Luna: aprilie, 2012

DUMINICA A III-A DUPĂ PAŞTI (A MIRONOSIŢELOR)

IUBIREA ADEVĂRATĂ

Duminica a treia după Paşti este închinată întru lauda femeilor mironosiţe.

Mironosiţe înseamnă purtătoare de mir. Ele sunt acele femei care în noaptea învierii lui Hristos se grăbeau spre mormântul Domnului cu miruri în mâini, să toarne miresme plăcut mirositoare pe trupul neînsufleţit al Dumnezeiescului lor Învăţător.

Din Sfânta Evanghelie ştim că, atunci când Domnul stră­bătea cu învăţătura Sa oraşele şi satele, mulţime de popor se aduna totdeauna în jurul Său. Era popor care se apropia, îl asculta şi apoi se depărta. Dar din acest popor, pe Mântuitorul îl însoţea, în afară de Apostolii cei aleşi, o ceată de femei. Deci, această tovărăşie de femei mironosiţe a luat fiinţă cu mult mai înainte de noaptea Învierii lui Hristos. La început erau puţine, iar mai târziu numărul lor a crescut. Ele însoţeau pe Dumne­zeul lor învăţător nu numai ca să-şi însuşească învă­ţătura lui Hristos, ci şi ca, în puterea marii Iubiri pentru El, să slujească Domnului cu tot ce puteau. Sfânta Evanghelie ne spune că ele slujeau Domnului „din avutul lor” (Luca VIII, 3). Pentru îngrijirea Mântuitorului aduceau ceea ce aveau în casele lor. Detalii →

BIRUINŢA – SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE

Intărindu-se din Învierea Mântuitorului în credinţa primii creştini – apostoli, episcopi, preoţi, diaconi sau simpli credincioşi – au înfruntat, în primele veacuri de existenţă a Bisericii lui Hristos, sângeroase prigoniri, cu chinuri de tot felul, unele mai îngrozitoare decât altele, culminând cu moartea martirică. Toţi aceşti martiri sau mucenici au ştiut şi au fost convinşi că murind pentru credinţa în Iisus Hristos Dumnezeu-Omul, care la rândul Său, murise şi înviase pentru fiecare din ei în parte, şi pentru toţi laolaltă, se vor învrednici întru învierea şi judecata obştească viitoare, şi că Învierea lui Hristos este garanţia învierii lor, garanţia învierii tuturor oamenilor din toate timpurile şi locurile. Din ceata unor astfel de martiri sau mucenici a făcut parte şi Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, pe care, pentru motivele arătate, îl sărbătorim azi. Detalii →

DUMINICA A II-A DUPĂ PAŞTI (A TOMII)

GATA ORICÂND DE JERTFĂ

De aproape două mii de ani, lumea întreagă atribuie pe nedrept Apostolului Toma calificativul de „necredin­ciosul”. Chiar în discuţiile zilnice, când cineva nu se lasă convins, i se reproşează: eşti ca Toma. Când încercam să convingem pe cineva asupra unui adevăr, de multe ori primim răspunsul: „Nu cred până nu văd, sunt Toma necredinciosul”.

Această necredinţă ce i se atribuie lui Toma Apostolul, nu se poate asemăna cu necredinţa pe care o manifestă unii în zilele noastre, oameni cu sufletul plin de răutate, ură şi mereu înclinaţi spre rău.

Apostolul Toma a fost ales de Dumnezeu, ca o unealtă cu ajutorul căreia să se adeverească, în mod cert, Învierea Fiului Său, a Domnului nostru Iisus Hristos. Detalii →