Statutul Asociației

Traducere din limba italiană

DOCUMENT PRIVAT DE ÎNFIINȚARE A UNEI INSTITUȚII RELIGIOASE

Ștampilă oficială – Înregistrat în Torino – Administrația financiară I

Prin intermediul unei singure proceduri, la data de 19/2/2015 sub nr.3208 seria T

Subsemnații:

 • POP Octavian, născut în Rodna – România – la data de 22 octombrie 1956, cu domiciliul în Bergamo (BG), Via Furietti nr.7/B, cod fiscal PPO CVN 56R22 Z129G;

care declară că este cetățean român cunoscător al limbii italiene;

 • BURUIANĂ GHEORGHE, născut în Lespezi (România) la data de 24 iulie 1968,

care declară că este cetățean român cunoscător al limbii italiene;

MENȚIONEAZĂ CĂ:

 • domnul POP Octavian, descris mai sus, având numele religios ONUFRIE, Arhiepiscop și Mitropolit Ortotox de Bergamo recunoscut de True Orthodox Church of North and South America and British Isles (Biserica Ortodoxă din America de Nord și Sud și din Insulele Britanice ), a fost delegat în mod canonic să promoveze credința ortodoxă prin intermediul Tomosului nr. 10/2012 pe teritoriul Italian și în restul Europei de către Prea Fericirea Sa Mitropolitul John (LOBUE), Primat al Sfântului Sinod al Arhidiocezei din New York și New Jersey;
 • pentru îndeplinirea cât mai eficientă a misiunii pastorale primită, se consideră oportună înființarea unei persoane juridice pentru adunarea clerului și a credinciosilor;

TOATE ACESTEA FIIND MENȚIONATE

ESTE ÎNFIINȚATĂ

o instituție religioasă, conform articolelor 8 și 19 din Constituția Republicii Italiene, denumită:

 • „METROPOLIA AUTONOMA CRISTIANA ORTODOSSA DI BERGAMO E DELL´EUROPA” (MITROPOLIA AUTONOMĂ CREȘTIN-ORTODOXĂ PENTRU BERGAMO ȘI EUROPA”, cu sediul în Bergamo, via Alessandro Furietti nr. 7/B.

Instituția religioasă va exista pe durată nedeterminată.

Membrii Consiliului Ecleziastic Diocezan, sunt următorii domni:

Președinte: POP Octavian, cu nume religios Onufrie, Arhiepiscop si Mitropolit Primat;

Vice-președinte și Secretar:

 • CONSTANTIN Nicolae, născut în Drăgășani – România – la data de 17 iulie 1975, cu reședința în Milano (MI), Via Borghese nr. 14, cod fiscal CNS NCL 75L17 Z129V; nume religios Constantin; Tesoriere:
 • BUNEA Robert, născut în Breaza – România – la data de 12 iunie 1978, cu reședința în Endine Gaiano (BG), Via Giorgio Paglia nr. 18/B, cod fiscal BNU RRT 78H12 Z129N; nume religios Mihail.

Instituția religioasă are ca obiect de activitate și va fi reglementată de normele indicate în prezentul act constitutiv și de următorul

STATUT

ART. 1

Este înființată instituția religioasă denumită:

„METROPOLIA AUTONOMA CRISTIANA ORTODOSSA DI BERGAMO E DELL´EUROPA” (MITROPOLIA AUTONOMĂ CREȘTIN-ORTODOXĂ PENTRU BERGAMO ȘI EUROPA”, conform articolelor 8 și 19 din Constituția Republicii Italiene și conform celorlalte prevederi legale în vigoare.

Instituția nu are scopuri de obținere de profit, fiind organizată pe perioadă nedeterminată.

ART. 2)

Instituția va avea sediul în Bergamo, Via Alessandro Furietti nr. 7/B. Instituția poate înființa parohii/ centre misionare, mănăstiri/ centre monastice, seminarii, instituții culturale și sociale, precum propriul Tribunal Ecleziastic intern. În acest scop, poate numi călugări și călugărițe, ipodiaconi, diaconi, preoți, protopopi, preoți-parohi acordind grade acestora, arhimandriți și episcopi acordind grade acestora.

Instituția își va putea desfășura activitatea în întreaga Europă.

ART. 3)

Instituția are ca si patroni spirituali pe Sfânta Fecioara Maria, Sfintul Ioan Botezatorul și Sfintul Ioan Maximovici.

