Arhiepiscop si Mitropolit

Doctor Conferentiar Universitar . Onufrie (Octavian ) Pop Arhiepiscop Ortodox titular de Bergamo si Mitropolit al Mitropoliei Crestin Ortodoxe de Bergamo și Europa.

 •   S-a nascut la 22 Octombrie 1956 in comuna Rodna, jud. Bistrita Nasaud, Romania, din parintii Simion si Maria de credinta ortodoxa.Studiile gimnaziale le-a urmat la Scoala generala din comuna natala Rodna, intre anii 1963-1971;
 • Intre anii 1971-1973, urmeaza cursurile Scolii Profesionale de Constructii, in municipiul Dej, jud. Cluj unde se califica in meseria de instalator instalatii tehnico-sanitare si gaze;
 • Intre anii 1973-1974, lucreaza ca instalator la Exploatarea Miniera Rodna;
 • Intre anii 1974-1976, urmeaza cursurile Scolii Militare de Subofiteri , din municipiul Roman, jud. Neamt(u.m.01386/II), fara insa a profesa , din motive de sanatate;
 • Intre 1977-1982, urmeaza cursurile Seminarului Teologic Ortodox Bucuresti pe care le absolva in sesiunea iunie 1982;
 • Intre anii 1982-1986, urmeaza cursurile Liceului Industrial “Traian Vuia” in orasul Faget, jud Timis, unde  sustine si examenul de bacalaureat in sesiunea iunie 1986;
 • Intre 1986-1988 urmeaza mai multe cursuri de policalificare.
 • Intre 1988-1992 urmeaza Facultatea de Teologie “Andrei Saguna” din Sibiu unde la 1 iulie 1992 devine licentiat in Teologie Pastorala.
 • Intre 1991-1996 urmeaza cursurile Facultatii de Drept “Nicolae Titulescu” din municipiul Craiova jud. Dolj , in sesiunea februarie 1997 devine licentiat al acestei facultati in stiinte juridice;
 • Intre ani 1998-1999 urmeaza cursurile postuniversitare ale aceleiasi facultati pe care le absolva in sesiunea iunie 1999, specializandu-se in Drept Administrativ; paralel(1998) a urmat si cursurile postuniversitare ale Univesitatii Politehnice din Timisoara, specializandu-se in Resurse Umane.
 • Intre anii 1999-2001 urmeaza cursurile de doctorat in drept la Institutul de Sociologie, Filozofie si Drept din cadrul Academiei de Stiinte a Republicii Moldova pe care le definitiveaza in luna martie 2001, devenind Doctor in Stiinte Juridice;
 • Incepand din anul 1999 este incadrat ca asistent  la Universitatea de Criminologie din Chisinau, Republica Moldova;.
 • In anul 2002 devine prin concurs lector al aceleiasi Universitati, iar  in anul 2003 lector univ. superior. In anul 2004 se transfera in cadrul  Universitatii de Stat “Alecu Russo” din Balti,  la Facultatea de Drept ,  catedra de drept public , unde functioneaza si in prezent ca professor asociat.
 • La 26 oct 2006 Comisia Superioara de Atestare a Republicii Moldova, la propunerea Senatului Universitatii din Balti, ii acorda titlul stiintific de Conferentiar universitar – specialitatea criminologie, drept penal si drept penitenciar.
 • A desfasurat o bogata activitate publicistica si editoriala atat pe taram religios cat si in domeniul dreptului, primind mai multe premii si distinctii.
 • In luna noiembrie 2008, Academia Internationala de Cadre de pe langa UNESCO din Kiev(Ucraina) i-a acordat titlul de membru correspondent al acesteia, pentru activitatea stintifica desfasurata pe parcursul anilor.

