit 1, 5 ş.a.). b) Imprimă asupra celui hirotonit un caracter neşters (indelebil), făcându-l membru al tagmei sau cinului preoţesc. Izvorul preoţiei văzute în Biserică este preoţia nevăzută a Mântuitorului Iisus Hristos, de aceea, preotul săvârşeşte lucrările sfinte în Biserică în numele lui Iisus Hristos. Detalii →