LAMURIRE PRIVIND CONTROVERSELE LEGATE DE ASPECTELE CANONICE SI NECANONICE ALE UNOR BISERICI ORTODOXE

O scurtă definiţie a termenului “Canonic”

 Termenul canonic vine de la grecescul „kanòn” (din greaca veche) şi înseamnă trestie, baston, linie, mai pe scurt, o formă de îndreptare, echilibrare sau mo­de­lare. În limbajul teologic, ter­menul “canon” este întrebuinţat în două scopuri: Canon=regulă sau canon=slujbă bisericească. De asemenea, acest termen poate fi definit şi prin îndreptarea omului căzut în păcat sau fărădelegi de cele mai multe în Taina Sfintei Spovedanii. Hotărârile Sf. Si­noade, pentru conţinutul lor sacru, au fost numite “Canoane”, atât în limba greacă, cât şi în limba română iar în limba slavonă având denumirea de “Pravilă”, care înseamnă acelaşi lucru.

 

Acuzaţii nefondate ale Patriarhiei Ortodoxe Române

 Realizarea acestui articol pleacă de la acuzaţiile nefondate făcute de Patriarhia Ortodoxă Română la adresa Mitropoliei noastre, privind aşa-zisa necanonicitate a ierarhilor şi clericilor noştri, din simplul motiv că nu ascultă de ierarhia Patriarhiei Ortodoxe Române. Pentru a înţelege mai exact rolul Mitropoliei noastre şi motivele pentru care nu are comuniune euharistică cu Patriarhia Ortodoxă Română este tocmai faptul că ea practică ecumenismul.

În anul 1962 Biserica Ortodoxă Română a aderat la Mişcarea Ecu­menică. Această mişcare apare în sânul Bisericilor protestante în secolul al XIX­–lea. Ea are ca învăţătură expresia des întâlnită „unirea tutu­ror bisericilor”. Ei bine, unirea despre care se vorbeşte în Mişcarea Ecumenică, încalcă foarte multe Canoane şi hotărâri ale Sinoadelor Ecumenice şi Locale. Aici se arată clar faptul că Patriarhia Ortodoxă Română se află în necanonicitate, datorită abaterilor dogmatice şi administrative pe care le săvârşeşte prin ierarhii săi şi prin aşa-zisul “Ecumenism”.

 

Canoanele care arată că Patriarhia Română este necanonică

 Vom enumera câteva din Sfintele Canoane care sunt încălcate de Biserica Ortodoxă Română şi care argumentează necanonicitatea acesteia:

– Canonul 10 al Sfinţilor Apostoli: „Dacă cineva s-ar ruga, chiar şi în casă cu cel afurisit (scos din comuniune) acela să se afurisească.”

– Canonul 45 al Sfinţilor Apostoli: „Episcopul, presbiterul sau diaconul, dacă numai s‑ar ruga împreună cu ereticii, să se afurisească, iar dacă le-a permis acestora să săvârşească ceva ca şi clerici (să săvârşească cele sfinte), să se caterisească.”

– Canonul 46 al Sfinţilor Apostoli: „Episcopul sau presbiterul care primesc botezul sau jertfa ereticilor, poruncim să se caterisească. Căci ce înţelegere poate să fie între Hristos şi Veliar? Sau ce asemănare are credinciosul cu necredinciosul?”

– Canonul 47 al Sfinţilor Apostoli: „Episcopul sau preotul de va boteza din nou pe cel cu botez adevărat, sau de nu va boteza pe cel spurcat (cu botezul fals) de către necinstitorii lui Dumnezeu, să se caterisească ca unul ce-şi bate joc de crucea şi moartea Domnului şi nu deosebeşte adevăraţii preoţi, de preoţii cei mincinoşi ai ereticilor.”

– Canonul 64 al Sfinţilor Apostoli: „Dacă vreun cleric sau laic intră în sinagoga iudeilor sau a ereticilor ca să se roage, să se caterisească şi să se afurisească.”

– Canonul 6 al Sinodului V local de la Laodiceea (343): „Nu este îngăduit ereticilor a intră în casa lui Dumnezeu dacă stăruie în eres.”

– Canonul 32 al Sinodului V local de la Laodiceea: „Nu se cuvine a primi binecuvântările ereticilor, care sunt mai mult absurdităţi decât binecuvântări.”

Trebuie să evidenţiem faptul că Patriarhia Ortodoxă Română s-a folosit de termenul „necanonic” pentru a discredita Biserica noastră, fără argumente canonice. Dimpotrivă, ei au folosit termenul „necanonic” pentru a duce în eroare cititorii şi naivii uşor de manipulat de către această instituţie. Datorită acestui fapt, noi vom relata următoarele adevăruri pe care Patriarhia Ortodoxă Română nu le expune şi lasă minciuna să domine, pentru a-şi păstra forţa de manipulare asupra naivităţii.