Activitatea religioasa

 • La 5 oct 1980 este hirotonit ierodiacon pe seama Manastirii Cocos, jud Tulcea-Romania,  de catre regretatul Arhiepiscop Dr. Antim Nica al Tomisului si Dunarii de Jos, iar la 6 noiembrie 1982 este hirotonit preot de catre I.P.S Arhiepiscop  Dr.Timotei Seviciu al Aradului pe atunci Episcop-vicar al Mitropoliei Banatului, in Catedrala Mitropolitana din Timisoara, pe seama Manastirii “Sf Ilie de la Izvor” Bocsa Vasiova, jud Caras Severin, fiind hirotesit sighel si duhovnic al acestei manastiri.
 • La 15 sept 1985 este transferat la Manastirea ”Izvorul Miron” Romanesti, jud Timis si numit staret al acestei manastiri;
 • La 20 iulie 1987 cu ocazia hramului Manastirii “Izvorul Miron ” Romanesti , Jud. Timis a fost hirotesit protosinghel de catre I.P.S Dr. Nicolae Corneanu , Mitropolitul Banatului;
 • La 1 decembrie 1995 se transfera la cerere in Arhiepiscopia Targovistei jud. Dambovita- Romania si este numit  preot capelan la Centrul de Reeducare Minori, Gaesti. Aici desfasoara o bogata activitate socio-educativa si moral-religioasa, construind si o biserica cu hramul “Sf Ioan Gura de Aur”  sfintita de catre regretatul Arhiepiscop Dr. Vasile Costin al Targovistei, la 13 noiembrie 1997. Cu aceasta ocazie este distins cu Crucea Patriarhala de catre vrednicul de pomenire Teoctist Arapasu, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane.
 • Din motive personale la 1 aprilie 2006 trece sub jurisdictia Patriarhatului de  Kiev, sub omoforul Episcopului Moldovei de Rasarit, P.S. Filaret Pancu.   Doua luni mai tarziu(iunie) este numit preot misionar pentru Comunitatea Europeana, apoi  vicar administrativ si Exarh al acestei eparhii tot pentru Comunitatea Europeana, stabilindu-si resedinta la Torino in Italia. De Praznicul Invierii Domnului al anului Mantuirii 2007, este ridicat la rangul de Arhimandrit Mitrofor, primind si   cea de-a doua Cruce cu Pietre.
 • La 15 iunie 2008 primeste  la cerere binecuvantarea de iesire din eparhia Moldovei   stabilindu-se in cadrul Mitropoliei Ortodoxe  de Milano  si Aquileia cu sediul la Milano- Italia , unde  la  20 iunie 2008 este ales episcop vicar de catre Sfantul Sinod . La 29 iunie 2008 este hirotonit Episcop, de catre Mitropolitul Primat Evloghie si de membrii Sfantului Sinod, care au slujit Sf.Liturghie in Biserica Sf. Nicolae din Milano-Italia.
 • La 31 august 2008, este ridicat la treapta de Arhiepiscop Titular de  Bergamo si Vercelli  si numit Exarh pentru Europa de Est. La 1 septembrie 2009 Sfantul Sinod in permanenta lucrarilor sinodale au schimbat titulatura I.P.S. Sale in Arhiepiscop de Sondrio cu resedinta in Bergamo (Citta Alta).
 • La data de 21aprilie / 4 mai 2012 a fost numit Arhiepiscop de Bergamo si Mitropolit al noii Mitropolii „Mitropolia Autonoma Crestin Ortodoxa dupa Vechiul Calendar in Italia” cu sediul in Bergamo, in urma retragerii Mitropolitului Evloghie din scaunul de Mitropolit la data de 8 aprilie 2012 al Mitropoliei de Milano si Aquileia cu sediul la Milano devenind Primat „Locum Tenens”, conform Protocolului nr. 7 din 4 mai 2012 emis de Mitropolitul Primat Ioan al Americii. La data de 1 iunie 2012 Sfantul Sinod al noii Mitropolii l-a ales pe I.P.S. Onufrie ca Intaistatator al Mitropoliei fiind instalat in noua functie la Manastirea „Sfanta Treime” din Cernauti – Ucraina.