ART. 4

„METROPOLIA AUTONOMA CRISTIANA ORTODOSSA DI BERGAMO E DELL´EUROPA” (MITROPOLIA AUTONOMĂ CREȘTIN-ORTODOXĂ PENTRU BERGAMO ȘI EUROPA”, este fondată în baza credinței și dogmei Bisericii Ortodoxe și cu respectarea tradiției canonice și liturgice a acesteia. Principiile dogmatice, canonice și liturgice sunt fondate pe prevederile stabilite de Sintele Canoanele ale celor șapte Sinoade Ecumenice, de Sfinții Apostoli si de Sfinții Părinți. „METROPOLIA AUTONOMA CRISTIANA ORTODOSSA DI BERGAMO E DELL´EUROPA” (MITROPOLIA AUTONOMĂ CREȘTIN-ORTODOXĂ PENTRU BERGAMO ȘI EUROPA”, este deschisă dialogului cu toate BISERICILE TRADITIONAL ORTODOXE,ce respectă atât noul, cât și vechiul calendar patristic.

ART. 5)

„METROPOLIA AUTONOMA CRISTIANA ORTODOSSA DI BERGAMO E DELL´EUROPA” (MITROPOLIA AUTONOMĂ CREȘTIN-ORTODOXĂ PENTRU BERGAMO ȘI EUROPA” are ca obiect de activitate:

 1. îndeplinirea mandatului de propovaduire a Evangheliei lăsat de către Domnul Hristos, Sfintilor Apostolilor și ucenicilor acestuia;
 2. va prezenta Adevărata credință ortodoxa, din prezent, dar si prin opere și instituții;
 3. va administra cele sapte Sfinte Taine (Botez, Mirungere, Euharistie,Pocainta, Căsătorie, Maslu, Preotie) precum și oficierea slujbei pentru înmormântare și va asista în mod spiritual creștinii ortodocși și catehumeni;
 4. va promova cultura creștină prin intermediul școlilor de orice ordin și grad, prin intermediul seminariilor, a manifestațiilor, a publicațiilor tipărite, la radio și TV, prin intermediul procesiunilor și conferințelor;
 5. va desfășura activități de asistenta, culturale, recreative în favoarea tinerilor, a bătrânilor, a persoanelor bolnave, a persoanelor neadaptate mediilor, a emigranților, a refugiaților, etc.;
 6. va promova răspândirea publicațiilor ortodoxe;
 7. va deschide locașuri de cult și de adunare.

ART. 6)

Dețin funcția de slujitori ai Cultului:

 1. Mitropolitul, Arhiepiscopul, Episcopii, Episcopii vicari, Preoții și Diaconii;
 2. Cei care au primit o binecuvintare prin hirotesie și mai exact citetii, paracliserii, exorciștii, ipodiaconii, călugării, stareții, arhimandriții și preoții cu distinctie.

ART. 7)

Sunt membrii de drept ai Instituției toți creștinii care practica credința ortodoxă și simpatizanții acesteia.

ART.8)

Organele de conducere se împart în „canonice ecleziastice” și „civile administrative”.

Reprezintă organe canonice ecleziastice:

 1. Mitropolitul, arhiepiscopul și episcopii;
 2. Parohii, preoții și protopopii;
 3. Stareții si arhimandriții .

Reprezintă organe administrative civile:

 1. Consiliul Ecleziastic Diocezan;
 2. Consiliul Ecleziastic Parohial.

ART. 9)

Mitropolitul, Arhiepiscopul, Episcopii și Episcopii vicari sunt succesorii Apostolilor.

Mitropolitul Primat, în prezent reprezentat de către POP Octavian, având numele religios de Monsenior ONUFRIE, este reprezentantul canonic al institutiei „METROPOLIA AUTONOMA CRISTIANA ORTODOSSA DI BERGAMO E DELL´EUROPA” (MITROPOLIA AUTONOMĂ CREȘTIN-ORTODOXĂ PENTRU BERGAMO ȘI EUROPA”, având jurisdicție asupra întregului teritoriu pe care se extinde existenta Mitropoliei, este ghidul spiritual, religios, sacramental și de credință, numește parohi și îi transferă.

Episcopii și episcopii vicari colaborează cu Mitropolitul Primat și sunt subordonați acestuia în administratia ecleziastică.

ART. 10)

Parohii sunt reprezentanții canonici ai parohiei încredințată acestora de către Mitropolitul Primat. Propovaduiesc Evanghelia și instruiesc în mod spiritual credinciosii parohiei. Rămân în funcție până la revocare.

ART. 11)

Arhimandriții, stareții și duhovnicii sunt responsabili de călugări, respectiv de sex masculin și feminin, și sunt numiți de către mitropolit.