 

Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă după Vechiul Calendar în Italia este o Biserică Canonică

 A afirma despre o biserică că este necanonică doar pentru simplul fapt că nu ascultă de o altă Mitropolie sau Patriarhie şi are un alt statut de funcţionare şi o altă subordonare canonică, este total eronat şi jignitor: Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă după Vechiul Calendar din Italia, are Autonomie canonică acordată de Mitropolia Ortodoxă din America, condusă de Mitropolitul John prin Tomosul Nr° 10/14/27 august 2012 şi recunoscută de mai multe Biserici Ortodoxe surori, printre care: Mitropolia Ortodoxă de stil Vechi Avlona-Grecia, condusă de Mitropolitul Anghelos si Mitropolia Ortodoxă de stil Vechi din Moscova – Rusia condusa de Mitropolitul Rafael. Astfel, Biserica noastră funcţionează în baza Sfintelor Canoane şi nu are cum să se subordoneze altei instituţii întrucât deţine Sinod propriu. Dat fiind acest fapt, am stabilit organizarea canonică a Mitropoliei noastre şi a Sfântului Sinod.

Aşadar, Mitropolia noastră este pur Ortodoxă şi nu are abateri de la Sfintele Canoane. Ceea ce trebuie afirmat este faptul că Biserica Ortodoxă Română a pierdut recunoaşterea Patriarhiei Ierusalimului. Din perspectiva orgolioasă a acesteia, nu ar fi de mirare ca „Patriarhia Ierusalimului să fie considerată necanonică”, singura Patriarhie Ortodoxă care are o vechime în creştinism de-o dată cu întemeierea acestuia! De asemenea nici Biserica Ortodoxă Greacă nu mai prea are comunicare cu Patriarhia Română şi nici Biserica Ortodoxă Sârbă. Nu este o noutate să amintim faptul că nici cu Patriarhia Ortodoxă Rusă nu are o prietenie strălucită !

Trecând peste aceste subiecte, descoperim un alt adevăr: că nu Mitropolia noastră se află în necanonicitate, ci Patriarhia Ortodoxă Română. Se vede clar cum încearcă să omită a declara adevărul legat de faptele recente pentru care celelalte Biserici Ortodoxe au preferat să întrerupă comuniunea cu Patriarhia Ortodoxă Română.

 

Abuzurile Patriarhiei Ortodoxe Române şi dreptatea Lui Dumnezeu în cadrul Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe după Vechiul Calendar în Italia

O altă problemă destul de delicată este „caterisirea clericilor”. Un cleric poate fi caterisit în baza unor Canoane pe are le-a încălcat în mod direct. În cadrul Patriarhiei Ortodoxe Române am întâlnit mai multe cazuri de clerici caterisiţi pe nedrept pentru simplul fapt că au intrat în disensiuni cu Episcopii lor pe diferite motive. Aceşti clerici nu au fost luaţi în calcul, nici de către organismele centrale ale Patriarhiei Ortodoxe Române care ar fi trebuit să le ia apărarea, ci dimpotrivă au fost cazuri în care unii clerici au fost caterisiţi pentru că şi-au cerut salariul restant de luni de zile, iar în locul plăţii ostenelilor, au fost caterisiţi, şi în document s-au invocat alte Canoane ca argument. Iată încă o dată nedreptatea care devine lege prin hotărârile Sinoadelor B.O.R.

O altă problemă gravă a Patriarhiei Ortodoxe Române este taxarea serviciilor prestate de clerici, indiferent dacă sărmanii oameni au sau nu posibilitatea de a plăti. De pildă, pentru slujba Cununiei, în unele Parohii se practică „contribuţia” care depăşeşte 1000 lei, iar la înmormântări depăşeşte suma de 500 lei. Este greu de crezut că în aceste vremuri pline de neajunsuri, omul simplu, mai are posibilitatea de a plăti o slujbă de circa 20 de minute, sau chiar mai puţin, întrucât condiţiile de trai sunt foarte aspre şi cheltuielile sunt din ce în ce mai mari.

Aceste practici nedrepte sunt însoţite şi de abuzurile săvârşite de unii ierarhi ai B.O.R. care deşi încalcă în mod vădit Sfintele Canoane, nu au fost caterisiţi sau suspendaţi, făcând în continuare sminteala printre credincioşi.

În cadrul Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe după Vechiul Calendar în Italia credincioşii „nu beneficiază” de astfel de tratamente necreştineşti şi nici clericii. Dimpotrivă, posibilităţile noastre reduse se rezumă la susţinerea Misiunilor, nicidecum la îmbogăţirea clericilor sau satisfacerea instinctelor avare. Este important ca viaţa noastră să reprezinte urmarea Lui Hristos pentru dobândirea Împărăţiei şi a Mântuirii sufletului.

 

Mitropolit Primat

Dr. ONUFRIE POP

MITROPOLIA AUTONOMĂ CREŞTIN ORTODOXĂ DUPĂ VECHIUL CALENDAR ÎN ITALIA

Bergamo, Italia

21 septembrie 2012