 • Dupa doar trei luni de zile a primit autonomia deplina a Mitropoliei Crestin Ortodoxa dupa Vechiul Calendar in Italia conform protocolului numarul 10 din 14 / 27 august 2012.
Доктор Доцент Онуфрий(Октавян) Поп Православный Архиепископ Бергамский и Митрополит  Митрополий Православных Христиан Старого Календаря в Италии

Родился 22-го октября 1956 года в коммуне Родна, жудец Бистрица Нэсэуд, Румыния, родители Симион и Мария, оба православной веры. Среднее образование получил в родном посёлке с 1963-1971;

 • С 1973 до 1974 года учился в Професиональной Строительной Школе  города Деж, жудец Клуж, где получает квалификацию сантехника водопроводов и газа;
 • С 1973 по 1974, работает в качестве сантехника на Эксплуатации Дабыч посёлка Родна;
 • С 1974 до 1976, учился в Военной Школе в муничипе  Роман, жудец Нямц(u.m.01386/II), но не практикавал, из за плохого состояния здоровья;
 • С 1977-1982,изучял курсы Православно Теологического Семинария из Бухареста, которые заканчил в июне 1982 года;
 • С 1982 до 1986,учился в Индустриальный  Лицей „Траян Вуя” в городе Фаджед, жудец  Тимиш, где здал бакалавр в июне  1986 г;
 • С 1986 до 1988 проходит множество  курсов для квалификации.
 • С 1988 до 1992  учился в Теологический Факультет „Андрей Шагуна” из Сибиу, где 1-го июля 1992 года получил лицензию Пастырского Теолога.
 • С 1991 до 1996 учился в  Юридический  Факультет имени „Николае Титулеску” из Краёвы, жудец Долж, в февральской сессии 1997-го стал лицензированным в юридических наук етого факультета.
 • С 1998-1999 посещал постуниверситические курсы того же факультета, которые закончил в июньской сессии 1999-года и стал  специалистом  Административного Права; параллельно с этим (1998)посещал курсы Политехнического Университета в Тимишоаре, получив специальность по Человеческим Ресурсом.
 • С 1999 до 2001  года поступил и подготовил докторантуру в Институте Социологии, Философии и Права, Академии Наук Республики Молдова, которую закончил в марте 2001 года и получил звание Доктора Юридических Наук.
 • Начиная с 1999-года был увлечен в качестве ассистента в Криминалистическом Университете в Кишиневе, Республика Молдова.
 • В 2002 году, учяствовав в конкурсе , стал лектором того же Университета, а позже в 2003-году высшим университическим лектором.
 • В 2004-году певодился  в Государственный Университет имени” Алеку Руссо” в Бельцах, в Юридически Факультет, кафедра Публичного Право, где до сегодняшнего дня является доцентом.
 • 26-го октября 2006-года, Высшая Аттестационная Комиссия Республики Молдова даёт научный титул Доцента Криминалистической Специальности, Уголовного и Пенитенциарного  Права, этот титул был предложен Сенатом Университета из Бельцы.
 • Выполнил активную деятельность в редакционной и издательской области, в религиозной и юридической сфере, за что и получил множество наград и почтений.
 • В ноябре 2008-го, Международная Академия Кадров  ЮНЕСКО в Киеве, вручила ему титул Члена Корреспондента за научную деятельность проводимую в течении годов.