Mănăstirile sunt spații ale vieții consacrate în cadrul comunității. Starețul și duhovnicii sunt ajutați de către Consiliul Mănăstirii.

ART. 12)

Consiliul Ecleziastic Diocezan „C.E.D” este format din Mitropolitul Primat, din toți Episcopii și Episcopii vicari, care fac parte de drept din acesta, din toți reprezentanții Clerului, aleși de către Cler, Parohi, Stareți,Duhovnici, consilieri, numiți de către Mitropolit și de către un reprezentant al credinciosilor mireni din orice Parohie dintre cele alese de aceștia, de eventualii reprezentanți ai altor Instituții religioase.

Va fi în funcție pentru o perioadă de cinci ani, iar membrii acestuia pot fi realeși.

Atribuțiile C.E.D sunt următoarele:

 1. administrarea patrimoniului Bisericii;
 2. redactarea anuală a bilanțurilor preventive și finale;
 3. achiziția, vânzarea, transferul de bunuri mobile și imobiliare;
 4. redactarea regulamentelor Arhidiocezei și a Parohiilor;
 5. înființarea conform legilor, a școlilor, azilelor, și a tuturor instituțiilor și organelor sau asociațiilor care activează pentru Biserică și care depind de aceasta.

C.E.D. alege dintre proprii membrii un Președinte, un Vicepreședinte, un Secretar General și un Trezorier.

ART. 13)

Mitropolitul Primat este reprezentantul legal al Bisericii în fața terților, convoacă și prezidează C.E.D, se asigură că sunt respectate hotărârile și obiectivele Bisericii; poate deschide, închide conturi curente poștale și bancare, solicita atribuiri, împrumuturi si credite.

ART. 14)

Vicepreședintele, care poate fi ales din cler, preia atribuțiile Președintelui în cazul absenței sau a unui impediment a acestuia. În cazul absenței sau a unui impediment, inclusiv a celui din urmă, toate funcțiile vor fi asumate de către consilierul cel mai în vârstă.

ART. 15)

Secretarul are funcția de redactare a proceselor verbale, de arhivare a registrelor și de a acționa ca notar pentru diferite acte canonice. Acesta are funcția de consilier al Mitropolitului Primat în gestionarea Mitropoliei cu puterile care îi vor fi conferite de către C.E.D.

ART. 16)

Consiliul Ecleziastic Parohial – C.E.P. – este compus din Preoții Parohiei, care fac parte din acesta în calitate de membrii de drept dintre credinciosii mireni aleși din comunitatea parohială și dintre reprezentanții eventualelor alte instituții parohiale, conform normelor indicate de către regulamentele diocezane.

C.E.P. colaborează cu episcopii și preoții, pentru programarea și realizarea activităților pastorale, redactează anual bilanțurile preventive și finale ale parohiei și se ocupă de administrația acesteia, alege dintre membrii acestuia un președinte, un vicepreședinte și secretarul.

ART. 17)

Președintele C.E.P este reprezentantul legal al parohiei în fața terților, acesta poate deschide și închide conturi curente poștale și bancare, solicita încredințări, împrumuturi, credite cu acordul C.E.D. Semnătura președintelui va fi întotdeauna cumulată cu cea a unui alt membru al Consiliului. Președintele convoacă și prezidează C.E.P.

ART. 18)

Vicepreședintele C.E.P. înlocuiește Președintele în cazul absenței sau în cazul unui impediment din partea acestuia. În cazul absenței sau a unui impediment inclusiv pentru cel din urmă, toate funcțiile vor fi asumate de către consilierul cel mai în vârstă.

ART. 19)

Colegiul de verificare este compus din trei până la cinci membrii, dintre care unul va fi numit de către episcopi, unul de către parohii și unul de la alte instituții diocezane; eventualii alți membrii vor putea fi desemnați de către Consiliul Diocezan.

Colegiul are funcția de revizuire a conturilor, de control a bilanțurilor Arhidiocezei, a Parohiilor și a instituțiilor. Membrii activează în funcție pentru circa 5 (cinci) ani și pot fi realeși.

Membrii colegiului aleg din interiorul acestuia un președinte, un vicepreședinte și un secretar.

ART. 20)

Norme comune pentru C.E.D și C.E.P.

Consiliile ecleziastice diocezane și parohiale vor fi constituite legal la prima convocare, cu prezența a cel puțin jumătate plus unu din persoanele cu drept de vot; la a doua convocare indiferent de numărul celor prezenți,cu drept de vot.

