Referate

CUM TREBUIE SA POSTIM

Să vorbim împreună despre post. Să vorbim împreună despre familie şi despre felul în care postul trebuie să facă parte din viaţa de familie şi despre felul în care familia nu trebuie să evite postul. Confuzia care se face din păcate în rândul slabilor creştini, ca să nu spun necreştinilor, este că în primul rând postul ar li o abstinenţă de la anumite mâncăruri.

De ce şi cum postim

Postul este în primul rând ascultare Detalii →

SCOPURILE SI CAILE VIETUIRII

Totdeauna să ne aducem aminte care sunt scopurile și căile viețuirii la care am fost chemați, acum, mai ales, când intrăm în stadionul nevoințelor Postului Mare. Se cuvine să fim mai cu luare aminte decât de obicei, pentru că scopul nostru nu este altul, și altă dată v-am spus, nu este altul, deci, afară de pocăință, peste tot este de trebuință pocăința și este o datorie a tuturor creștinilor. Noi, însă, sărmanii de noi, nu am venit aici pentru o pocăință formală, pe care o aveam și la părinții noștri, căci creștini am fost și la părinții noștri. Aici am venit chemați fiind de Dumnezeu, ca să urcăm la sfințire. Detalii →

CUVINTUL LUI DUMNEZEU

O zicală mai veche din înţelepciunea populară afirmă: „Unde-i lege nu-i tocmeală!”. Cuvântul lui Dumnezeu este veşnic şi de netăgăduit: „La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul” (In. 1,1), „toate prin El s-au făcut” (In. 1,3), „şi Cuvântul S-a făcut trup” (In. 1,14). Cercetând adâncurile de taină ale lucrărilor dumnezeieşti, vom descoperi un ritm treptat, progresiv de manifestare a Revelaţiei divine, concomitent cu un anumit regres spiritual al umanităţii. Iniţial, omul a apărut ca centru şi culme a întregii zidiri: „Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră!” (Fac. 1,26). Astfel, a primit de la Dumnezeu tot ceea ce şi-ar fi putut dori: har, lumină, hrană sfântă din Pomul vieţii, o comunicare nemijlocită cu Dumnezeu-Creatorul său, iar toate acestea într-o libertate de neîngrădit. Detalii →