Религиозная Деятельность

 • 5-го октября 1980, Архиепископ Д-р. Антим Ника Томисовский и Нижнего Дуная, совершил хиротование Онуфрия во иеродиакона, в Монастыре Кокос из Тулча, Румыния. А 6-го ноября 1982 года  в Монастыря „Источник Святого Ильи”Бокша Васиова, жудец Караш Северин состоялось хиротование онуфрия  во сингеля и духовника этого монастыпя, на котором участвовал Архиепископом (I.P.S.) Д-р. Тимофтий Севичий Арада(в те времена был Епископом-Викарием Митрополий Баната, в Митрополитской Кафедрале из Тимишоары).
 • 15-го сентября был переведён в Монастырь „Изворул Мирон”в Романешть, жудец Тимиш, также  был назован Настоятелем етого монастыря;
 • 20-го июля 1987 года в день Монастыря  „Изворул Мирон”,Романешть, жудец Тимиш, был хиротосан во протосингеля I.P.S. Д-ром. Никалаем Корняну, Митрополит Баната;
 • 1-го декабря, по собственной просьбе, его перевели в Архиепископию Тырговиштя, Дымбовица-Румыния и был назован священником капелланом в Центре Реабилитации Несовершеннолетних из Гэйештьях. Тут он, развивает многие виды деятельность социально-образовательных и морально-религиозных видов. Тут же, 13-го ноября 1997 года  построил церковь с храмом”Св. Иоанна Златоуста” освященной умершим Архиепископом Д-р. Василием Костином Тыргешский. За это Патриарх Румынской Православной Церкви, Теоктист Арапасу, награждает его „Патриархальным Крестом”.
 • 1-го апреля 2006 года, по личным причинам переходит под юрисдикцией Киевской Патриархий, под омофором Епископа Восточной Молдавий, П.С. Филарет Панку. Через 2 месяца, в июне, получил название священника миссионера для Европейского Сообщество, а потом стал Административным Викарием и Экзархом этой епархии тоже для Европейского Сообщество, затем установил прописку в Турине, Италия. В день Праздника Воскресения Господня в год Спасения 2007-го, его повысили на ранг Архимандрита Митрофора, получив второй Крест с Камнями.
 • 15-го июня 2008 года, по просьбе получает благословение для выхода из Молдавской Епархий, переехав стабильно под Миланской и Аквилейской Православной Митрополией, прописаной в Милано-Италия, где 20-го июня 2008 года был выбран Святым Синодом,  Епископом Викарием. 29-го июня того же года состоялось его хиротование  во Епископа, где участвовали Митрополит Примас Евлогий и Святой Синод, которые служили Св. Литургию Церкви „Св. Николая” из Милано-Италия.
 • 31-го августа 2008 года, его повысили во Титулярного Архиепископа Бергамского и Верчельского и назовали Экзархом Восточной Европы. 1-го сентября 2009 года, Святой Синод изминил его титулатуру I.P.S. во Архиепископа Сондриского с пропиской в Бергамо(Citta Alta).
 • 21-го апреля/4-го мая 2012 года получил названии Архиепископа Бергамского и Митрополита новой „Автономной Православной Митрополий по Старому Календарю в Италии” с пропиской в Бергамо. После ухода в отсавку Митрополита Евлогия с Митрополитского Кресла, 8-апреля 2012 года, Онуфрия  Попа назовали Примасом „Locum Tenens” Митрополии Милано и Аквилия с пропиской в Милано, в соответствии с Протоколом No.7 с 4-го мая 2012 года, выданый Митрополитом Примасом Джоном Америки. 1-го июня 2012 года Святой Синод новой Митрополий выбрал I.P.S Онуфрия Примасом Митрополий и был установлен  в новую функцию  в  Монастыре „Святой Троицы” из Черновцы-Украина.

 • Через 3 месяца получил полную автономию Православной Митрополии по Старому Календарю в Италии, в соответствии с Протоколом No.10 с 14/27-го августа 2012 года.

Associate Professor Onufrie (Octavian) Pop, Orthodox Archbishop of Bergamo  and Mitropolitan of Orthodox Christian Mitropoly according of Julian Calendar in Italy.


• Born on October 22, 1956 in the village Rodna, Nasaud Bistrita county, Romania. His parents, Simon and Maria, are Orthodox. He went to school in his native village Rodna, between 1963-1971;
• Between 1971-1973, he continued his studies in the Vocational School for Construction in the city of Dej, Cluj county. He qualified as a plumber for plumbing and gas;
• Between 1973-1974, he worked as a plumber in Mining Operation Rodna;
• Between 1974-1976, he attends the Military School, from Roman, Neamt County (um01386/II); he does not practice it, for health reasons;
• Between 1977-1982, he attends Bucharest Theological Orthodox Seminary and graduates in June 1982 session;
• Between 1982-1986, he attends the Industrial High School „Traian Vuia” from Faget city, county Timis, and graduates in June 1986;
• Between 1986-1988, he follows multiple qualification courses.
• Between 1988-1992, attends the Faculty of Theology „Andrei Saguna” from Sibiu where on July the 1th 1992 he becomes licensed in Pastoral Theology.
• Between 1991-1996, he attends the Faculty of Law „Nicolae Titulescu” in Craiova, Dolj county where on February 1997 he becomes licensed in Legal Sciences;
• Between years 1998-1999, he attends a master of the same faculty and graduates in June 1999, being specialized in Administrative Law; in parallel (1998), he follows the courses of Polytechnic Univesity of Timisoara, and obtains a specialization in Human Resources.
• Between 1999-2001, he receives a PhD in Law at the Institute of Sociology, Philosophy and Law of the Academy of Sciences of Moldova, becoming Doctor of Legal Sciences in March 2001;
• Since 1999, he is employed as an assistant at the University of Criminology in Chisinau, Republic of Moldova.
• In 2002, he becomes a Lecturer at the same university and a higher lecturer in 2003. In 2004 he transferres to the State University „A. Russo” of Balti, Faculty of Law, Department of Public Law, where he also currently works as an Associate Professor.
• On the 26th of October 2006, the Council for  Certification of the Republic of Moldova, at Balti Senate proposal, grants him the academic title of Associate Professor – specialised in criminology, criminal law and prison law.
• Rich activity in publishing and editorial work, both in the field of religion and of public law, receiving several awards and distinctions.
• In November 2008, the International Academy of UNESCO in Kiev (Ukraine) grants him the title of Corresponding Member, for the academic work developed over the years.
Religious activity
• On the 5th of October 1980, he is ordained Hierodeacon on account of Cocos Monastery, Tulcea county, Romania, by the late Archbishop of Tomis and Lower Danube, Dr Antim Nica.