Avizul de convocare, care conține punctele cu ordinea de zi, va fi expediat prin intermediul unei scrisori recomandate sau prin intermediul unui alt mijloc corespunzător, cu dovadă de primire.

Este permisă reprezentarea prin intermediul unei procuri scrise.

Hotărârile vor fi luate cu majoritate simplă, cu excepția, în ceea ce privește C.E.D., pentru eventualele hotărâri cu privire la transformarea, fuziunea sau dizolvarea MITROPOLIEI și pentru modificarea statutului, care vor fi aprobate cu votul a cel puțin o treime din persoanele cu drept de vot.

Toate hotărârile vor fi înregistrate într-un proces verbal, transcris în registrul corespunzător, semnat de către președintele adunării și de către secretar.

ART. 21)

Toate funcțiile sunt cu titlu gratuit; este permisă exclusiv rambursarea cheltuielilor reale suportate efectiv în interesul Instituției și documentate.

ART.22)

Patrimoniul MITROPOLIEI este format din:

 1. bunuri mobile și imobiliare aflate deja în proprietatea acesteia sau care vor fi achiziționate;
 2. din ofrande, legate testamentare, donații, donații din partea credinciosilor, a instituțiilor și asociațiilor;
 3. tot ceea ce derivă din activități sociale, culturale și recreative;
 4. venituri din alte activități.

Locașurile de cult, operele și instituțiile sunt la dispoziția întregii MITROPOLII; cei care le utilizează vor beneficia exclusiv de acestea în baza funcțiilor deținute.

ART. 23)

În cazul încetării activității instituției, patrimoniul acesteia va fi împărțit instituțiilor religioase și/sau sociale și Bisericilor Ortodoxe împreună cu MITROPOLIA. Beneficiarii vor fi indicați de către Consiliul Ecleziastic Diocezan.

ART. 24)

Pentru toate situațiile neprevăzute de prezentul statut, se va face trimitere expresă la prevederile Legislației italiene în vigoare și la codul Dreptului Canonic al Bisericii Ortodoxe. METROPOLIA AUTONOMA CRISTIANA ORTODOSSA DI BERGAMO E DELL´EUROPA (MITROPOLIA AUTONOMĂ CREȘTIN-ORTODOXĂ PENTRU BERGAMO ȘI EUROPA” va avea, de asemenea, posibilitatea de emitere a documentelor interna corporis.

ART. 25)

Se menționează că „METROPOLIA AUTONOMA CRISTIANA ORTODOSSA DI BERGAMO E DELL´EUROPA” (MITROPOLIA AUTONOMĂ CREȘTIN-ORTODOXĂ PENTRU BERGAMO ȘI EUROPA”, va fi inclusă în cadrul tuturor raporturilor cu asociația deja existentă ASOCIAȚIA MITROPOLIEI AUTONOME CREȘTIN-ORTODOXĂ DUPĂ VECHIUL CALENDAR ÎN ITALIA și care activează pe teritoriul acesteia din data de 04 mai 2012.

Torino, corso Duca degli Abruzzi nr. 2, 23 (douăzeci și trei) ianuarie 2015 (două mii cincisprezece).

Semnătură indescifrabilă Semnătură indescifrabilă
Scris de mână indescifrabil

 

Nr. de înregistrare 17293

AUTENTIFICARE DE SEMNĂTURI

Subsemnatul domn ROBERTO MARNETTO, în calitate de notar în Torino, înregistrat în Camera notarilor din Torino și Pinerolo, certific faptul că domnii:

 • POP Octavian, născut în Rodna – România – la data de 22 octombrie 1956, cu domiciliul în Bergamo (BG), Via A. Furietti nr.7/B,
 • BURUIANĂ GHEORGHE, născut în Lespezi (România) la data de 24 iulie 1968, de a căror identitate personală, în calitate de notar, m-am asigurat, au semnat documentul anterior, după ce acesta le-a fost citit de către mine, fără prezența martorilor.

În Torino, Corso Duca degli Abruzzi, numărul 2, la data de 23 (douăzeci și trei) ianuarie 2015 (două mii cincisprezece).

 

Semnătură indescifrabilă Semnătură indescifrabilă
Scris de mână indescifrabil

 

Subsemnata, DANDU DIANA MIRABELA, interpret şi traducător autorizat pentru limbile străine ENGLEZĂ ȘI ITALIANĂ, în temeiul Autorizaţiei nr. 20798 din 2007, eliberată de Ministerul Justiţiei din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba ITALIANĂ în limba ROMÂNĂ, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, şi că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conţinutul şi sensul.

 

TRADUCATOR

stampila