• On the 6th of November 1982, he was ordained Priest by Archbishop of Arad , Dr Timotei Seviciu, which was at that moment the Assistant Bishop of the Mitropoly of Banat. He was ordained Priest in the Mitropolitan Cathedral in Timisoara, due to the Monastery „St Elijah from the Spring” from Bocsa Vasiova, Caras Severin county, being ordained Syngellos and Confessor of the monastery.
• On the 15th of September 1985, he is transferred to the Monastery „Spring Miron” Romanesti, Timis county and named Abbot of the monastery;
• On the 20th of July 1987, during the Dedication Day of the Monastery ” Miron Spring ” Romanesti, Timis  county, he is ordained Protosyngellos by Rev. Dr Nicolae Corneanu, Mitropolitan of Banat;

• On the 1st of December 1995, at his request, he is transfered in the Archdiocese of Targoviste, Dambovita county, Romania; he is named Chaplain Priest of the Juvenile Rehabilitation Center, Gaesti. Here, he develops rich socio-educational and moral-religious activities and builts a church dedicated to St. John Chrysostom, consecrated by the late Archbishop Dr Vasile Costin of Targoviste, on the 13th of November 1997. On this occasion he is awarded the Patriarchal Cross by Teoctist Arapasu, Patriarch of the Romanian Orthodox Church.
• Staring from the 1st of April 2006, he moves under the jurisdiction of the Patriarchate of Kiev for personal reasons, under the oversight of Bishop of Eastern Moldova, Rev. Filaret Pancu. Two months later (June), he is appointed as Missionary Priest for the European Community, then Administrative Assistant and Exarch of the diocese throughout the European Community, setting up residence in Turin in Italy. In the day of the Feast of the Resurrection in 2007, he rose to the rank of Archimandrite Mitrofor,  receiving the second ’Cross with Stones’.
• On the 15th of June 2008, he receives on request the blessing to go out of the diocese of Moldova, settling in the Orthodox Mitropoly of Milan and Aquileia, which is based in Milan, Italy

• On the 20th of June 2008, he is elected Assistant Bishop by the Holy Synod. On the 29th of June 2008 he is ordained Bishop by the Primate Mitropolitan Evloghie and the members of the Holy Synod, who served the Holy Liturgy in St. Nicholas Church in Milan, Italy.
• On the 31st of August 2008, he is adanced to the rank of Titular Archbishop of Bergamo and Vercelli and appointed Exarch for Eastern Europe. On the 1st of September 2009, the Holy Synod changed his name to Archbishop of Sondrio residing in Bergamo (Citta Alta).
• On the 21st of April/4th of May 2012, he is appointed Archbishop of Bergamo and Mitropolitan of the new ” Autonomous Orthodox Christian Mitropoly  according to the Julian Calendar in Italy” based in Bergamo, following the withdrawal of Mitropolitan Evloghie on April 8 2012 from the position of Mitropolitan of Milan and Aquileia Mitropoly based in Milan. He becomes  the first „Locum Tenens” under Protocol number 7 of May 4, 2012 issued by Mitropolitan John from America.

•On the 1st of June 2012, the Holy Synod of the new Mitropoly elected Rev. Onufrie as head of the Mitropoly being established in new position at the Monastery „Holy Trinity” of Chernivtsi – Ukraine.
After just three months, he receives full autonomy for the Christian Orthodox Mitropoly according to the Julian Calendar in Italy, according to the Protocol number 10 of 14/27 august 2012.
Dottore Conferenziario Universitario Onufrie (Octavian ) Pop Archiepiscopo Ortodosso titolare di Bergamo e Metropolita della Metropolia Cristiana Ortodossa secondo il Vecchio Calendario in Italia.

 • È nato il 22 Ottobre 1956 nella località di Rodna, prov. Bistrita Nasaud, Romania, dai genitori Simion e Maria di fede ortodossa. Gli studi ginnasiali gli ha frequentato presso la Scuola generale della località natale di Rodna, tra gli anni 1963-1971;
 • Tra gli anni 1971-1973, frequenta i corsi della Scuola Professionale di Costruzioni, nel municipio di Dej, prov. Cluj dove si qualifica nel mestiere di installatore tecnico-sanitarie e gas;
 • Tra gli anni 1973-1974, lavora come installatore presso l’Esplorazione Mineraria di Rodna;
 • Tra gli anni 1974-1976, frequenta i corsi della Scuola Militare di Sottufficiali nel municipio di Roman, prov. Neamt (u.m.01386/II), senza poter però professare, per ragioni di salute;
 • Tra gli anni 1977-1982 frequenta i corsi del Seminario Teologico Ortodosso di Bucarest che gradua nella sessione di giugno 1982;
 • Tra gli anni 1982-1986, frequenta i corsi del Liceo Industriale „Traian Vuia” nella città di Faget, prov Timis, dove sostiene anche l’esame di maturità nella sessione di giugno 1986;
 • Tra gli anni 1986-1988 frequenta vari corsi di poli-qualifica.
 • Tra gli anni 1988-1992 frequenta la Facoltà di Teologia „Andrei Saguna” di Sibiu dove al 1 luglio 1992 diventa laureato in Teologia Pastorale.
 • Tra gli anni 1991-1996 frequenta i corsi della Facoltà di Giurisprudenza „Nicolae Titulescu” del municipio di Craiova prov. Dolj e nella sessione di febbraio 1997 diventa laureato di questa facoltà in scienze giuridiche;
 • Tra gli anni 1998-1999 frequenta i cosi postuniversitari della stessa facoltà, da dove si laurea nella sessione di giugno 1999, specializzandosi in Giurisprudenza Amministrativa; in parallelo (1998) ha frequentato i corsi postuniversitari dell’Università Politecnica di Timisoara, specializzandosi in Risorse Umane.
 • Tra gli anni 1999-2001 frequenta i corsi di dottorato presso l’Istituto di Sociologia, Filosofia e Giurisprudenza dell’ambito dell’Accademia di Scienze della Repubblica di Moldavia, che finalizza il mese di marzo 2001, diventando Dottore in Scienze Giuridiche;
 • Dall’anno 1999 è inquadrato come assistente presso l’Università di Criminologia di Chisinau, Repubblica di Moldavia;
 • Nell’anno 2002 diventa mediante concorso lettore della stessa Università, e nell’anno 2003 lettore universitario superiore. Nell’anno 2004 si trasferisce nell’ambito dell’Università di stato „Alecu Russo” di Balti, presso la Facoltà di Giurisprudenza, dipartimento di giurisprudenza pubblica, dove funziona anche adesso come professore socio.
 • Il 26 ottobre 2006, la Commissione Superiore di Attestazione della Repubblica di Moldavia, alla proposta del Senato dell’Università di Balti, conferisce allo stesso il titolo scientifico di Docente Universitario – specialità criminologia, giurisprudenza penale e giurisprudenza del penitenziario.
 • Ha svolto una ricca attività pubblicistica ed editoriale sia religiosa che nel campo della giurisprudenza, ricevendo vari premi e distinzioni.
 • Nel mese di novembre 2008, l’Accademia Internazionale di Professori presso UNESCO di Kiev (Ucraina) gli ha conferito il titolo di membro corrispondente dello stesso, per l’attività scientifica svolta durante gli anni.

Attività religiosa

 • Il 5 ottobre 1980 è ordinato ierodiacono per il Monastero di Cocos, Tulcea-Romania, dal pentito Archiepiscopo Dott. Antim Nica del Tomis e della Danubio inferiore, ed il 6 novembre 1982 è ordinato sacerdote dal I.P.S Archiepiscopo Dott.Timotei Seviciu dell’Arad, in quel momento Vescovo-vicario della Metropolia di Banat, nella Cattedrale Metropolitana di Timisoara, per il Manastero „Sf Ilie de la Izvor” Bocsa Vasiova, prov. Caras Severin, essendo ordinato sighel e confessore di questo monasterio.
 • Il 15 settembre 1985 è trasferito presso il Monastero „Izvorul Miron” Romanesti, prov. Timis e nominato abate di questo monastero;
 • Il 20 luglio 1987 all’occasione del patrono del Monastero „Izvorul Miron ” Romanesti , prov. Timis è stato ordinato protosinghel dal I.P.S Dott. Nicolae Corneanu, Metropolita di Banat;
 • Il 1 dicembre 1995 viene trasferito a richiesta all’Archivescovado di Targoviste, prov. Dambovita- Romania ed è nominato sacerdote cappellano presso il Centro di Rieducazione dei Minori, Gaesti. Qui svolge una intensa attività sociale ed educativa e morale-religiosa, costruendo qui anche una chiesa con il patrono „Sf Ioan Gura de Aur” consacrata dal pentito Archiepiscopo dott. Vasile Costin di Targoviste, il 13 novembre 1997. Con questa occasione gli è stata conferita la Croce Patriarcale dal Telefotista Arpasu, Patriarca della Chiesa Ortodossa Rumena.
 • Per ragioni personali, il 1 aprile 2006, passa sotto la giurisdizione del Patriarcato di Kiev, sotto l’omoforio del Vescovo di Moldavia Estica, P.S. Filaret Pancu. Due mesi dopo (giugno), è nominato sacerdote missionario per la Comunità Europea, poì vicario amministrativo ed exarco di questa eparchia, sempre per la Comunità Europea, stabilendo la residenza a Torino, in Italia. All’occasione del giorno della Resurrezione di Gesù nell’anno del Sacramento 2007, è nominato Archimandrita Mitroforo, ricevendo anche la seconda Croce con pietre.
 • Il 15 giugno 2008 riceve a richiesta la benedizione di uscita dall’eparchia di Moldavia, stabilendosi nell’ambito della Metropolia Ortodossa di Milano e Aquileia con la sede in Milano- Italia, dove il 20 giugno 2008 è scelto vescovo vicario dal Santo Sinodo. Il 29 giugno 2008 è ordinato Vescovo dal Metropolita Primato Evloghie e dai membri del Santo Sinodo, che hanno ufficiato la Santa Liturgia nella Chiesa Sf. Nicolae di Milano-Italia.
 • Il 31 agosto 2008, è nominato Archiepiscopo titolare di Bergamo e Vercelli e nominato Exarco per l’Europa dell’Est. Il 1 settembre 2009 il Santo Sinodo, nella permanenza dei lavori sinodali ha cambiato la titolatura I.P.S. in Archiepiscopo di Sondrio con la residenza in Bergamo (Città Alta).
 • Il 21 aprile/4 maggio 2012, è stato nominato Archiepiscopo di Bergamo e Metropolita della Nuova Metropolia „Metropolia Autonoma Cristiana Ortodossa secondo il Vecchio Calendario in Italia” con la sede in Bergamo, in seguito al ritiro del Metropolita Evloghie dalla sedia di Metropolita il 8 aprile 2012 della Metropolia di Milano e Aquileia, con la sede in Milano diventando Primato „Locum Tenens”, in conformità al Protocollo n. 7 del 4 maggio 2012 rilasciato dal Metropolita Primato Ioan di America. Il 1 giugno 2012, il Santo Sinodo della nuova Metropolia ha scelto IPS Onufrie come principale sacerdote della Metropolia, essendo installato nella nuova carica presso il Monastero „Sfanta Treime” di Cernauti – Ucraina.

 • Dopo solo tre mesi ha ricevuto l’autonomia piena della Metropolia Cristiana Ortodossa secondo il Vecchio Calendario in Italia, in conformità al protocollo numero 10 del 14 / 27 agosto 2012.